14.12.2018

Biologian ja maantieteen ainetiimi paikkatieto-ohjelman ja genomitiedon pyörteissä 10.12.2018

Datankeruuharjoitus


Biologian ja maantieteen opettajat heittäytyivät täysin sydämin keräämään dataa omilla kännyköillään EpiCollect-sovelluksen avulla. He testasivat, miten hyvin kyseinen sovellus soveltuu sijaintitiedon sekä sanallisen, kuvallisen ja auditiivisen datan taltiointiin.

Sovelluksen avulla myös suunnistettiin Kalevan lukiolta yliopistokampuksella sijaitsevaan Norssin lukioon. Genomitieto ja sen eettinen pohdinta


Norssilla perehdyttiin Tuovi Pääkkösen ja Otto Sahlgrenin opastuksella etiikan näkökulmiin eri aiheissa ja erityisesti genomitiedon osalta.

Helsingin yliopiston perinnöllisen lääketieteen professori, ylilääkäri Kristiina Aittomäki, selvitti genomitiedon merkitystä kansalaisten terveydelle ja kansallisen genomikeskuksen perustamisen tarvetta. Osallistujat pohtivat muun muassa, voiko kukin omistaa oman genomitietonsa ja saavatko esimerkiksi vanhemmat päättää, kerrotaanko perinnöllisten sairauksien esiintymisestä heidän lapsilleen ja sisarilleen. Genomitiedon käyttöä koskeva lainsäädäntö ja sen puuttuminen herätti erityisen vilkasta keskustelua. Ainetiimivetäjät
Merja Kuisma Norssin lukio
Saara Luukkonen Kalevan lukio

11.12.2018

Ruotsin ainetiimitapaaminen 21.11.2018

Ruotsin syksyn ainetiimitapaaminen pidettiin Ylöjärven lukiossa. Ajankohta osui monen koulun päättöviikkoon, joten paikalle pääsi tällä kertaa vain pieni joukko innokkaita ruotsin opettajia. Tällä pienellä kahdeksan hengen porukalla saatiin kuitenkin loistavaa keskustelua ja tunnelma oli erittäin hyvä ja avoin monenlaisten ruotsin kielen opetukseen liittyvien asioiden läpikäymiseen.

Pääteemana koulutuksessa oli ruotsin kieli tiimijaksolla, josta meille esitelmöi Ylöjärven lukion ruotsin, saksan ja yrittäjyyslinjan opettaja Kaisa Remula, joka on ollut tiimijaksolla ruotsin opettajana kahtena vuotena. Ylöjärvellä on tiimijaksosta jo monen vuoden kokemus, joten saimme paljon ideoita sekä tiimijakson järjestämiseen yleensä, että ruotsin osallisuuteen tiimijaksolla. Kävimme myös tutustumassa tämän vuoden tiimijaksolle, jossa englannin opettaja Elina Yli-Pohja kertoi meille käytännön kokemuksistaan tiimijakson opettajana.

Kahvittelun jälkeen pääsimme itse miettimään konkreettisesti, kuinka ruotsia voisi oppiaineena yhdistää muihin oppiaineisiin. Jo siinä puolentoista tunnin aikana saimme yhteistuumin mietittyä suuren joukon  ideoita, kuinka ruotsin voisi yhdistää esimerkiksi äidinkielen, biologian ja kemian opetukseen. Koulutuksesta jäi päällimmäisenä ajatus, että ruotsin kieli sopii erittäin hyvin erilaisiin ainerajat ylittäviin kokonaisuuksiin ja mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, kun vain aikaa ja tilaa ideoinnille on riittävästi.

Päivän aikana keskustelimme tämän pääteemaan lisäksi myös mm. syksyn ylioppilaskokeesta ja sen arvioinnista.

Anu Tarhonen
ruotsin opettaja
Ylöjärven lukio