22.12.2022

Terveystiedon opettajien tapaaminen joulukuussa -22

Terveystiedon opettajien ainetiimi kokoontui hyvinvointiteemalla tiistaina, 13.12. Tammerkosken lukiolla. Hannamari Laitinen Hämeen Liikunta ja Urheilu (HLU) ry:stä oli kertomassa HLU:n tarjoamasta välituntiliikuntakampanjasta, ja ensimmäiset välituntiliikunnat onkin jo sovittuna tammikuulle.

Seuraavaksi saimme kuulla hankekoordinaattori Teea Mäkisen mielenkiintoista ja osallistavaa esitystä Smart Moves -hankkeesta. Smart Moves on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama UKK-instituutin kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä liikkumista kouluissa. Pääsimme tutustumaan Smart Moves -hankkeen oppitunteihin ja materiaaleihin, sekä testaamaan erilaisia liikkumaan kannustavia sovelluksia, kuten Break Pro ja Action Track.

Kahvitauon aikana Anna Kiviaho esitteli TE1-opintojaksolle kehittämänsä hahmotehtävän, joka on herättänyt ihastusta niin opiskelijoissa, kuin opettajissakin. Tehtävässä on sovellettu prosessidraaman keinoja, joita esiteltiin vuosi sitten ainetiimitapaamisessa.

Kahvitauon jälkeen saimme kuunnella positiivisen psykologian asiantuntijaa, Anna D'Incauta (FM, opettaja, lyhytterapeutti (koulutuksessa), sekä PPP), joka kertoi meille omien voimavarojen ja vahvuuksien löytymisestä sekä hyödyntämisestä työssä ja myös vapaa-ajalla. Antoisan luennon aikana pääsimme sekä teoriassa että käytännössä tutustumaan sekä omiin, että toistemme vahvuuksiin, ja saimme ihanan "random act of kindness" -haasteen.

Ihanaa joululomaa kaikille!

Terkuin, Anna ja Heidi

19.12.2022

Englannin ainetiimi 12.12. Tampereen teknillisellä lukiolla

Englannin ainetiimin ensimmäinen osuus järjestettiin yhteistyössä saksan ja venäjän ainetiimien kanssa. Yhteisessä osuudessa kuulimme Jenni Decandian esityksen globaalikasvatuksesta ja sen toteuttamisesta lukion arjessa. Esityksestä lisää saksan ainetiimitapaamisesta kertovassa julkaisussa.

Ainetiimitapaamisen toisessa osuudessa keskusteltiin esityksen inspiroimana globaalikasvatuksen toteuttamisesta, koulujen omista projekteista sekä mahdollisista yhteistyöverkostoista. Jenni Decandian esityksessä esiin nostamiin yhteistyöverkostoihin lukeutuivat muun muassa Unesco-koulujen verkostot, kuten Unesco Baltic Sea Project ja Unesco BSP Youth sekä eTwinning-kontaktit.

Lisäksi tapaamisen jälkimmäisessä osuudessa keskusteltiin kieliprofiilin toteutustavoista englannin opintojaksoilla ja jaettiin muita opetusideoita. Esimerkiksi Libby-kirjastosovellusta suositeltiin kirjojen lainaamiseen ja lukemiseen myös englannin opintojaksoille. Sovelluksen kautta on kätevää esimerkiksi etsiä määritelmiä uusille sanoille sekä tehdä muistiinpanoja lukemastaan. Kirjojen lainaaminen sovelluksessa tapahtuu kirjastokortilla.

Heli Manninen

17.12.2022

Ranskan ainetiimitapaaminen 14.12.2022 TYKissä

Ranskan ainetiimi tapasi innokkaalla, mutta tiiviillä joukolla TYKIssä 14.12. Klo 13-17. Tällä kerralla ainetiimitapaamisen järjestelyistä vastasi TYKin ranskan opettaja Maarit Kostamo. Iltapäivän aloitti Helsingin yliopiston professori Fred Dervin luennolla "Regarder l'interculturel autrement avec la COVID-19". Luennossaan Dervin esitteli kunnioitettavan laajaa julkaisuhistoriaansa sekä interkulturaalisuutta Covidin aikana. Tämän jälkeen nautimme kahvit ja voileivät koulun tarjoamana ja keskustelimme kollegojen kanssa luennosta.

Ryhmäkuva tapaamisen yhdeksästä osallistujasta tai esiintyjästä.enkilöstä.Seuraavaksi vuorossa olivat Tampereen yliopiston ranskan oppiaineen yliopistonlehtorit Carita Klippi ja Soili Hakulinen, jotka esittelivät ranskan oppiainetta Tampereen yliopistossa. Saimme kuulla, että ranskaa pystyy edelleen opiskelemaan sivuaineena Tampereella ja sivusimme opiskelijamääriä, oppiaineen sisältöä sekä paneuduimme Kiilin yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettuun tutkimusprojektiin "Préparer son propre musée de langue dans le cadre du projet viducation". Tutkimusprojektin tuotoksena tuotettu opiskelijavideo ranskan kielen neutrisesta IEL – persoonapronominista herätti suurta kiinnostusta lukion opettajissa, sillä aihe on erittäin ajankohtainen opiskelijoidemme keskuudessa.

Pienen keskustelutauon jälkeen vuorossa oli tapaamisen viimeinen asiantuntija, Stéphane Alati Ranskan Instituutista. Hän esitteli opettajille tarjolla olevia täydennyskoulutuksia sekä Ranskassa että Suomessa Tampere_14.12.22.pptx. Lisäksi puhuimme vaihto-ohjelmista sekä instituutin uusista avauksista ranskan kielen opetuksen saralla Suomessa.

