20.12.2020

Englannin ainetiimitapaaminen 7.12.: LOPS21 ja arvioinnin monipuolistaminen

Englannin opettajien ainetiimitapaaminen pidettiin 7. joulukuuta, vuoden 2020 tyyliin etätapaamisena Zoomissa. Keskustelujen aiheena olivat kokemukset etäopetuksesta sekä uuden LOPS:n salat, oppiainerajat ylittävistä opintojaksoista arvioinnin monipuolistamiseen.

Aloitimme työpajan etäopetusajan kokemusten jakamisella. Pohdimme ja jaoimme akuutin koronatilanteen motivoimina eteenkin kevään 2020 aikana oppimiamme hyödyllisiä etäopetustaitoja kuten eri etäopetusalustojen vahvuuksia, suullisten tehtävien ja suullisten kokeiden toteutustapoja sekä erilaisia keinoja pitää opetussisällöt mahdollisimman monipuolisina myös etäopetuksen aikana.

Tomi Anttila ja Saara Taajoranta kertoivat meille Tampereen kaupungin opetussuunnitelmatyöstä, ja samalla kävimme keskusteluja yksittäisten lukioiden suunnitelmista ainekohtaiseen opetussuunnitelmaan. Joillakin lukioilla työ on jo hyvin valmiina, ja useimmat muutkin pyrkivät saamaan valmista jo tammikuun aikana, viimeistään maaliskuussa.

Järjestäjän eli Norssin edustajat Antti Hiitti ja Stefan Smirnov kertoivat ajatuksiaan arvioinnin monipuolistamisesta ja arviointiviikon roolista uudessa opetussuunnitelmassa. Asian tiimoilta tehtiin myös työpajatyöskentelyä, jossa jaettiin paljon hyviä käytänteitä ja kokemuksia arviointiin liittyen. Pohdimme muun muassa sitä, miten arvioitavia suorituksia voidaan jakaa kurssin ajalle, miten arvioida isoja ryhmiä monipuolisesti mutta opettajan kuormitus huomioiden, ja miten jatkuvaa arviointia kannattaa toteuttaa.

Lopussa siirsimme järjestämisvastuun Tammerkosken lukiolle vuodeksi 2021. Norssi kiittää englannin opettajia aktiivisuudesta ja toivottaa hyvää joulua sekä onnellista uutta vuotta!

28.11.2020

Erityisopettajien ainetiimin Teams-tapaaminen

Lukioiden seutukunnalliset erityisopettajat tapasivat 12 hengen voimin Teamsissa 26. marraskuuta lähinnä korona-olosuhteiden pakosta. Tapaamisessa käsiteltiin tiimin esille tuomia asioita. Esillä olivat mm.
  • LOPS21 ja sen erityisopettajan toimenkuvaan kuuluvat kirjaukset, LUE-kurssien tm. mitat ja sisällöt ja eri toteutustavat, näitä Ritva pohjusti ja näistä kuulimme kaikkien osallistujien kommentit.
  • Koulutusideat lukuvuodelle 2021; nepsy-aiheinen koulutus koettiin kiinnostavimpana. Osaamista löytyy tulevaa Leo-tapahtumaa varten jo esim. Päiviltä.
  • Tiimiläisille olin sähköpostitse toimittanut NMI:lle lähteneen digilukiseula-palautteen vastauksineen.
  • Kuultiin Piian terveiset tiedonsiirtolomakkeiden kohtalosta.
  • Kuultiin Velin avullamme laatiman ponsiesityksen sisältö opiskelijamääristä ja eteneminen OAJ:ssä.
  • Seuraavan kohtaamisen aika ja paikka on alustavasti Tredun tiloissa 4.2.2021 klo 10 (Salmen ja Piian luona).
Kokoustaminen sujui oikein napakasti ja päättyi iloisiin hyvän joulun toivotuksiin.

