29.4.2019

Espanjan ainetiimi arviointikysymysten äärellä

Espanjan ainetiimin vieraana oli väitöskirjatutkija ja oppikirjailija Katja Kemppainen. Hän kirjoittaa parhaillaan väitöskirjaa arvioinnista. Käsittelimme etenkin jatkuvaa arviointia sekä käsiteparia feedback vs. feedforward. Esitys oli antoisa, ja herätti vilkasta keskustelua. Suosittelen Kemppaista puhujaksi muidenkin ainetiimien kokouksiin. Espanjan ainetiimi jatkaa yhteistyötä Kemppaisen kanssa ensi vuonna, teemoina arviointi ja motivaatio.

Esityksessään Kemppainen käsitteli myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) 10.4.2019 julkaisemaa raporttia ”Että tietää missä on menossa” - Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa ja hän suositteli erityisesti raportin lukua 2, ”Arviointi oppimisen ja pedagogisen kehittämisen välineenä”.

Lisäksi Kemppainen esitteli meille Mi mundo -oppikirjan opettajan materiaalia.

Teksti ja kuva: Anri Tuohimäki 


20.4.2019

Kuvataiteen opettajien keskusteluteemoja

Kuvataiteen opettajat tapasivat Tammerkosken lukiossa 10. huhtikuuta. Yhteensä meitä oli kymmenen ihmettelijää. Kouluttajana toimi taidekriitikko ja taidehistorioitsija Maaria Salo.

Keskustelimme kehollisuudesta ja kollektiivisuudesta taiteessa. Pohdimme nykytaiteen ilmiöitä ja metodeja sekä materiaaleja. Mitä näistä olisi tuotavissa ja millä tavoin lukion kuvataiteen tunnille? Mitä tarkoittaa paikkasidonnainen taide, joka on edelleen vahvasti läsnä nykytaiteen kentällä.

Pohdimme myös taas uudestaan tulevaa LOPSIA ja teoreettisten yliopistojen valintajärjestelmän lukioon aiheuttamaa kilpailua ja ahdistusta. Totesimme, että kuvataide on ajettu ahtaalle lukiokoulutuksessa, mikä ei korreloi nykyisen visualisoituneen yhteiskunnan kanssa. Harmittelimme, ettei vieläkään uudistuksessa ole lukiodiplomia nostettu vastaamaan yhtä yo-kirjoitusainetta.

Silja Saarikko
kuvataiteen lehtori, Tammerkosken lukio


Kuva: Silja Saarikko ja piirustus:​ Inka Kuljuntausta

Toiminnallisia menetelmiä Sotungista

Psykologian, filosofian ja elämänkatsomustiedon yhdistetty ainetiimi tapasi Nokian lukiolla 16.4.19 klo 12.00-16.00. Ainetiimin asiantuntijavierailijoina toimivat Sotungin lukion opettajat Markus Masalin ja Teija Havana. He kouluttivat mielenkiintoisin toiminnallisin menetelmin suullisista kokeista ja prosessiarvioinnista, joita he ovat itse kehittäneet arviointi- ja opetusmenetelminä noin kymmenen vuotta.

Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen – mutta, jos pyörä on rikki, se kannattaa korjata. Tämä ohje pätee hyvin myös opetusmenetelmiin sekä arviointiin.
Ainetiimissä pääsimme kokeilemaan muun muassa Super speed dating -menetelmää, Alias-sanaselitystä, suullisia kokeita ja esseen käsittelykappaleen rakentamista viiden sormen mallilla. Näiden kautta tutustuimme menetelmien taustalla oleviin oppimiskäsityksiin kuten minäpystyvyyden tukemiseen, lähikehityksen vyöhykkeellä työskentelyyn ja itsensä toteuttamiseen. Aiheen olleiden opiskelumenetelmien taustaideoina ovat opiskelijoiden aktivointi ja sitouttaminen. Kurssin ei siis ole tarkoitus olla opettajan, vaan opiskelijan prosessi. Lisäksi toimintatavat tukevat monipuolisesti opetussuunnitelman tavoitteita.

Teemat innoittivat aktiiviseen keskusteluun ja asiantuntijavierailijat pääsivät vastaamaan moniin kysymyksiin. Iltapäivä oli varmasti kaikille osallistujille uusia ideoita ja ajatuksia synnyttävä!

Heidi Meltovuo
Filosofian, uskonnon ja psykologian lehtori
Lukioiden globaalikasvatuksen yhteysopettaja
Tampereen teknillinen lukio
16.4.2019

Venäjän ainetiimi tapasi tubettajan ja polkaisi materiaalijaon käyntiin

Pieni mutta sitäkin pippurisempi joukko venäjänopettajia kokoontui Pirkkalan yhteislukiolla maanantaina 15.4. Aluksi saimme kuulla Youtube-tähti Kirill Sultanshinin erinomaisen esityksen, jossa hän kertoi elämästään, päätymisestään Suomeen ja sen aiheuttamista haasteista sekä Youtube-uransa aloittamisesta. Tilaisuudessa oli läsnä myös kuutisenkymmentä opiskelijaa, Kirill toi hienosti esiin sen, miten minkä tahansa kielen voi oppia, jos vain päämäärätietoisesti ja intohimoisesti tekee töitä sen eteen. Jokainen asettaa itse itselleen ne tavoitteet, joita kohti pyrkii. Kirill vertasi myös suomalaista ja venäläistä kulttuuria ja kertoi niistä ennakkoluuloista, joita erityisesti suomalaisilla on venäläisiä kohtaan. On hienoa, että meillä on Kirillin kaltaisia positiivisia ja innokkaita äänitorvia rikkomassa osittain mediankin ruokkimia ennakkokäsityksiä Venäjästä ja venäläisistä.