Lukion ranskan ainetiimitapaamistoimintaan tutustumassa oli myös Tampereen kaupungin kielten kehittäjäopettaja Maria Pälviranta. Keväällä tavoitteena olisi järjestää tapaaminen perusasteen ja toisen asteen ranskan opettajien kesken ainetiimitapaamisen normaalin ohjelman lisäksi. Tästä lisää keväämmällä!

Maarit Kostamo
ranskan aineenopettaja
Tampereen yhteiskoulun lukio

13.12.2022

Saksan ainetiimi 12.12. Tampereen teknillisellä lukiolla

Saksan ainetiimin aluksi kuulimme Jenni Decandian esityksen globaalikasvatuksesta. Jenni on kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija Oriveden kaupungilla ja alueellisen kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen kehittäjätyöryhmän puheenjohtaja. Esityksessä Jenni kertoi kehittäjäryhmän toiminnasta ja antoi käytännön esimerkkejä globaalikasvatuksen toteuttamisesta lukion arjessa. Johtavina ajatuksina esityksessä nousivat esille verkostoyhteistyön tärkeys ja vastuullisen kansainvälisyystoiminnan toteuttaminen. Tietoa ja ideoita globaalikasvatuksesta löytyy esimerkiksi osoitteesta https://globaalikasvatus.fi/.

Ainetiimin toisessa osiossa keskustelimme ajankohtaisista asioista kuten kielivalinnoista ja oppikirjoista. Pohdimme myös sitä, miten puolikkaina toteutettavilla kursseilla voidaan taata opiskelijoille riittävä oppisisältö huomioiden opettajan rajallinen aika kurssin opettamiseen.

Lopuksi jaoimme vielä opetusideoita. Keskityimme erityisesti ideoihin, joilla voi elävöittää opetusta. Muutamia hyödyllisiä linkkejä ovat esimerkiksi https://www.zdf.de/kinder/logo, https://deutschmusikblog.de/ ja https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/sendungen/index.html.

18.11.2022

Äidinkielen opettajien ainetiimi 9.11.2022

Pirkanmaan toisen asteen äidinkielen opettajat kokoontuivat 9.11.2022 Pella’s Cafe -kahvilaan maittavan aamiaisen äärelle vaihtamaan kuulumisia ja pohtimaan päivän teemoja: vuorovaikutusta ja arviointia.

Kello 10 kahvilaan saapui vieraaksi Anu Niemi Studio Vintiltä. Kokenut näyttelijä, draamapedagogi ja teatteri- ja joogaohjaaja piti tunnin mittaisen luennon vuorovaikutustaidoista luokka- ja työyhteisöissä sekä osallisti opettajia erilaisiin harjoituksiin. Myös itsestään selvältä kuulostaviin asioihin saatiin uusia näkökulmia taitavalta Anu Niemeltä: Opettajana on välillä vaikea luopua operoolista työpäivän jälkeen, mutta se taito kannattaa opetella. Myös positiivinen suhtautuminen ja lempeys itseä ja muita kohtaan ovat tärkeitä työssä jaksamisen kannalta.

Lopuksi jaettiin vielä kulttuurivinkkejä kollegoille eli kerrottiin, mitä teatteriesitystä tai elokuvaa kannattaisi mennä katsomaan tai mihin kirjaan tarttua seuraavaksi. Esille nousi muun muassa seuraavia:

 • Antti Rönkää kannattaa luetuttaa oppilaille, esimerkiksi teosta Jalat ilmassa.
 • Metsossa on uusi lähdekritiikkipeli Iltavuoro kirjastossa.
 • Sara Hildenin taidemuseoon saa ilmaisia opastuksia opiskelijaryhmille.
 • Tampereen taidemuseon näyttelyt toimivat esimerkiksi kirjoittamisen inspiraationa.
 • Keskusgalleriassakin voi käydä kirjoittamassa pienen ryhmän kanssa.
 • Lukubileet oppitunnilla: teosten esittelyjä, 40 min lukuaikaa, kerro lukemastasi muille.
 • Sally Salminen: Katriina.
 • Stalin kuolee, Tampereen teatteri.
 • Werstaan ysäri-näyttely.

Teksti Maija Lehtimäki ja Johanna Riponiemi

Kuusi henkilöä juttelee kahvilassa sekä kuva runsaasta aamiaislautasesta.jasta kahvilassa


15.11.2022

Kuulumisia tutkimusmaailmasta

Marraskuun biologian ja maantieteen ainetiimin kokoontumisessa opettajilla oli ilo seurata kahden vallan erilaisen väitöskirjan esittelyä.

Jatko-opiskelija Hanna Rosti Helsingin yliopistosta kuvaili tutkimuksiaan Kenian Taita-vuorilla. Hannan tutkimuskohteena ovat viimeisen viisi vuotta olleet pienet yöaktiiviset nisäkkäät, erityisesti puutamaanit (Dendrohyrax sp) ja pikkugalagot (Paragalago sp). Koska yöaktiivisia, pienen kissan kokoisia eläimiä on hankala havaita visuaalisesti, on Rosti käyttänyt tutkimuksissaan bioakustiikkaa eli nauhoittanut eläinten ääniä. Hyvin eksoottiset sademetsä-äänet värittivätkin biologian luokkaa Sammon keskuslukiossa synkän marraskuun keskellä. Ihmeellistä oli, että esimerkiksi norsun lähisukulaiset, puutamaanit, ovat yksi hyvin harvoista laulavista nisäkkäistä (keksitkö ihmisen lisäksi muita?).