Terveisin Marita, joka toimi kokoonkutsujana ja puheenvuorojen jakajana

15.11.2020

Espanjan ainetiimissä vieraita Perusta

Espanjan ainetiimi tapasi ensimmäistä kertaa etänä. Tämä mahdollisti myös kouluttajien palkkaamisen merten takaa. Saimme kuulla paikallisten asiantuntijoiden Yi Echeandian ja Rosa Chiclayon (ks. esittäytyminen) esityksen Perun kulttuurisesta moninaisuudesta, ja sen taustalla vaikuttaneista tekijöistä, muuttoaalloista 500 vuoden ajalta. Kouluttajat esittelivät meille myös ehdotuksensa, miten aihetta voisi käsitellä suomalaisten opiskelijoiden kanssa.

Webinaarin lopuksi eläväisen keskustelun lomassa totesimme, että olisi mukava jatkaa yhteistyötä jossain muodossa tulevaisuudessakin. Materiaaliin voimme tutustua rauhassa, ja sieltäkin saattaa nousta uusia teemoja, joihin syventyä seuraavissa tapaamisissamme. Minua alkoi erityisesti kiinnostaa kiinalaisten vaikutus Perun kulttuuriin, ja haluaisin tietää lisää Kiinan tämän hetken vaikutusvallasta espanjankielisissä maissa.

Itse olin tyytyväinen myös tekniseen toteutukseen, kaikki halukkaat ilmeisesti löysivät langoille. Zoomiin vaihtamisen ansiosta kouluttajilla oli mahdollisuus jakaa oma näyttönsä meille, jolloin laajahkon materiaalin läpikäynti oli sujuvaa.

Lisää palautetta ja ehdotuksia jatkosta voi lähettää minulle sähköpostitse.
Anri.Tuohimaki(at)ylojarvi.fi

11.11.2020

Venäjänopettajat Ihmeellisessä Idässä

Podcastin tunnuskuva
Venäjän ainetiimi oli kuulolla Rellussa, kun venäjän kielen opiskelija Veera Virta kertoi julkaisemastaan podcastista Veera ja Ihmeellinen itä. Viime keväästä asti ilmestynyt podcast pitää sisällään pidempiä jaksoja ja lyhyempiä uutiskatsauksia erilaisista Venäjään liittyvistä teemoista kuten esimerkiksi Tshernobylistä, Valko-Venäjästä, Kamtsatkan jätevuodosta ja juustodiilereistä aina Pushkiniin ja Venäjän viimeiseen tsaariin asti, opiskelijaelämästä Venäjällä, seksuaalivähemmistöjen asemasta ja Moskovan rollikoista. 

Veeralla on seuraajia jo 50 000 ja hänen podcastinsa kuulijakunta lähinnä nuoria aikuisia. Venäjän tuntemus on monilla nuorilla vähäistä ja yllättäen Venäjästä avautuukin heille paljon mielenkiintoisia asioita. Jokin tietty jakso saattaa herättää kuulijan mielenkiinnon ja yhtäkkiä tämä huomaa olevansakin kiinnostunut ylipäätään muustakin Venäjään liittyvästä. Veera saa paljon ehdotuksia jaksojen aiheiksi ja osa niistä onkin toteutunut, jotkut jäävät vielä mietintään. Toisinaan hän saa vieraakseen jonkin alan asiantuntijan, jonka avulla aihe avautuu syvemmin. Opettajan urasta Veera ei haaveile, vaan hän aikoo suuntautua urallaan kaupalliselle alalle.

Ainetiimiläiset keskustelivat Veeran esityksen jälkeen opetukseen liittyvistä asioista, vinkkasimme toisillemme opetukseen sopivista materiaaleista ja elokuvista, siitä miten korona-aikana voisi pitää kontakteja venäläisiin oppilaisiin/opiskelijoihin.

Paikan päälle saapuneiden opettajien lisäksi Teamsin kautta oli läsnä muutama opettaja. Lopuksi piipahdimme virkistäytymään Pyynikintorin Lihaan ja Kahviin.

