29.9.2021

Yliluonnolliset ilmiöt psykologin ja sosiaalipsykologin silmin

Uskonnon, psykologian sekä filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien ainetiimit yhdistivät voimansa ja järjestivät yhteisen ainetiimin elokuussa. Aiheena olivat yliluonnolliset ilmiöt, joita tarkasteltiin psykologian ja sosiaalipsykologian näkökulmista. Luennoitsijoina vierailivat psykologian tohtori Jukka Häkkinen sekä sosiaalipsykologian tohtori Jeena Rancken.

Tohtori Häkkinen käsitteli luennollaan erityisesti sitä, miten erilaisia yliluonnolliseksi koettuja ja nimettyjä ilmiöitä voidaan selittää psykologian keinoin. Näin siis yliluonnollinen tavallaan palautetaan osaksi luonnollista, kunhan vain tiedämme, mikä on se luonnollinen (ja psykologinen) selitys, jonka kautta ymmärrämme, miksi joku ihminen kokee jonkun asian juuri yliluonnollisena.

Tohtori Rancken puolestaan selvitti yliluonnollisia ilmiöitä suhteessa ihmisten kertomuksiin erilaisista asioista, jotka ihmiset ovat kokeneet yliluonnollisena. Rancken keräsi aikanaan laajan materiaalin haastattelemalla ihmisiä heidän yliluonnollisista kokemuksistaan, joita jokainen kokija on sitten tulkinnut omalla tavallaan ja antanut niille erilaisia merkityksiä.

Nämä molemmat luennoitsijat olivat erittäin asiantuntevia, eikä jäänyt epäselväksi, että he ovat todella kiinnostuneita omista tutkimuskohteistaan. Luennot täydensivät mainiosti toisiaan, kun ne tarkastelivat samaa ilmiötä kuitenkin selkeästi eri näkökulmista. Yliluonnolliset ilmiöt ovat kiehtovia ja jännittäviä, ja näiden luentojen jälkeen myös tieteellisesti ymmärrettävämpiä.

Kiitokset vielä kerran kaikille osallistujille!

Jarkko Vilkkilä


Koristekuva.


15.9.2021

Lukion erityisopettajien seutukunnallinen ainetiimi kasvaa kasvamistaan

Lukion erityisopettajien ainetiimi tapasi 10.9.2021 Teamsissa. Meitä oli koolla 19, ja kaiken kaikkiaan meitä on jo 21. Uudet joukkoomme liittyneet esittäytyivät, ja toiveesta me vanhatkin kerroimme, mitä teemme ja missä. 

  • Keskustelimme tänä syksynä perustetusta Lukion erityisopettajien valtakunnallisesta yhdistyksestä, jonka hallituksessa aloittaa Sanna Leinonen Ylöjärveltä. 
  • Veli Rajamäki aikuislukiosta kertoi mm. lukion erityisopettajien ponnen etenemisestä OAJ:ssä. 
  • Airi Tikkanen Tamlusta pohjusti 22.9. tulevaa nepsy-koulutuspäiväämme
  • Tredun Salme Lehtola tiesi kertoa LEO-päivien syksyn 2022 suunnitelmien alusta Tampereella.
  • Perustettiin nyrkki, joka mm. tulee tapaamaan AVIn edustajaa.
  • Kuopion näillä näkymin alkutalvesta lähestyvät LEO-päivät saivat myös huomiota.
  • Rellun ja Clasun eo Ritva Haakana on jo ollut aloittamassa ja jatkaa tamperelaisten erityisopettajien kanssa nepsy-asiakkaiden yleisohjeen laatimista.
  • Tamlun jälkeen tulemme tapaamaan marraskuussa - ihan kasvokkain - Ylöjärvellä.

Iloisin mielin päätimme tilaisuuden.
Syysterveisin ko. tiimiä vetävä Halun eo Marita Kontio

6.9.2021

Ainetiiminen vetäjät koolla

Pirkanmaalla on tällä hetkellä 28 ainetiimin vetäjää. Osake kutsuu heidät koolle vuosittain ja nyt korona-aikaan tapaamiset ovat olleet etänä. Aloitimme Osakkeen esittelyllä - sen koulutustarjontaan kannattaa tutustua ainetiimin tapaamisessakin. Sen jälkeen kävimme läpi ainetiimin vetäjän tehtäviä ja käytännön asioita. Ne löytyvät myös tämän blogin sivulta Ohjeita tiimien vetäjille.

Osake ei ota kantaa siihen, miten tapaamiset nyt korona-aikaan järjestetään, vaan tässä noudatetaan kansallisia ja alueellisia sekä työnantajien ohjeita. Etenkin kielten ainetiimit ovat hyödyntäneet etäaikaa. Espanjan ainetiimi kutsui mukaan vieraita Perusta asti. Ruotsin ainetiimi osallistui liveopastukseen Fotografiska-näyttelyyn Tukholmassa. Biologian tiimi puolestaan on kokoontunut ulkona sekä sieniretken että linturetken merkeissä.