Afrikan metsät ja villit ekosysteemit kärsivät luontokadon kourissa. Rosti maalasi ajankohtaista kuvaa ilmastonmuutoksen ja metsien hävityksen seurauksista köyhimmässä Afrikassa. Tutkijat käyvät myös paikallisilla kouluilla esittelemässä työtään. Ympäristökasvatus on erittäin tärkeää, koska köyhät maanviljelijät voisivat tulevaisuudessa saada enemmän tuloja ekoturismista kuin metsien raivaamisesta. Hurjalta kuulostava arkipäivän esimerkki oli, että jokainen paikalliskoulun opiskelija oli syönyt puutamaania ja se kuulemma maistui oikein hyvälle. Puutamaaneja esiintyy viidellä eristäytyneellä, pienellä metsäalueella yhteensä viiden neliökilometrin alueella. Rostin tavoitteena on saada kuvattua Taitan puutamaani tieteelle uudeksi lajiksi, jotta sen suojelu olisi mahdollista. Suojelun myötä Tsavon kansallispuistoon suuntaavat turistit saataisiin mahdollisesti houkuteltua myös metsiin.

Myös suomalaiset koulut voivat auttaa, esimerkiksi Kannaksen lukio Lahdesta on lahjoittanut rahaa paikalliselle suojelujärjestölle. Rahalla on rakennettu ja ylläpidetään eläinten juomapaikkoja kuivuuden riivaamilla alankomailla. Lisää Hanna Rostin tutkimuksesta ja Etelä-Kenian luonnonsuojelusta voi lukea sivustolta Taitan eläimet.

Norssin biologian ja maantieteen opettaja Merja Kuisma on vastikään kirjoittanut kasvatustieteen alan väitöskirjan. Alustuksessaan Merja kertoi pääkohtia väitöskirjansa aiheista eli tutkivasta ja monialaisesta oppimisesta.

Merjan tutkimuksen tulos on, että tutkivan oppimisen metodilla kaikki opiskelijat parantavat oppimistuloksiaan merkittävästi, myös peräpenkin vähemmän motivoituneet opiskelijat. Tähän vaikuttaa tutkimuksen mukaan mm. se, että opiskelijoilla on autonomian tunnetta, ryhmään kuulumisen tunnetta ja tunne omista taidoista ja pätevyydestä.

Merja tutki oppimista myös monialaisessa opintojaksossa, jossa käsiteltiin ihmistä kuuden oppiaineen näkökulmista: biologian, psykologian, filosofian, liikunnan ja fysiikan sekä kuvataiteen näkökulmista. Opintojaksossa arvioinnin välineenä käytettiin yhteistaideteosta, jossa oppijat näyttivät osaamistaan mm. eri oppiaineiden näkökulmia yhdistämällä. Myös tällaisessa oppimistavassa opiskelijat saavat tutkimuksen mukaan sellaista hyötyä, jota he perinteisemmässä, esim. opettajajohtoisessa, oppimisessa eivät saa. Oppiminen ilmenee mm. käsitteiden uudenlaisena ymmärtämisenä.


Anu Nowak ja Saara Luukkonen

8.9.2022

Ainetiimin vetäjien tapaaminen

Tänään uudet ja vanhat ainetiimin vetäjät tapasivat verkossa. Vetäjille lähetetään lähipäivinä tallenne. Muut tapaamisen materiaalit jaan tänne. Alla myös linkkejä nostoina keskustelusta ja dioista. Hyvää syksyä ja antoisia ainetiimitapaamisia!

Ohjeita aineetiimien vetäjille

Korkeakouluyhteistyö 

Opettajien täydennyskoulutuksia verkossa

6.9.2022

Uskonnon ja psykologian opettajat tutustuivat walk-in -terapiaan

Uskonnon ja psykologian ainetiimin yhteisessä tapaamisessa 31.8. tutustuttiin Walk in -terapiaan, joka alkoi Tampereella syyskuussa 2021 ensimmäisenä Suomessa. Walk in -terapia toimii Tampereen seurakuntien, YAD:n ja Kirkkohallituksen yhteistyönä Vanhalla kirkolla ja Hervannan Yhteisökeskuksessa. Tällä hetkellä Suomessa on 12 Walk in -toimintapistettä. Terapiasta kertoivat Mari Vuorisalmi ja Tuomas Perkiö.

Olennaista Walk in -terapiassa on avun äärelle pääseminen nopeasti. Kyseessä on lyhytterapia, jo yksikin tapaamiskerta voi riittää. Keskeistä on toivon herättäminen ja asiakkaan itsensä nostaminen oman elämäntilanteensa asiantuntijaksi. Vuorisalmi ja Perkiö toivat esille, että tässä terapiamuodossa korostuu konsultaation ajatus, monet tulevat kysymään terapeutin näkemystä omaan tilanteeseen. Kuulimme myös siitä, miten terapiaa toteutetaan käytännössä. Walk in -terapiassa käyvät ovat Vuorisalmen ja Perkiön mukaan usein 20-30 -vuotiaita, harvemmin lukioikäisiä. Mietimmekin sitä, miten tämä toiminta saavuttaisi paremmin myös lukiolaiset.

