18.11.2019

Venäjän ainetiimi formatiivisen arvioinnin äärellä

Tapaaminen alkoi rauhallisesti venäläisen teen tarjoilun merkeissä, samalla tutustuimme normaalikoulun lukion viime lukuvuonna uusittuihin opetustiloihin. Venäjän ainetiimin vieraana oli väitöskirjatutkija ja oppikirjailija Katja Kemppainen. Hän kirjoittaa ja kerää parhaillaan aineistoa väitöskirjaansa kieliaineiden arvioinnista. Käsittelimme ja keskustelimme erityisesti jatkuvasta arvioinnista, vertailimme käytössämme olevia arviointitekniikoita, syvensimme tuntemustamme käsitteissä feedback ja feedforward. Katja Kemppaisen esitys oli kattava ja se herätti runsaasti keskustelua niin pienryhmissä kuin laajemman ryhmän kesken. Venäjän aineryhmä voi suositella Kemppaista esiintyjäksi ja alustajaksi myös muiden kieliaineiden tiimitapaamisiin.

Ainetiimitapaamisen lopuksi keskustelimme ensi kevään ainetiimitapaamisen ajankohdasta ja tapaamisen sisällöstä sekä uudesta opetussuunnitelmasta ja sen edellyttämistä oppiaineita yhdistävistä aihekokonaisuuksista. Sovimme, että kutsumme Ada Kurikan ja Miika-Pekka Pietilän alustamaan ainetiimitapaamiseen aiheesta musiikin käyttö venäjän kielen opetuksessa. Tapaamisen ajankohdaksi sovimme viikon 7 helmikuussa 2020.

Jaoimme myös muutamia viime kerran jälkeen opetuksessamme esiin tulleita vinkkejä kuten revita.cs.helsinki.fi-sivuston, jolla pystyy luomaan helposti ja tehokkaasti omia luetun ymmärtämisen tehtäviä.

Stefan Smirnov
Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio

Kuuden venäjänkielen opettajan tiimi kokoontuneena pöydän ääreen.

6.11.2019

Ranskan ainetiimin tapaaminen 28.10.2019

Tapaaminen käynnistyi kahvittelulla, kuulumisten vaihdolla ja ajankohtaisista aiheista jutellen Tampereen lyseon lukiolla. Seuraavat aiheet nousivat esille:
  • DELF-kokeet järjestetään tuttuun tapaan ensi huhtikuun alussa Tampereen suomalais-ranskalaisella koululla, ja siihen voivat osallistua myös lukiolaiset. Lisätietoja saa Anne Vacherilta (anne.vacher@tampere.fi) tai Riikka Pekkariselta (riikka.pekkarinen@tampere.fi). Viime keväänä kokeeseen osallistuneiden todistukset ovat haettavissa suomalais-ranskalaisesta koulusta Anne Vacherilta. Kannattaa sopia aika etukäteen Annen kanssa, hän ei ole koko ajan paikalla. 
  • Victor Hugon romaaniin perustuva musikaali Notre Damen kellonsoittaja menee parhaillaan Tampereen teatterissa. Selvitetään mahdollisuutta saada kimppalippuja opiskelijoille alennettuun hintaan.
  • Kansainvälinen teatteriseurue esittää Molièren näytelmän Le Bourgeois gentilhomme Hällä-teatterissa 2.3., lisätietoja: https://www.theatreallovertheworld.com, fpariseadge@gmail.com.
  • Seuraava ainetiimin tapaaminen on tammi-helmikuussa liittyen uuteen lukion opetussuunnitelmaan. 

Näistä ja muista asioista tiedotetaan ranskan ainetiimin sähköpostilistalla. Jos haluat mukaan listalle, laita viestiä Riikka Pekkariselle (riikka.pekkarinen@tampere.fi).

Kahvittelun ja kuulumisten jälkeen meille piti työpajan opettaja, oppikirjailija ja väitöskirjatutkija Katja Kemppainen formatiivisesta arvioinnista, jonka tarkoituksena on lyhyesti sanottuna antaa oppijalle ja opettajalle tietoa oppijan edistymisestä koko oppimisprosessin ajan ja auttaa oppijaa kehittämään taitojaan saadun palautteen avulla jatkuvasti. Aihe osoittautui niin mielenkiintoiseksi, että aika melkein loppui kesken, mutta ehkä jatkamme tästä vielä joskus myöhemmin. Ranskan ainetiimin postituslistalla olevat saavat koulutusmateriaalin käyttöönsä.

Kiitos Katjalle ja muille mukana olleille!

Tapaamisesta raportoi tiimin tämän vuotinen vetäjä Riikka Pekkarinen Tampereen lyseon lukiosta.