31.10.2019

Musiikin ainetiimin tapaaminen 30.10. Tamlussa

Musiikin ainetiimi kokoontui lokakuisena iltapäivänä Tammerkosken lukiolla liikkuvissa merkeissä. Olimme kutsuneet kouluttajaksi TAMKin Musiikkiteatterilinjan tanssin- ja liikeilmaisunopettajan Mariikka Santaharjun meitä liikuttamaan.

Perehdyimme rytmin fyysiseen sisäistämiseen, harjoittelimme erilaisia keinoja joilla rentouden ja "bouncen" voisi kroppaan ja sitä kautta rytmiikkaan saada ja treenasimme Mariikan koreografiaa, jolla harjoitimme paitsi omaa liikeilmaisuamme, myös muistiamme ;)

Innostuimme niin, että puhua porisimme ja ideoimme jatkuvasti uuden Lopsin hengessä rytmiikkaopetuksen integroimista mm. kieltenopetukseen. Lopuksi totesimme, että saimme tämän kehittelemämme "Lops-musikaalin" myötä lähestulkoon jo suunniteltua tulevan opetussuunnitelman integrointiteoriat käytäntöön :)

Jatkamme tätä liikeilmaisuteemaa mahdollisesti jo keväällä, tammi-helmikuisen Lops-tapaamisen jälkeen.

Innokkaan, aktiivisen ja ilmaisuvoimaisen musiikin ainetiimin puolesta raportoi
Liina Aaltonen, ainetiimivastaava


Kuusi opettajaa tanssahtelee auditorion näyttämöllä.

28.10.2019

Erityisopettajat koolla Tredussa

Lukion erityisopettajien seutukunnallinen ainetiimi kohtasi Tredussa 24.10.2019. Aluksi saimme nauttia meitä emännöineen Salme Lehtolan organisoimasta opastetusta kierroksesta Santalahdentien päivitetyissä tiloissa. Kierron jälkeen kahvittelimme, kuten oheinen kuva, jossa meistä pari puuttuu, näyttää.

Iltapävä Tredussa kului nopeasti ja mukavasti. Koska joukossamme oli taas uusia jäseniä, tapaaminen pohjautui esittelykierrokseen, jonka lomassa viittasimme meitä koskettaviin ajankohtaisiin aiheisiin. Puhetta herättivät seuraavat teemat:

  • Tuleva LOPS, jossa erityisopettajatkin mainitaan.
  • Lähestyvä LEO-päivä Joensuussa
  • Vuosityöaika ja eo-resurssit
  • YTL:n uudet määräykset jne. 

Terv. joukkion tiva
Marita Kontio

11 erityisopettajaa istuu pöydän ympärillä keskustelemassa.

24.10.2019

Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ainetiimissä eettisten kysymysten parissa

Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat kokoontuivat Tampereen teknilliseen lukioon 23.10.19 klo 12-16 ajankohtaisten kysymysten äärelle. Ainetiimin ensimmäisen osan piti yhdenvertaisuusasiantuntija, Rauhankasvatusneuvolan Hanna Niittymäki, joka esitteli ideoita koulujen yhdenvertaisuustyöhön. Lisäksi hän kannusti tarkastelemaan kouluissa esiintyviä syrjiviä rakenteita kuten puhetapojen, opetusmateriaalien ja ennakko-oletusten, tilojen vaikutusta siihen, että joku kokee, ettei kuulu porukkaan tai on vääränlainen. Saimme menetelmiä sekä epäkohtien tarkasteluun että niihin puuttumiseen. Hanna muistutti, että paperilla olevat yhdenvertaisuussuunnitelmat eivät suoraan edistä käytännössä koulujen yhdenvertaista toimintakulttuuria, vaan paperit tulee saada käytönnön toiminnaksi.

Iltapäiväkahvien jälkeen ainetiimin vetäjä Heidi Meltovuo piti työpajan eettisen kestävän kehityksen opetuksen työkalusta aiheena ilmastonmuutoksen käsittely. Pedagogiikan viitekehyksenä on sekä LOPSin arvopohja, filosofian ja elämänkatsomuksen etiikan sisällöt että Agenda2030-ohjelman vaatimus 4.7, jonka mukaan kaikkien oppijoiden tulee saada koulussa kestävän kehityksen ja maailmankansalaisuuden edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot muiden arvoperusteisten koulutusmuotojen lisäksi. Työpajan materiaalit, tuntisuunnitelmat ja opettajan materiaali löytyvät Globaalipolun tästä linkistä.

Heidi Meltovuo, ainetiimin vetäjä

Viisi opettajaa näkyy selin ja edessä on seinälle heijastettuna kaksi diaa ilmastonmuutoksesta ja media-analyysistä.