Vuorisalmi ja Perkiö kertoivat, että nimenomaan kirkko haluaa tarjota Walk in -terapiaa, koska avun antaminen nähdään kirkon perustehtäväksi. Toimintamuoto on noussut kirkon sisällä käydystä pohdinnasta, mikä on seurakuntien rooli nuorten mielenterveyden haasteissa.

6.6.2022

Lukion opinto-ohjaajat ekskursiolla Vaasassa

Vielä ennen kesälomia, toukokuun 25. päivänä, Vaasan yliopisto ehti vastaanottamaan opinto-ohjaajien ainetiimin vierailulle. Aamuvirkut 13 opoa starttasivat liikkeelle klo 7 Tampereen rautatieasemalta. Matka Vaasaanhan on pitkä, varsinkin autolla ajaen, mutta juna viuhahti reilussa parissa tunnissa ja puheensorina opojen kesken olisi riittänyt pidemmällekin matkalle.

Vaasan yliopiston hakijapalveluista Miisa Aho oli yliopistolla vastassa ja emännöi vierailua erinomaisesti. Päästiin kuulemaan Vaasan yliopiston hakukohteista ja -menettelyistä, ja niiden eri ominaisuuspiirteistä nimenomaan Vaasassa. Nähtiin yliopiston jo osittain remontoituja tiloja (kampuksella oli remontti- ja rakennustyöt kovassa vauhdissa) sekä tutustuttiin Vaasan yliopiston opintojen ohjauksen käytäntöihin kahden omaohjaajan kertomana. Mieleen erityisesti jäi, kuinka korona-aikana käyttöön otettu tekstiviestiä lähettävä sovelluspalvelu oli koettu erinomaiseksi työkaluksi ohjata opiskeljoita eteenpäin avuntarpeesta riippuen.

Iltapäivällä jäi vielä parisen tuntia aikaa omaehtoiseen Vaasaan tutustumiseen, jonka opot viettivät aikalailla yhdessä toistensa kanssa rupatellen, työaiheista ja vähän sen vierestäkin. Aurinkoinen, lämmin päivä syleili reissulaisia, joten Vaasa kaupunki näytti todellakin parhaat puolensa, niin opiskelijakaupunkina kuin sympaattisena kesäkaupunkinakin.

Jaana Bamberg

13 hymyilevää opinto-ohjaajaa ryhmäkuvassa.

Seurataan esitystä Vaasan yliopiston moderneissa tiloissa.

Vaasan yliopiston luentosali.2.6.2022

Toistettavuus tiedon tuottamisessa

Uskonnon, psykologian sekä filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien ainetiimit järjestivät yhteisen ainetiimin 20. huhtikuuta 2022. Ainetiimi järjestettiin Tampereen klassillisella lukiolla.

Vierailevana luennoitsijana tilaisuudessa oli psykologi, PsT, Ville Ilmarinen Helsingin yliopistosta. Ilmarinen luennoi otsikolla ”Toistettavuuskriisistä kohti luotettavuusreformia”. Luennolla käsiteltiin sitä, että vaikka toistettavuus on yksi tiedon tuottamisen keskeisiä tieteellisiä periaatteita, niin silti tämä ei välttämättä kuitenkaan ole käytännössä toteutunut psykologian kentällä kovinkaan hyvin ennen 2010-lukua. Osallistujat seurasivat luentoa mielenkiinnolla ja keskusteluakin heräsi aiheen tiimoilta.

Tilaisuuden lopuksi Tuulikki Harsia ja Anja Salo esittelivät Tampereen yliopiston Juniversityn toimintaa yhtenä mahdollisena yhteistyökumppanina lukioiden ja korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön. Aivan lopuksi tilaisuudessa keskusteltiin myös verkko-opetuksesta erityisesti Tampereen kaupungin lukioissa,

24.5.2022

Lukion erityisopettajien ainetiimi 23.5.2022

Hei! Lukion erityisopettajien ainetiimi vieraili sovitusti 23.5. klo 13 - 15.30 Arttelissa Mustalahdenkadulla Tampereella. Saimme tutustua 10 hengen voimin LUPA-hankkeeseen (ks. myös Instagram ja Facebook), jota meille esittelivät Ilona Luoto, Tarja Portaankorva ja Heidi Meriläinen. Lukiopajassa on paikkoja virallisesti 12, mutta jo nyt paikkatarve on ylittynyt.

Saimme vastauksia runsaisiin kysymyksiimme. Saimme myös kerrotuksi, että lukion erityisopettajatkin tarvitsevat tiedon jaksoista LUPAssa, koska ideana on, että suurin osa palaa vielä Tampereen kaupungin lukioihinsa jakson tai parin jälkeen opiskelemaan. Yhteistyötä on syytä lisätä. Keskeisiä opiskelijoiden haasteita ovat aloittamisen vaikeus ja jaksaminen. Alustavasti LUPA jatkuu elokuuhun 2023 saakka.

Seuraavaksi kuulimme Ritva Haakanalta Suuntasta. LUPAaan verrattuna kyseessä on teoreettisempi hanke, jonka tarkoitus on hyödyttää opinto-ohjaajia, aineenopettajia, erityisopettajia ja ryhmänohjaajia. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja tulevaan suuntaamiseksi. Minna Pohjola toimii projektipäällikkönä. Ritva lupasi lähettää meille sähköpostitse Padletin, johon kerää seutukunnallisen ainetiimimme ajatuksia.

