14.12.2018

Biologian ja maantieteen ainetiimi paikkatieto-ohjelman ja genomitiedon pyörteissä 10.12.2018

Datankeruuharjoitus


Biologian ja maantieteen opettajat heittäytyivät täysin sydämin keräämään dataa omilla kännyköillään EpiCollect-sovelluksen avulla. He testasivat, miten hyvin kyseinen sovellus soveltuu sijaintitiedon sekä sanallisen, kuvallisen ja auditiivisen datan taltiointiin.

Sovelluksen avulla myös suunnistettiin Kalevan lukiolta yliopistokampuksella sijaitsevaan Norssin lukioon. Genomitieto ja sen eettinen pohdinta


Norssilla perehdyttiin Tuovi Pääkkösen ja Otto Sahlgrenin opastuksella etiikan näkökulmiin eri aiheissa ja erityisesti genomitiedon osalta.

Helsingin yliopiston perinnöllisen lääketieteen professori, ylilääkäri Kristiina Aittomäki, selvitti genomitiedon merkitystä kansalaisten terveydelle ja kansallisen genomikeskuksen perustamisen tarvetta. Osallistujat pohtivat muun muassa, voiko kukin omistaa oman genomitietonsa ja saavatko esimerkiksi vanhemmat päättää, kerrotaanko perinnöllisten sairauksien esiintymisestä heidän lapsilleen ja sisarilleen. Genomitiedon käyttöä koskeva lainsäädäntö ja sen puuttuminen herätti erityisen vilkasta keskustelua. Ainetiimivetäjät
Merja Kuisma Norssin lukio
Saara Luukkonen Kalevan lukio

11.12.2018

Ruotsin ainetiimitapaaminen 21.11.2018

Ruotsin syksyn ainetiimitapaaminen pidettiin Ylöjärven lukiossa. Ajankohta osui monen koulun päättöviikkoon, joten paikalle pääsi tällä kertaa vain pieni joukko innokkaita ruotsin opettajia. Tällä pienellä kahdeksan hengen porukalla saatiin kuitenkin loistavaa keskustelua ja tunnelma oli erittäin hyvä ja avoin monenlaisten ruotsin kielen opetukseen liittyvien asioiden läpikäymiseen.

Pääteemana koulutuksessa oli ruotsin kieli tiimijaksolla, josta meille esitelmöi Ylöjärven lukion ruotsin, saksan ja yrittäjyyslinjan opettaja Kaisa Remula, joka on ollut tiimijaksolla ruotsin opettajana kahtena vuotena. Ylöjärvellä on tiimijaksosta jo monen vuoden kokemus, joten saimme paljon ideoita sekä tiimijakson järjestämiseen yleensä, että ruotsin osallisuuteen tiimijaksolla. Kävimme myös tutustumassa tämän vuoden tiimijaksolle, jossa englannin opettaja Elina Yli-Pohja kertoi meille käytännön kokemuksistaan tiimijakson opettajana.

Kahvittelun jälkeen pääsimme itse miettimään konkreettisesti, kuinka ruotsia voisi oppiaineena yhdistää muihin oppiaineisiin. Jo siinä puolentoista tunnin aikana saimme yhteistuumin mietittyä suuren joukon  ideoita, kuinka ruotsin voisi yhdistää esimerkiksi äidinkielen, biologian ja kemian opetukseen. Koulutuksesta jäi päällimmäisenä ajatus, että ruotsin kieli sopii erittäin hyvin erilaisiin ainerajat ylittäviin kokonaisuuksiin ja mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, kun vain aikaa ja tilaa ideoinnille on riittävästi.

Päivän aikana keskustelimme tämän pääteemaan lisäksi myös mm. syksyn ylioppilaskokeesta ja sen arvioinnista.

Anu Tarhonen
ruotsin opettaja
Ylöjärven lukio19.11.2018

Lukion opinto-ohjaajien ja erityisopettajien koulutuspäivä 14.11.2018

Lukioiden erityisopettajat ja opot kokoontuivat varsin runsaslukuisesti Tampereen lyseon lukion eli Rellun Keitaaseen lopulta aurinkoiseksi osoittuvana marraskuisena keskiviikkona.

Meitä oli 26 paikalla seuraamassa Rellun psykologian opettaja ja psykologi Marjo Tavastin vetämää koulutuspäivää, jonka tavoitteena oli tuoda uusinta tietoa opiskelutaidoista käytännönläheisesti yleisössä olevien työhön liittyen.