Liisa Brusila
Tampereen lyseon lukio

5.11.2020

Ranskan ainetiimi afrikkalaisissa tunnelmissa

Valoa pimeään marraskuun iltapäivään toi Svenska samskolanin englannin, ranskan ja espanjan opettaja Carina Tanskasen esitys Senegalin matkasta, jolle osallistui hänen ja hänen neljän opiskelijansa lisäksi muita opettajia ja opiskelijoita Paraisilta, Kokkolasta, Pietarsaaresta ja Kruunupyystä. Projekti toteutettiin yhdessä paikallisen lukion kanssa viime maaliskuussa, ja matkanjohtajana toimi kauan maassa oleskellut suomenruotsalainen pariskunta. Ilman paikallisia kontakteja tällaisen matkan järjestäminen olisikin Carinan mukaan vaikeaa. Kytkös ranskaan tulee siitä, että Senegal on Ranskan entinen siirtomaa ja maan virallinen kieli on edelleen ranska. Lisäksi maassa puhutaan paria kymmentä paikallista kieltä. Englantia ei välttämättä osata kaikkialla, joten Carinan ranskan kielen taidosta hyötyi koko retkiseurue. Matkan aikana tutustuttiin paikalliseen elämänmenoon, kouluun, ruokaan, luontoon ja nähtävyyksiin. Jokaisella suomalaisella opiskelijalla oli oma senegalilainen ”nimikko-oppilaansa”, jonka kanssa vietettiin aikaa. Majoittuminen tapahtui katolilaisen kirkon asuntolassa. Päästiinpä reissun alussa ja lopussa vähän rantaelämääkin maistamaan. Opiskelijat olivat laatineet reissusta hienon videon, jonka katsoimme Carinan esityksen lopuksi. Sen verran vaikuttuneita reissaajat olivat kaikesta kokemastaan, että Carinalla ja kumppaneilla on jo uusi matka suunnitteilla. Esitys toi mainiolla tavalla esille sen, että ranskaa puhutaan mitä erikoisimmissa paikoissa ympäri maailmaa ja kuinka tällaiset reissut aina avartavat maailmankuvaa ainutlaatuisella tavalla. Kiitos, Carina, mielenkiintoisesta esityksestä ja bissap-mehusta! Lopuksi läsnä olleiden kesken arvottiin Senegalissa tehty ihanan värikäs pussukka, joka päätyi Emilylle.

                        Kuva, joka sisältää kohteen henkilö, seisominen, nainen, mies

Kuvaus luotu automaattisesti                             Carina Tanskanen perinteisessä afrikkalaisessa asussa. Taustalla tyypillistä  
senegalilaista maisemaa apinanleipäpuineen ja edustalla Senegalin lippu.


Tapaaminen pidettiin Tampereen lyseon lukiolla 3.11.2020, ja siihen pystyi osallistumaan myös Teamsin välityksellä. Tilaisuuden aluksi puhuttiin uudesta lukion opetussuunnitelmasta ja todettiin, että ranskaa koskevia muutoksia on tulossa hyvin vähän. Kieliprofiilin laatimisesta on tulossa täsmennyksiä ja valtakunnallisia koulutuksia myöhemmin, kannattaa seurata tiedotusta. Tampereella kaupungin oma työryhmä työstää parhaillaan uutta opetussuunnitelmaa ja riviopettajan tehtäväksi jää lähinnä koulukohtaisten kurssien tarjoaminen, jos sellaisia on. LOPS 2021 -asiaa on luvassa seuraavan kerran ainetiimitapaamisessa 16.2. Tilaisuus on tapahtumakalenterissa ja siihen voi jo ilmoittautua. Myös DELF-kokeesta puhuttiin. Viime huhtikuun kokeet peruuntuivat koronan takia, mutta toivomme kovasti, että ensi huhtikuussa kokeet pystytään taas järjestämään. Tampereen lyseon lukiolla on neljännessä jaksossa tarjolla preppaustunteja kokeeseen. Asiasta tiedottaa Tampereen lukioiden ranskan opettajia Riikka Pekkarinen, joka laati myös tämän tekstin.