Päätimme, että ainetiimimme vetäjänä aloittaa elokuussa Pauliina Mauno Teklusta. Kuultiin, että Minna Laitila on nyt OAJ:n valtuustossa. Ihastelimme SLEOn rivakasti alkanutta toimintaa, ja jäimme kaipaamaan tietoa mm. ponnen etenemisestä.
 
Palaamme nyrkin kera LEO22:een (22.9.2022 Tampereella) ensi viikon maanantaina. Esite ja linkki siihen ilmoittautumiseksi löytyy mm. Lukion erityisopettajat -ryhmästä Facebookista ja SLEOn tapahtumakalenterista.

Aurinkoista kesää kaikille ja kiitos, että sain vetää tiimiä vuosien ajan☺️

Terveisin Marita, lukion erityisopettaja, Hatanpään lukio

Tammerkosken varrella oleva Finlayson ja Tampella. Välissä pieni saari, missä on pari puuta.
Toukokuista vihreyttä ja tehdaskiinteistöjä Tammerkosken varrella.

23.5.2022

Musiikinopet irlantilaisissa tunnelmissa

11 tinapillin soittajaa musiikkiluokassa.

Musiikinopettajien innokas ainetiimimme kokoontui Kangasalan lukiolla 20.4.2022. Ainetiimipäivä järjestettiin yhteistyössä Irish Festival The Spring Gatheringin kanssa ja saimme kouluttajaksemme musiikkikasvatuksen tohtori Thomas Johnstonin Dublinista, Irlannista. Thomasin johdolla tutustuimme irlantilaisen kansanmusiikin olemukseen, soittimiin kuten irlantilaiseen säkkipilliin sekä reelin ja jigin rytmeihin ja niiden opettamiseen. Perustimmepa hetkeksi tinapilliorkesterinkin opetellaksemme yhdessä irlantilaisen balladin "Dawning of the Day".

Ainetiimipäivissä parasta on kollegoiden kohtaaminen, ajatusten jakaminen ja yhdessä uusiin asioihin perehtyminen - kuten nyt keväisissä tunnelmissa irlantilaisesta musiikista nautiskellen!

Kuvassa etualalla Thomas Johnston, takana tinapillikööri 🙂

Raportoijana ainetiimivastaava Liina Aaltonen

18.5.2022

Ruotsinopettajien ainetiimipäivä Pirkkalan yhteislukiolla 12.5.2022

Vihdoinkin lähitapaaminen!!! Koronan viimeinen hellittäessä otettaan ruotsinopettajat kokoontuivat Pirkkalan yhteislukiolle torstaina 12.5.2022. Harmiksemme kevään lakko taisi hieman syödä osallistujalistaa, sillä meitä oli paikalla lopulta vain kourallinen, mutta mukavaa oli joka tapauksessa nähdä kollegoita livenä pitkän tauon jälkeen.

Puheterapeutti Suvi Hakala Kommunikaatiokulmasta kävi pitämässä meille luennon äänenkäytöstä ja sen aiheuttamista ongelmista. Opettajan työssä ääni on päätyökaluna meillä jokaisella ja oli erittäin kiintoisaa kuulla, mitkä asiat siihen vaikuttavat ja toisaalta millä tavoin siihen itse voisi vaikuttaa. Suvi antoikin hyviä vinkkejä sekä ohjeita äänenkäytön harjoitteluun.

Päivän lopuksi läpikäytiin yleisesti uuden opsin toteutusta eritoten uusien ykkös- ja kakkosmoduulien toteutustapojen osalta eri lukioissa. Kävimme myös keskustelua wanhojen tansseista sekä lukioidemme kansainvälisyysprojekteista.

Uusi järjestäjäkin sovittiin, sillä Tampereen yliopiston normaalikoulu lupasi ottaa viestikapulan, joten nähdään ensi vuonna Norssissa!

Raportoi Terhi Virtanen Pirkkalan yhteislukiosta

Puheterapeutti Suvi Hakala seisoo luokan edessä ja taustalla näkyy aloitusdia, missä lukee: Ääni työssä. Ääniergonomiaa ammattiäänenkäyttäjille.

16.5.2022

Opinto-ohjaajat vihdoinkin lähitapaamisessa

Lukioiden opinto-ohjaajien ainetiimi pääsi tapamaan toisiaan pitkästä aikaa maaliskuisena perjantaina 11.3.. Tampereen Kesäyliopisto oli kutsunut lukioiden opinto-ohjaajat perinteiseen infoonsa iltapäivän ajaksi ja aamupäivällä Kesäyliopisto ystävällisesti tarjosi ainetiimin omaa kokoontumista varten sekä tilan että aamukahvitarjoilun.

Ainetiimin kokoontui ajankohtaisten asioiden äärelle. Pohdimme oppivelvollisuuden laajentumisen vuoksi muuttuneita lukion ohjauskäytäntöjä ja erilaisia toimintatapoja. Mm. oppivelvollisen lähtiessä kesken lukio-opintojen vaihto-opiskelijaksi joudutaan oppivelvollisuuden suorittaminen keskeyttämään, joka vaatii prosessina erilaiset ”pykäläpäätökset” kuin aiemmin. Uudistuneesta ylioppilastutkinnosta vaihdoimme myös ajatuksia.

Kuulimme Pirkanmaan opoille räätälöidystä täydennyskoulutusmahdollisuudesta, jossa alueellisesti voitaisiin perehtyä mm. perus- ja toisen asteen nivelvaiheen ohjaukseen. Tiedustelu koulutuksen tarpeellisuudesta saikin laajaa kannatusta ja näillä näkymin halukkaat opot saavat ensi syksynä kolmen lähipäivän täydennyskoulutuspaketin tehostetusta, kohdennetusta ja oikea-aikaisesta ohjauksesta.