Jokaisessa koulutuksen osiossa oli teoria-alustus, keskustelua ja yhteistä hyvien käytäntöjen kehittämistä ja jakamista. Tapaamisen diat löytyvät verkosta.

Aamu alkoi sämpyläkahvein. Opot ja eo:t istutettiin siten, että pöytäkunnissa oli molempia ammattiryhmiä. Luennon lomassa ehdimme muun muassa arvuutella sanoja ja rakentaa legoilla. Päivä eteni hyvin rytmitettynä vauhdikkaasti. Poistuimme virkistyneinä, idearikkaina ja mielet päivitettyinä kukin tahoillemme.

Marita Kontio
Erityisopetuksen lehtori
Hatanpään lukio & Sammon keskuslukio


8.11.2018

Historian ja yhteiskuntaopin ainetiimin tapaaminen

Historian ja yhteiskuntaopin ainetiimi kokoontui 7.11. Tampereen klassillisen lukion auditoriumissa. Vierailevaksi luennoitsijaksi oli kutsuttu Suomen historian dosentti Marko Tikka Tampereen yliopistolta. Tikka käsitteli luennossaan vuoden 1918 sisällissodan tutkimuksen nykytilaa ja sodan merkitystä nykyisessä suomalaisessa historiakulttuurissa. Sadan vuoden kuluessa sisällissotaa koskevat näkemykset ovat käyneet läpi monia muutoksia, mikä näkyy sodasta käytettyjen nimienkin vaihtelussa. Tikan huomiot herättivät kysymyksiä ja vilkasta keskustelua.

Opettajainhuoneessa vietetyn kahvitauon jälkeen käytiin allekirjoittaneen johdolla keskustelua itsenäistymiskauden 1917-1920 opettamiseen liittyvistä haasteista. Opettajat pohtivat erityisesti, miten Suomen tapahtumien kytkennät maailmanpolitiikan käänteisiin saataisiin opetuksessa paremmin esille. Poliittisten ja ideologisten tekijöiden vaikutus historiatietoisuuden vinoumiin sai myös osakseen pohdintaa. Opettajat jakoivat keskenään vinkkejä aineistoista ja menetelmistä.

Lopuksi Jaana Nieminen alusti historian ja yhteiskuntaopin tulevasta opetussuunnitelmasta. Opetussuunnitelmatyössä mukana olevan Jaanan johdolla käytiin eloisaa keskustelua historian ja yhteiskuntaopin oppisisältöjen uudistamisesta. Monia varteenotettavia ehdotuksia tuli esille. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, näkyvätkö ideamme aikanaan lukion opetussuunnitelman perusteissa.

Ilkka Männikkö
tuntiopettaja ja ainetiimin vetäjä
Tampereen klassillinen lukio

7.11.2018

Ranskan DELF-kokeet ja ääneenlukukilpailu

Ranskan ainetiimi tapasi 6.11.2018. Aluksi nautittiin lounas ravintolassa Neljä vuodenaikaa Pyynikki ja keskusteltiin ajankohtaisista ranskan opetukseen liittyvistä aiheista. Kahville siirryttiin Tampereen lyseon lukioon, jossa Tampereen ranskalais-suomalaisen koulun uusi johtaja Anne Vacher esittäytyi ja kertoi ensi keväänä tuttuun tapaan järjestettävistä DELF-kokeista.

Kokeet pidetään 2.-4.4. ja ne ovat avoimet kaikille Tampereen lukiolaisill​e. Tasoja on neljä (A1, A2, B1 ja B2). Osallistumismaksu on 30 euroa ja ilmoittautuminen tapahtuu joulu-tammikuussa. Lisätietoja antaa Anne Vacher (etunimi.sukunimi ät tampere.fi). 

Neljännessä jaksossa on luvassa preppausta kokeeseen osallistuville joko Sammon keskuslukiossa tai Tampereen lyseon lukiossa. Preppaukseen ovat tervetulleita myös muiden lukioiden opiskelijat. Ranskan ainetiimin vetäjä Riikka Pekkarinen tiedottaa lähempänä tarkemmasta paikasta ja ajasta ainetiimin sähköpostilistalla. Jos et ole listalla, mutta haluaisit sinne päästä, laita viestiä Riikalle (etunimi.sukunimi ät tampere.fi). Preppauksen pitää ranskaa äidinkielenään puhuva opettaja Vinciane Janssen, joka myös esittäytyi ainetiimin tapaamisessa 6.11. 

