22.12.2022

Terveystiedon opettajien tapaaminen joulukuussa -22

Terveystiedon opettajien ainetiimi kokoontui hyvinvointiteemalla tiistaina, 13.12. Tammerkosken lukiolla. Hannamari Laitinen Hämeen Liikunta ja Urheilu (HLU) ry:stä oli kertomassa HLU:n tarjoamasta välituntiliikuntakampanjasta, ja ensimmäiset välituntiliikunnat onkin jo sovittuna tammikuulle.

Seuraavaksi saimme kuulla hankekoordinaattori Teea Mäkisen mielenkiintoista ja osallistavaa esitystä Smart Moves -hankkeesta. Smart Moves on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama UKK-instituutin kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä liikkumista kouluissa. Pääsimme tutustumaan Smart Moves -hankkeen oppitunteihin ja materiaaleihin, sekä testaamaan erilaisia liikkumaan kannustavia sovelluksia, kuten Break Pro ja Action Track.

Kahvitauon aikana Anna Kiviaho esitteli TE1-opintojaksolle kehittämänsä hahmotehtävän, joka on herättänyt ihastusta niin opiskelijoissa, kuin opettajissakin. Tehtävässä on sovellettu prosessidraaman keinoja, joita esiteltiin vuosi sitten ainetiimitapaamisessa.

Kahvitauon jälkeen saimme kuunnella positiivisen psykologian asiantuntijaa, Anna D'Incauta (FM, opettaja, lyhytterapeutti (koulutuksessa), sekä PPP), joka kertoi meille omien voimavarojen ja vahvuuksien löytymisestä sekä hyödyntämisestä työssä ja myös vapaa-ajalla. Antoisan luennon aikana pääsimme sekä teoriassa että käytännössä tutustumaan sekä omiin, että toistemme vahvuuksiin, ja saimme ihanan "random act of kindness" -haasteen.

Ihanaa joululomaa kaikille!

Terkuin, Anna ja Heidi

19.12.2022

Englannin ainetiimi 12.12. Tampereen teknillisellä lukiolla

Englannin ainetiimin ensimmäinen osuus järjestettiin yhteistyössä saksan ja venäjän ainetiimien kanssa. Yhteisessä osuudessa kuulimme Jenni Decandian esityksen globaalikasvatuksesta ja sen toteuttamisesta lukion arjessa. Esityksestä lisää saksan ainetiimitapaamisesta kertovassa julkaisussa.

Ainetiimitapaamisen toisessa osuudessa keskusteltiin esityksen inspiroimana globaalikasvatuksen toteuttamisesta, koulujen omista projekteista sekä mahdollisista yhteistyöverkostoista. Jenni Decandian esityksessä esiin nostamiin yhteistyöverkostoihin lukeutuivat muun muassa Unesco-koulujen verkostot, kuten Unesco Baltic Sea Project ja Unesco BSP Youth sekä eTwinning-kontaktit.

Lisäksi tapaamisen jälkimmäisessä osuudessa keskusteltiin kieliprofiilin toteutustavoista englannin opintojaksoilla ja jaettiin muita opetusideoita. Esimerkiksi Libby-kirjastosovellusta suositeltiin kirjojen lainaamiseen ja lukemiseen myös englannin opintojaksoille. Sovelluksen kautta on kätevää esimerkiksi etsiä määritelmiä uusille sanoille sekä tehdä muistiinpanoja lukemastaan. Kirjojen lainaaminen sovelluksessa tapahtuu kirjastokortilla.

Heli Manninen

17.12.2022

Ranskan ainetiimitapaaminen 14.12.2022 TYKissä

Ranskan ainetiimi tapasi innokkaalla, mutta tiiviillä joukolla TYKIssä 14.12. Klo 13-17. Tällä kerralla ainetiimitapaamisen järjestelyistä vastasi TYKin ranskan opettaja Maarit Kostamo. Iltapäivän aloitti Helsingin yliopiston professori Fred Dervin luennolla "Regarder l'interculturel autrement avec la COVID-19". Luennossaan Dervin esitteli kunnioitettavan laajaa julkaisuhistoriaansa sekä interkulturaalisuutta Covidin aikana. Tämän jälkeen nautimme kahvit ja voileivät koulun tarjoamana ja keskustelimme kollegojen kanssa luennosta.

Ryhmäkuva tapaamisen yhdeksästä osallistujasta tai esiintyjästä.enkilöstä.Seuraavaksi vuorossa olivat Tampereen yliopiston ranskan oppiaineen yliopistonlehtorit Carita Klippi ja Soili Hakulinen, jotka esittelivät ranskan oppiainetta Tampereen yliopistossa. Saimme kuulla, että ranskaa pystyy edelleen opiskelemaan sivuaineena Tampereella ja sivusimme opiskelijamääriä, oppiaineen sisältöä sekä paneuduimme Kiilin yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettuun tutkimusprojektiin "Préparer son propre musée de langue dans le cadre du projet viducation". Tutkimusprojektin tuotoksena tuotettu opiskelijavideo ranskan kielen neutrisesta IEL – persoonapronominista herätti suurta kiinnostusta lukion opettajissa, sillä aihe on erittäin ajankohtainen opiskelijoidemme keskuudessa.

Pienen keskustelutauon jälkeen vuorossa oli tapaamisen viimeinen asiantuntija, Stéphane Alati Ranskan Instituutista. Hän esitteli opettajille tarjolla olevia täydennyskoulutuksia sekä Ranskassa että Suomessa Tampere_14.12.22.pptx. Lisäksi puhuimme vaihto-ohjelmista sekä instituutin uusista avauksista ranskan kielen opetuksen saralla Suomessa.

Lukion ranskan ainetiimitapaamistoimintaan tutustumassa oli myös Tampereen kaupungin kielten kehittäjäopettaja Maria Pälviranta. Keväällä tavoitteena olisi järjestää tapaaminen perusasteen ja toisen asteen ranskan opettajien kesken ainetiimitapaamisen normaalin ohjelman lisäksi. Tästä lisää keväämmällä!

Maarit Kostamo
ranskan aineenopettaja
Tampereen yhteiskoulun lukio

13.12.2022

Saksan ainetiimi 12.12. Tampereen teknillisellä lukiolla

Saksan ainetiimin aluksi kuulimme Jenni Decandian esityksen globaalikasvatuksesta. Jenni on kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija Oriveden kaupungilla ja alueellisen kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen kehittäjätyöryhmän puheenjohtaja. Esityksessä Jenni kertoi kehittäjäryhmän toiminnasta ja antoi käytännön esimerkkejä globaalikasvatuksen toteuttamisesta lukion arjessa. Johtavina ajatuksina esityksessä nousivat esille verkostoyhteistyön tärkeys ja vastuullisen kansainvälisyystoiminnan toteuttaminen. Tietoa ja ideoita globaalikasvatuksesta löytyy esimerkiksi osoitteesta https://globaalikasvatus.fi/.

Ainetiimin toisessa osiossa keskustelimme ajankohtaisista asioista kuten kielivalinnoista ja oppikirjoista. Pohdimme myös sitä, miten puolikkaina toteutettavilla kursseilla voidaan taata opiskelijoille riittävä oppisisältö huomioiden opettajan rajallinen aika kurssin opettamiseen.

Lopuksi jaoimme vielä opetusideoita. Keskityimme erityisesti ideoihin, joilla voi elävöittää opetusta. Muutamia hyödyllisiä linkkejä ovat esimerkiksi https://www.zdf.de/kinder/logo, https://deutschmusikblog.de/ ja https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/sendungen/index.html.