Ainetiimin vetovastuustakin saimme yksimielisesti sovittua. Sami Pihlavirta Ylöjärven lukiosta lupasi ottaa tehtävän hoitaakseen ensi syksystä lähtien. Kiitos Samille!

Päivä taukosi erinomaisesti maukkaalla lounaalla Tampere-talon ravintola Tuhdossa. Kävellessämme takaisin Kesäyliopiston infoa kuulemaan sovimme vielä, että ainetiimin vetäjän ”viestikapulan” vaihto toteutetaan toukokuussa mukavan kesäisissä merkeissä jollakin kivalla terassilla. Seuratkaahan sähköpostianne!

Jaana Bamberg

Yleiskuva ravintola Tuhdosta, missä on suuret ikkunat ulos lumiseen maisemaan.


10.5.2022

Korkeakouluyhteistyö ja teatteri


Stalin on kuollut!

Sähköauto on juuri keksitty!

Tiedekahvilaan on vapaa pääsy!

Komedia auttaa vaikeiden asioiden käsittelyä!

Kun avaat yhden oven, löydät sen takaa monta uutta ovea!

Lopulta on aina kyse rakkaudesta!
Siinäpä lausahduksia huhtikuun, 20.4.2022, äidinkielen ainetiimin iltapäivästä.

Korkeakouluyhteistyötä esittelivät Tuulikki Harsia ja Anja Salo. Toiselle asteelle tarjotut palvelut ja yhteistyömahdollisuudet on koottu Tampereen Yliopiston sivulle osioon Tule opiskelemaan - > Opetusta ja tapahtumia toiselle asteelle.  Kattaus on monipuolinen: kurkistuksia, webinaareja, podcasteja, projekteja, opiskelijalähettiläitä, yhteistyökursseja, korota-tarjotin, asiantuntijaverkosto ja vaikka mitä. Kannattaa siis vierailla sivulla ja valita itselle ja omille ryhmille sopivaa yhteistyötä.

Taisimme innostua, me opettajatkin, uuden opiskelusta!


Toisella puoliskolla saimme nauttia Heikki Salon ja Antti Mikkolan valloittavista teatterikappaleiden taustoituksista ja esittelyistä.

Vakuutuimme yhä siitä, että Momentum 1900 –esitys on monipuolinen paketti tieteitä, taiteita, historiaa . . . ja samalla se nivoutuu nykypäivään. Pariisin maailman näyttely oli Suomen nosto Euroopan kartalle, suomalaisen taiteen, käsityöläisten, tekniikan ja teollisuuden esiinnousu ja myös poliittinen kannanotto vallitsevassa tilanteessa. Symboliikkaa ei puuttunut Suomen paviljongista, mutta ei myöskään tästä teatterikappaleesta! Musikaalin keskiössä on tietysti rakkaustarina ja nuoret – tulevaisuuden toivot!

Stalin kuolee -teatterikappale on yllättävän ajankohtainen – pohtiihan se yksinvaltiutta ja valtaa ylipäätään. Kiinnostavaa on, että teos pohjautuu sarjakuvaan ja käsittelee aihettaan komediana. Komedia vapauttaa ajattelemaan haastaviakin aiheita ja nauru voi auttaa näkemään värejä harmaan ankeuden keskelläkin. Loppukäänne kuulemma takaa sen, että katharsis toteutuu!


Musikaalin Momentum 1900 biisin Hengitä (Heikki Salo, Eeva Kontu) kohti valoisaa kevättä:


"Vaeltaisin rohkeasti kohti elämää,

murheet hiiteen,

tänään aion onnistua!"Teksti Johanna Riponiemi

12.4.2022

Opiskelijan rooli aktiivisena oppijana

Espanjan ainetiimin vieraana 11.4.2022 kävi tohtoritutkija Katja Kemppainen Tampereen yliopistosta kertomassa autenttisuudesta kieltenopetuksessa. Lisäksi saimme vieraiksi kaksi Cantabrian yliopiston opettajaopiskelijaa, jotka suorittavat opintojensa harjoittelujaksoa Suomessa Sammon keskuslukiossa ja Ahvenisjärven koulussa. 

Katja Kemppaisen osuuden yhteydessä nousi esiin tutkimustieto, jonka mukana opiskelijoille tärkeitä 2000-luvun taitoja ovat mm. yhteistyö ja tietotekniset taidot. Me osallistujat koimme nämä taidot tärkeiksi opiskelijoille ja myös sellaisiksi, joita omassa opetuksessamme jo käytämme ja harjoittelemme. Sen sijaan arvioinnin osalta osallistujat kokivat tarpeelliseksi sekä perinteisten arviointitapojen (kokeet) että ns. vaihtoehtoisten arviointitapojen (mm. portfolio, ryhmätyö, roolit) käytön. 

Tekemässämme harjoituksessa nousi esiin opiskelijan rooli kysyjänä, tiedon hankkijana, auttajana, aktiivisena osallistujana ns. vaihtoehtoisen arvioinnin aikana kun taas perinteisessä arvioinnissa opiskelijan rooli on olla hiljaa, istua paikallaan ja koittaa pusertaa itsestään ulos haluttu tieto. Tällainen taito ei kuitenkaan vastaa niitä 2000-luvun taitoja, joita opiskelijoiden pitäisi oppia eikä niitä tilanteita, joihin he elämässään kielenkäyttäjinä törmäävät. Kävimme myös läpi tapoja, joilla vaihtoehtoista arviointia voi keventää opettajan osalta mm. tehtävien määrän rajaamisella, paritöillä sekä arviointirubriikkeja käyttämällä.