Tapaamisessa puhuttiin myös Ranskan Instituutin järjestämästä ääneenlukukilpailusta opiskelijoille. Seuraavaa tapaamista suunnitellaan huhtikuun alkupuolelle, lisää tietoa luvassa vuodenvaihteen jälkeen, joten pysy kuulolla!

Riikka Pekkarinen
ranskan ja saksan opettaja


4.11.2018

Venäjän ainetiimi kokoontui Pirkkalassa ke 24.10.

Venäjän ainetiimitapaamiseen saapui tällä kertaa kahdeksan venäjänopettajaa eri puolilta Pirkanmaata. Tapaaminen pidettiin Pirkkalan yhteislukiossa. Oli mukavaa tavata sekä tuttuja että entuudestaan tuntemattomia kollegoja ja vaihtaa kuulumisia venäjän opiskelusta lukiossa. Pienen tutustumiskierroksen ja tilannekatsauksen jälkeen tutustuimme Pirkkalan yhteislukio Silmun uusiin muuntuviin tiloihin. 

Tapaamisen pääteemana oli venäjän sähköinen yo-koe. Tänä syksynä myös venäjän opiskelijat pääsivät ensimmäisen kerran osalliseksi sähköisestä yo-kokeesta, joten ainetiimissä keskusteltiin yo-kokeen sisällöstä ja toteutuksesta. 

Kahvin jälkeen seuraamme liittyi Ylioppilastutkintolautakunnan jäsen ja YTL:n venäjän jaostossa työskentelevä Arto Lehmuskallio, joka kertoi meille yo-kokeen laadinnasta, arvioinnista ja sensorityöskentelystä. Kävimme läpi syksyn sähköistä yo-koetta eri näkökulmista ja keskustelimme teknologian tuomista mahdollisuuksista yo-koetehtävien laadinnassa.

Tapaaminen oli kaiken kaikkiaan erittäin onnistunut ja oli mukavaa, että paikalle oli saapunut niin mukava määrä opettajia. Kevätlukukaudella jatketaan ja hyviä ideoita tapaamisen aiheeksi otetaan vastaan.

Kaisa Putaja
kaisa.putaja(a)pirkkala.fi

Englannin ainetiimin tapaaminen

Ainetiimitapaamisemme sujui hyvin ja meitä oli paikalla 14 opettajaa. Vietimme tapaamista englanninopettajille sopivasti halloweenina. 

Kävimme vilkasta keskustelua mm. englannin tukikurssien tarpeesta ja miten eri lukiot ovat niitä järjestäneet sekä syksyn englannin sähköisestä ylioppilaskokeesta. Ylioppilastutkintolautakunnalta tarvittaisiin selkeämpää linjausta ja ohjeistusta kokeen tarkistamiseen, koska toistaiseksi sähköinen englannin koe tuntuu vasta hakevan muotoaan eivätkä kaikki tehtävät ole mielekkäitä sellaisina kuin ne nyt ovat kokeessa olleet.

Iltapäivän luennoitsija oli Mary Nurminen Tampereen yliopistosta, ja hän kertoi, millaista oli kasvaa katolilaisessa pikkukaupungissa 80-luvulla. Toki luento käsitteli myös tämän päivän katolilaisuuden haasteita. Luennolla tuli paljon uutta tietoa ja uskontojen vertailua.

Seuraavaksi ainetiimitapaamisen järjestäjäksi valikoitui Hatanpään lukio ja ajankohdaksi huhti-toukokuun taite.

Pirjo Rantanen

25.10.2018

Filosofian ja elämänkatsomustiedon ainetiimitapaaminen

Filosofian ja elämänkatsomustiedon ainetiimitapaamisessa 9.10.18 Tampereen teknillisellä lukiolla kuunneltiin Tampereen yliopiston tutkijan Petri Räsäsen alustus aiheesta Taloudellinen ajattelu ja sen suhde poliittiseen päätöksentekoon - Kuinka taloudellinen ajattelu vaikuttaa tulkintoihimme poliittisista vapauden, oikeudenmukaisuuden ja demokratian ihanteista. Aihe oli valittu siten, että se tukee sekä uuden OPSin yhteiskuntafilosofian että elämänkatsomustiedon kurssien teemaa "ajankohtaiset yhteiskuntafilosofiset kysymykset". Alustuksesta syntyi mielenkiintoinen keskustelu ja päädyimme toteamaan, että poliittisissa päätöksissä on aina kyse sekä taloudellisista että elämismaailmaan liittyvistä tekijöistä ja arvoista.

