15.1.2019

Fysiikan ainetiimi 14.1.2019

Fysiikan ”syksyn” ainetiimikoulutus pidettiin tammikuun 14.1.2019.

Iltapäivän teemana oli sähköisyys lukion jälkeen. Elämme sähköisen murroksen kautta. Tavoitteena oli muodostaa fysiikan opettajille kuva sähköisyyden merkityksestä erityisesti lukion jälkeisessä elämässä. Avausluennoitsijoina oli professori Jari Hyttinen Tampereen yliopistosta. Hän esitteli biofysiikkaa tutkimusalueena sekä menetelmien että tulevaisuuden sovellusten tasolla.

Tämän jälkeen puhujina olivat yliopisto-opiskelijat Anni Alila (matematiikka) ja Markus Hautamäki (lääketiede). Heidän esitystensä kautta välittyi kuva opiskelusta korkea-asteella. Anni Alila esitteli yleisesti sähköisen välineiden käyttöä matematiikan ja matemaattisten aineiden yliopisto-opetuksessa, kun taas Markus Hautamäki keskittyi ilmiöpohjaisen opiskelun toteuttamiseen lääketieteellisessä tiedekunnassa. Molemmat toivat näihin tapoihin myös kokemuspohjaisen näkökulman.

Lopuksi ainetiimissä keskusteltiin sähköiseen ylioppilaskokeeseen valmistautumisesta.

13.1.2019

Äidinkielen ja S2-opettajien tapaaminen

Sirkka-Liisa Heinsuo puhuu
taidekuvan erittelystä ja tulkinnasta
Äidinkielen ja S2:n yhteinen ainetiimitapaaminen pidettiin Tampereen aikuislukiossa 12.12.2018 klo 12–15. Paikalla oli 16 opettajaa. 

Tapaamisemme aluksi äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Teija Ärling piti meille mielenkiintoisen esityksen aiheesta Kertomus kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Teijan esityksen jälkeen kuvataiteen opettaja Sirkka-Liisa Heinsuo puhui taidekuvan erittelystä ja tulkinnasta. 

Lopuksi kahvittelimme ja vaihdoimme kuulumisia. Puhuttavaa riitti mm. kurssien sisällöistä ja yo-kokeista. Kollegoiden tapaaminen antoi voimia lukukauden lopun rutistukseen! 

Tapaamisesta raportoi Eeva Rantala Tampereen aikuislukiosta 


Vaihdoimme kuulumisia ja ideoita erilaisten korttipelien/ja korttisarjojen hyödyntämisestä opetuksessa