Terveisin,

Heidi Järvinen

1.4.2022

Erityisopettajien ainetiimin tapaaminen yliopistolla

Lukion erityisopettajista 12 kohtasi Tampereen yliopiston päärakennuksessa ke 30.3. iltapäivällä korkeakouluyhteistyön merkeissä. Yliopistolta paikalla oli Teamsin välityksellä Tuulikki Harsia opiskelija- ja hakijapalveluista. Kasvokkain meille korkeakouluyhteistyötä ja mitä se tarkoittaa nimenomaan lukion erityisopettajien näkökulmasta esitteli TAMKista erityisopettaja Maiju Ketko, joka oli ainetiimimme suurimmalle osalle vanhastaan tuttu.

Joukkomme oli todella aktiivista, esitti kysymyksiä ja suorastaan imi saamaansa tietoa. Opimme mm., mitä lukiolaisten kanssa laatimillemme hakemuksille tapahtuu, kun lukiolainen hakee ko. jatkopaikkoihin opiskelemaan. Meille selvisi myös, millaisia tukitoimia opiskelijoiden on mahdollista saada. Opiskelijoiden omaa aktiivisuutta tuen saamiseksi tarvitaan kuitenkin lukiota enemmän. Opimme uusia termejä uusissa konteksteissa, kuten yksilölliset järjestelyt. Saavutettavuuskin käsitettiin hyvin laajasti. Meidät vastaanottaneet kuuntelivat puolestaan herkällä korvalla, miten huomioida heille siirtyvät tukea tarvitsevat lukiolaisemme.

Ainetiimimme jäi vierailun loputtua sovitusti vielä yliopistolle kokoustamaan. Käytiin lyhyesti läpi läsnäolijat ja kuultiin ajankohtaisia asioita OAJ:stä (Veli Rajamäki kertoi mm. lakkovalmisteluista ja Minna Laitila valtuustovaaleista) ja SLEO:sta (Suvi Aalto oli tullut valituksi vuosikokouksessa uudeksi hallituksen jäseneksi). Ritva Haakana oli päässyt Suunta-hankkeeseen, ja LUPA-lukiopajan erityisopettaja esittäytyi. ”Nyrkki” esitteli ja päivitti LEO22-ohjelmaluonnosta tapaamisen lopussa läsnäoleville.

Seuraava ja kevään 2022 viimeinen ainetiimimme kohtaaminen tapahtuu LUPA-hankkeen tiloissa Arttelissa (Mustalahdenk. 22) ma 23.5. klo 13. tuolloin meitä emännöi eo Ilona Luoto. Kun Lupa on esitelty ja kahviteltu, jatketaan muilla ainetiimimme ajankohtaisilla asioilla mm. SLEOsta, Suunnasta ja LEO22:sta, jota toteuttamaan tarvitaan koko porukkaa. Tuolloin myös sovitaan, kuka aloittaa tiimin vetäjänä elokuussa 2022.

Terveisin Marita Kontio, tiimin vetäjä

7.3.2022

Biologian, maantieteen ja terveystiedon yhteinen ainetiimi 24.2. TYK

Biologian, maantieteen ja terveystiedon yhteinen ainetiimi kokoontui torstaina aamulla 24.2. TYKissä. Osallistujia oli mukana sekä paikalla TYKissä, että etäyhteyden päässä Teamsissa. Aluksi pääsimme kuulemaan korkeakouluyhteistyömahdollisuuksista Tampereen yliopistolta Tuulikki Harsian ja Tampereen ammattikorkeakoululta Anja Salon kertomana.

Tunin opetusta ja tapahtumia toiselle asteelle on tutustumisen arvoinen sivusto, jossa esitellään Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia toiselle asteelle. Tarjontaa on kokonaisista opintojaksoista myös kevyempiin opiskelijalähettiläsvierailuihin, podcasteihin ja tiedekahvila tallenteisiin.

Kahvien jälkeen kuulimme TAYS:n ravitsemusterapeutti Virpi Salmisen luennon nuorten ravitsemuksesta. Keskustelua syntyi muun muassa painonhallinta-aiheen opettamisesta sekä kouluterveyskyselyn tuloksista.

Heidi Siutla, Anna Kiviaho ja Saara Luukkonen

4.1.2022

Ainetiimitoiminta vuonna 2021

Vuonna 2021 Pirkanmaan laajuisesti toimivan Osakkeen lukioiden ainetiimit kokoontuivat kaikkiaan 33 kertaa ja sitä edeltävänä vuonna 32 kertaa. Ennen pandemiaa vuonna 2019 tapaamisia oli 38, joten määrä väheni koronan vuoksi vain hieman. Suuri osa tapaamisista toteutettiin verkkossa, yleensä Teams-kokouksina, mutta myös lähi- ja hybriditapaamisia on onnistuttu järjestämään. Tilanne on elänyt kohta kaksi vuotta, joten jonkin verran tapaamisia on siirtynyt järjestäväksi myöhemmin tai toisella tavalla kuin alunperin suunniteltiin.