Vierailijaluennon jälkeen siirryimme iltapäiväkahveille. Kahvien lomassa keskustelimme jatkuvasta arvioinnista, uudistuvasta opetussuunnitelmasta, teemaopintokursseista ja uudesta lukiolaista. Monipuolinen arviointi koettiin tärkeäksi, mutta työlääksi. Reaaliopettajan opetusvelvollisuus koettiin olevan suuri, eikä se resurssina vastaa uuden opetussuunnitelman asettamia tavoitteita. Monipuolisen, jatkuvan arvioinnin kriteerit tulevat opetussuunnitelman yleisestä osasta. Keskustelussa tuli esille toive, että tämä huomioitaisiin tasapuolisemmassa opetusvelvollisuudessa eri oppiaineiden välillä. Ainetiimin vetäjä oli tehnyt keskustelun pohjaksi opetussuunnitelmasta arviointiportaat-esityksen, jossa näkyvät OPSin yleisen osan tasot ja niissä mainitut arvioinnin ja palautteen määritelmät ja normitukset. Lisäksi esityksestä löytyy ideoita monipuoliseen arviointiin reaaliaineissa.

Heidi Meltovuo, filosofian ja elämänkatsomustiedon ainetiimin vetäjä

PS. Klikkaa diojen alakulmasta, niin näet ne koko näytön kokoisina.

24.9.2018

Saksan ainetiimi

Saksan ainetiimi Tampereen teknillisellä lukiolla 10.9.2018 klo 12-16

Saksan ainetiimi tapasi teknillisellä lukiolla maanantaina 10.9.2018 klo 12. Aloitimme tapaamisen kahvin ja vapaamuotoisen keskustelun merkeissä. Keskustelun aiheina olivat esimerkiksi saksan valinnat lukuvuodelle 2018-19, opiskelijoiden motivointi ja opiskelijoiden siirtyminen eri kouluihin saksan kursseja varten.

Kahvin jälkeen siirryimme luokkaan ja saksalainen vaihto-opiskelijamme Leah tuli keskustelemaan kanssamme. Hänen kanssa juttelimme esimerkiksi hänen kokemuksistaan Suomessa ja Saksan ja Suomen kouluelämän eroista. Lisäksi Leah antoi meille vinkkejä hyvästä musiikista, televisiosarjoista ja elokuvista.

Ainetiimin toisena vierailijana oli E-opin myyntijohtaja Jonne Rautio. Hän esitteli meille uutta A-saksan kirjasarjaa Unter uns ja sarjan sähköistä käyttöympäristöä. Esittelyn lisäksi Jonne tarjosi kaikille halukkaille ainetiimin opettajille kokeilutunnukset kirjoihin tutustumista varten (Unter uns 1 ja Saksan eKielioppi).

Tämän lisäksi jaoimme päivän aikana useita vinkkejä esimerkiksi materiaaleista (deutschmusikblog.de, Goethe Instituutin Ergänzungsmaterial für Deutsch (A lukio…) peleistä (Nenne fünf, Lexico…) ja elokuvista (Kokowääh, Vincent will meer, Männerherzen…). ​

Kati Luhtajärvi-Nikkanen
kati.luhtajarvi-nikkanen@tampere.fi
Saksan ja englannin opettaja
Tampereen teknillinen lukio

11.9.2018

Ainetiimien vetäjien tapaaminen 10.9.18

Lukioiden ainetiimien toiminta siirtyy vuodenvaihteessa Tampereen lukiokoulutukselta Osakkeelle ja tämä syksy on jo siirtymäaikaa. Pirkanmaan lukioiden ainetiimitoiminnan juuret ovat vuosituhannen alussa ja tiimien vetäjillä on kaikilla usean vuoden kokemus toiminnasta.

Ainetiimit tapaavat useimmiten kahdesti vuodessa. Ammattiaineiden omien järjestöjen ohella ja sosiaalisen median verkostoja täydentämässä olevat ainetiimit ovat yhä tarpeen. Suunnitelmana on, että vetäjät tapaavat kahdesti vuodessa, yleensä syys- ja tammikuussa. Tuossa välissä tapahtuvaan viestintään päätettiin tapaamisessa luoda ainetiimien vetäjien -Facebook-ryhmä.