Kirillin esityksen jälkeen saimme kahvi- ja teekuppien ääressä keskustella venäjän opiskelun tilanteesta eri lukioissa sekä vaihtaa ajatuksia ajankohtaisista teemoista. Lopuksi polkaisimme käyntiin itse laaditun oppimateriaalin jakamisprosessin perustamalla venäjänopettajille avoimen Google Drive -kansion, jonne kukin voi laittaa itse laatimiaan ja kokoamiaan materiaaleja sekä lainata muilta. Jos haluat mukaan materiaalinjakorinkiin, lähetä Gmail-osoitteesi Kaisalle (kaisa.putaja(at)gmail.com). Samoin laadimme venäjänopettajille yhteisen Whatsapp-ryhmän, jonka avulla kollegiaalinen tuki on äärimmäisen helposti ja nopeasti saatavilla. Jos haluat mukaan Whatsapp-ryhmään, lähetä puhelinnumerosi Kaisalle aiemmin mainittuun sähköpostiosoitteeseen. 

Ensi lukuvuonna jatketaan Stefan Smirnovin (Tren Normaalikoulu) ottaessa vetovastuun ainetiimitoiminnasta!

Kaisa Putaja, Pirkkalan yhteislukio

Ei viruksia. www.avast.com

Historian ja yhteiskuntaopin ainetiimin tapaaminen

Historian ja yhteiskuntaopin ainetiimi kokoontui 16.4. Tampereen klassillisella lukiolla. Aluksi Ilkka Männikkö ja Pekko Henttonen kertoivat Euroscola-kokemuksistaan. Euroscola on Euroopan parlamentin ohjelma, jossa toisen asteen opiskelijaryhmät Euroopan unionin eri jäsenmaista pääsevät päiväksi tutustumaan Euroopan parlamentin toimintaan Strasbourgissa. Männikkö ja Henttonen tekivät helmikuussa Euroscola-matkan 13 Tampereen klassillisen lukion opiskelijan kanssa. Matka koettiin historian ja yhteiskuntaopin tavoitteiden kannalta hyödylliseksi. Kollegatkin olivat kiinnostuneita osanottajien kokemuksista.

Tämän jälkeen siirryttiin neuvotteluhuoneeseen käsittelemään päivän varsinaista pääaihetta, tulevaa lukion opetussuunnitelmaa. Lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnos on julkistettu maaliskuussa ja keskustelimme kriittisesti historian ja yhteiskuntaopin moduulien sisällöstä. Moduulien oppisisällöt on määritelty aiempaa väljemmin, mistä voi aiheutua ongelmia. Historian ja yhteiskuntaopin moduulit eivät näytä poikkeavan suuresti nykyisistä kursseista, mikä herättää kysymyksiä uudistuksen mielekkyydestä. Opettajien muutostoiveita ei ole merkittävästi huomioitu.

Kahvitauolla joukkoomme liittyi Jaana Nieminen, joka selosti meille LOPS 2021-prosessin nykytilaa ja tulevia vaiheita. Opetussuunnitelman perusteiden lopullinen versio julkistetaan syksyllä, minkä jälkeen opetussuunnitelmatyö siirtyy paikalliselle ja lopulta lukiokohtaiselle tasolle. Kysymys oppiainerajoja ylittävien opintojaksojen muodostamisesta nousee tällöin keskustelun kohteeksi. Niemisen lähdettyä jatkoimme opetussuunnitelmaluonnoksen käsittelyä loppuun asti ja keskustelimme ainetiimitoiminnan jatkosta ensi lukuvuonna. Ainetiimitapaamisen ansiosta saimme tarkemman kuvan opetussuunnitelmasta ja oli muutenkin ammatillisesti hyödyllistä vaihtaa ajatuksia toisten lukioiden hissanmaikkojen kanssa. LOPS 2021:n parissa varmaan jatkamme syksylläkin.

Ilkka Männikkö, Tampereen klassillinen lukio

10.4.2019

Seutukunnallisen ainetiimin lukion erityisopettajat Kangasalla

Joukko lukion erityiosopettajia tapasi iltapäivällä 3.4.2019 Kangasalan lukiossa. Tarkoituksena oli keskustella ajankohtaisista erityisopetuksen asioista, kuten YTL:n erityisjärjestelyihin tulevista  muutoksista ja kommentoida lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksen kohtaa erityisopetuksesta ja muusta oppimisen tuesta.

Jälkimmäinen ehdittiin käydä läpi, kun aikataulua venytettiin 45 minuuttia. Ensimmäiseen palataan toukokuun tapaamisessa. Aika suorastaan juoksi, kun nautimme toistemme seurasta ja verkostoitumisesta, mistä ei olisi tullut mitään ilman kysymyksiä sallivaa esittelykierrosta.
Hyvin mielin ja yleisön pyynnöstä siis tapaamme taas 20.5. - nyt Samkessa!

Ainetiimin vetäjä Marita Kontio