Kuluneen vuoden 2021 tapaamisista neljä oli useamman ainetiimin yhteisiä tapaamisia. Tähän ei ole laskettu ainetiimejä, joihin kuuluu useampi oppiaine, esimerkiksi historia ja yhteiskuntaoppi. Yksi tapaamisista on ollut vuosittainen ainetiimien vetäjien aloitustapaaminen. Listauksen tapaamisista ja tietoa tapaamisten sisällöistä löydät lukukausittain aiempien tapaamisten blogisivulta

Vuonna 2021 tässä blogissa käytiin 5 730 kertaa. Eniten vierailuja oli tapahtumakalenterin sivulla. Alla olevasta kuvasta näet, että vierailuita oli tasaisesti pitkin vuotta. Piikkejä toivat ainakin sellaiset viikot, jolloin on useita tapaamisia sekä someen jaetut bloggaukset. Niissä voi käyttää hashtagina sanaa #ainetiimit. Kolme luetuinta bloggausta olivat:
 1. Virtuaaliretket ja kieltenopetus
 2. Äidinkielen ainetiimin tapaaminen Teamsissa 22.4.2021
 3. Kieliprofiili, opintojaksojen integrointi ja korkeakouluyhteistyö puhuttivat ruotsinopettajia

Taulukko blogivierailuista kuluneena vuonna. Kävijöitä tasaisesti, piikkejä uusien blogijulkaisujen ja somemainintojen kohdalla.
Ainetiimin blogin näyttökerrat vuonna 2021.


Ainetiimit valitsevat keskuudestään vetäjän lukuvuodeksi kerrallaan. Tehtävän voi myös jakaa parille henkilölle. Osa tiimeistä valitsee uuden - tai entisen - vetäjän vuosittain, osa kierrättää tehtävää vuosittain lukiolta toiselle. Alla on listaus ainetiimien vetäjistä kuluneena lukuvuonna. Uusin listaus löytyy aina tämän blogin yhteystietojen sivulta

Ainetiimien vetäjät lukuvuonna 2021-2022

 
BI + GE Saara Luukkonen, Kalevan lukio ja Anu Nowak, Tampere (kevään tapaaminen painottuu biologiaan ja syksyn maantieteeseen)
HI + YH Pentti Koivisto ja Soile Sirén, Sammon keskuslukio
PS Elisa Vehmanen, Tampereen klassillinen lukio
UE Katri Hanki, Tammerkosken lukio
FI + ET Jarkko Vilkkilä, Tampereen klassillinen lukio
TE Anna Kiviaho ja Heidi Siutla, Tammerkosken lukio
LI Outi Huovinen, Tampereen yhteiskoulun lukio
KU Sirkka-Liisa Heinsuo, Tampereen lyseon lukio
MU Liina Aaltonen, Tammerkosken lukio
EOT Marita Kontio, Hatanpään lukio
OPOT Jaana Bamberg, Sammon keskuslukio

Kielet
ÄI + S2 Johanna Riponiemi, Tampereen klassillinen lukio
EN Sanni Hakkarainen ja Jaakko Mäki, Tammerkosken lukio
RU Terhi Virtanen, Pirkkalan lukio
SA Laura Pihkala-Posti, Tampereen klassillinen lukio
VE Liisa Brusila, Tampereen lyseon lukio (syksy) ja Stefan Smirnov, Tampereen yliopiston normaalikoulu (kevät)
RA Jonina Altschuler, Sammon keskuslukio
EAB (espanja) Heidi Järvinen, Tampereen lyseon lukio

MaFyKe
MAA + MAB Päivi Puikkonen, Tapio Lind ja Juhani Mäenpää, Sammon keskuslukio
FY Pasi Ahtola, Tampereen klassillinen lukio
KE Tuija Alatalo, Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio


Ainetiimien vetäjät lukuvuonna 2020-2021

BI+GE Saara Luukkonen, Kalevan lukio ja Anu Nowak, Tampere (kevään tapaaminen painottuu biologiaan)
HI + YH Heli Mäkelä, Tammerkosken lukio
PS Elisa Vehmanen, Tampereen klassillinen lukio
UE Mari Rauhala, Tampereen klassillinen lukio
FI + ET Heidi Meltovuo, Tampereen teknillinen lukio
TE Anne Honkanen Sammon keskuslukio
LI Mirva Ikola, Hataanpään lukio
KU Silja Saarikko, Tammerkosken lukio
MU Aimo Laitamo, Teknillinen lukio
EOT Marita Kontio, Hatanpään lukio
OPOT Jaana Puranen (nyk. Bamberg), Sammon keskuslukio

Kielet
ÄI + S2 Johanna Riponiemi, Tampereen klassillinen lukio
EN Jaakko Mäki ja Sanni Hakkarainen, Tammerkosken lukio, kevät 2021 (syksy 2020: Antti Hiitti, Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio)
RU Nina Forsblom ja Tiina Nokkonen, Tammerkosken lukio
SA Laura Pihkala-Posti, Tampereen klassillinen lukio
VE Liisa Brusila, Tampereen lyseon lukio
RA Riikka Pekkarinen, Tampereen lyseon lukio
EAB Anri Tuohimäki, Ylöjärven lukio

MaFyKe
MAA + MAB Tarja Tapio, Tampereen yhteiskoulun lukio
FY Pasi Ahtola, Tampereen klassillinen lukio
KE Tuija Alatalo, Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio


Matleena Laakso
Ainetiimien koordinaattori syksystä 2018 alkaen sekä pienimuotoisemmin 2009-2014 osana Pirkanmaan II asteen PAOK-hankkeiden työtä.