10.6.2020

Saksan ainetiimipäivä Teamsissa 6.5.2020

Saksan ainetiimi kokoontui lukuvuoden toiseen tapaamiseensa etänä Teamsissa. Tapaamisen aluksi vaihdettiin kuulumisia, erityisesti ajankohtaisia etäopetuskokemuksia ja -vinkkejä sekä arviointikäytänteitä. Myös LOPS-kuulumisia, suullisen kielitaidon osuutta ja arviointia sekä tulevan lukuvuoden kurssimateriaaleja käytiin läpi. Moni totesi löytäneensä etäopetuksen aikana uusia työ- ja arviointitapoja, joista osa on läsnä opetuksessa todennäköisesti jatkossakin.

Tällä kertaa tapaamisessa oli mukana myös workshop-osuus, jonka vetäjäksi oli kutsuttu väitöskirjatutkija Katja Kemppainen. Workshopin aiheena oli arviointi otsikolla Kehittävästä arvioinnista. Aluksi pohdimme, miten opettajina suhtaudumme arviointiin ja teimme siihen liittyen workshopin aikana muutamia konkreettisia tehtäviä kirjaamalla asioita muistiin ja leikkaamalla lehdistä itseämme kuvaavia tekstejä. Tämän jälkeen edettiin pohtimalla yhdessä kuka arvioi, mitä, miten ja kuinka usein. 

Kemppainen esitteli tarkemmin kehittävää arviointitapaa, jossa arviointia tarkastellaan opiskelijan näkökulmasta, tavoitteena oppimisen edistämisen tukeminen. Myös empatiakartan avulla voi arviointia suunnitellessa pysähtyä pohtimaan, miten oppija mahdollisesti kokee arvioinnin erilaiset muodot, esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: Mitä opiskelija kuulee tai näkee? Tai ajattelee ja tuntee? Arvioinnin myötä tulisi mahdollistua myös uuden oppiminen. 

Ajatuksia herättäneen workshopin lopuksi jokainen sai halutessaan laittaa omat muistilappunsa Muistojen purkkiin, jonka voi vaikkapa avata siinä kohtaa, kun alkaa suunnitella tulevan syksyn kurssiarviointia.