Tämän syksyn osalta toiminta jatkuu kuten tähän asti, mutta uutena on tullut tämä blogi. Huolehdi tiedot tapaamisesta ajoissa tapahtumakalenteriin, sillä ihan jokainen ainetiimistänne kiinnostunut ei varmastikaan ole sähköpostilistallanne. Tapaamisen jälkeen tänne blogiin odotellaan kuvausta siitä, mitä opitte ja jos teillä on jakaa materiaaleja ja jokunen hyvä linkki tai vinkki, niin niille on aina kysyntää - myös yli ainetiimi- ja maakuntarajojen. Tarkemmat ohjeet päivittyvät tiimien vetäjien sivulle.

Osakkeen kautta saatte tarvittaessa Adobe Connect -videoneuvotteluhuoneen ainetiimin tapaamista varten. Voitte myös vinkata tiimillenne, kun mielenkiintoisia webinaareja tulee tarjolle. Eri tahojen opetusalalle suunnattuja webinaareja löydät kootusti Matleenan blogista. Työpajatoiveita Osakkeen järjestämille helmikuun Tuunaa tuntisi -messuille voitte myös ideoida. Kommentoi suoraan tähän blogiin, sinun ei tarvitse edes kirjautua, tai etsi henkilöitä yhteystiedot-sivulta.10.9.2018

Mitä toivot ja odotat ainetiimeiltä?

Alle upotettu Padlet on tehty ainetiimien vetäjien syyskuun tapaamiseen, mutta te kaikki olette tervetulleita tutustumaan, kommentoimaan ja täydentämään sitä myöhemminkin. Voit avata Padletin myös tästä linkistä.

Keskustelkaa toiveistanne myös ainetiimien tapaamisissa: Mitä kaipaat? Mitä voit tarjota? Voit myös olla yhteydessä suoraan oman tiimisi vetäjään.

Tehty Padletilla

4.9.2018

Tervetuloa lukioiden ainetiimien blogiin!

Pirkanmaan lukioissa on jo pitkät perinteet ainetiimitoiminnalle. Toiminnasta tuli seutukunnallista 2000-luvun alussa ja PAOK-hankkeiden myötä 2009-2014 toiminta laajeni maakunnlliseksi. Hankevuosien jälkeen toimintaa on rahoittanut Tampereen lukiokoulutus.

Vuoden 2019 alusta lukioiden ainetiimitoiminta siirtyy Osakkeelle. Se on Tampereen seudun opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle suunnattu osaamisen kehittämispalvelu, missä on mukana yli 90 % Pirkanmaan kasvatus- ja opetusalan henkilöstöstä.

Ainetiimien tavoitteena on tukea osaamisen kehittämistä ja jakamista. Kullakin yli 20 tiimillä on yksi tai kaksi vetäjää ja tiimit suunnittelevat itse tapaamisensa ja saavat siihen myös taloudellista tukea. 

Tähän blogiin tullaan tästä lukuvuodesta alkaen kokoamaan tietoa tulevista tapaamisista ja jakamaan menneiden tapaamisten oivalluksia, kokemuksia ja materiaaleja. Blogista löydät myös ainetiimien vetäjien nimet ja muut vastuuhenkilöt sekä tiimien vetäjien ohjeet.  

Jokaisesta tapaamisesta tehdään jatkossa blogijulkaisu. Se voi olla lyhyt kirjoitus keskeisestä annista, linkki mahdollisiin materiaaleihin tai pari hyvää vinkkiä ja kuvaa kommentteineen niidenkin iloksi ja hyödyksi, jotka eivät päässeet paikalle. Monista vinkeistä on hyötyä myös yli ainetiimirajojen. Blogissa voi julkaista joko yhteisellä sähköpostilla tai omilla Google-tunnuksilla. Ohjeet tunnusten saamiseksi löydät tiimien vetäjien sivulta

Ainetiimit kokoontuvat yleensä kaksi kertaa vuodessa. Näiden kasvokkaisten tapaamisten ohella löytyy verkosta myös runsaasti oppiainekohtaisia ryhmiä. Parhaiten niitä löytyy Facebookin ammatillisista ryhmistä, joiden koonti on kesällä siirretty Opehommien sivulle. Siellä on nyt listaus yli 200 Facebook-ryhmästä sekä opetusalan blogeista, dioista ja tapahtumista.

Kommentti 10.9.18: Kirjoitusta on hieman korjattu ja tarkennettu ensimmäisen tiimien vetäjien tapaamisen aikana.