8.9.2023

Kakkosten ryhmätasovastaavat käynnistelemässä toimintaa

Tapaamisemme tarkoitus Samkessa 29.8.2023 oli käynnistää kakkosten rotojen ainetiimin toimintaa. Olimme varanneet tapaamisen ajankohdan ja kellonajan jo hyvissä ajoin viime keväänä Tampere-talossa järjestetyssä koulutustilaisuudessa. Allekirjoittanut sai tilaisuudesta listauksen tulevien kakkosten rotoista ja oli tyytyväinen. Tämähän sujuu hyvin. Mutta kuinkas sitten kävikään. Noviisina en osannut kyseenalaistaa nimilistan lyhyyttä (8 nimeä) ja vasta paikan päällä Samkessa selvisi, että ryhmätasovastaavia on ainakin toinen mokoma! Osa Tampereen lukioista päättää ryhmätasovastaavansa vasta syksyn vesossa ja näin ollen kaikki he jäivät nyt täysin tapaamiskutsun ulkopuolelle.

Päätimme kuitenkin pitää tapaamisen pikkuporukalla. Aloitimme esittäytymisellä ja puuttuvien jäsenten haarukoinnilla. Tämän jälkeen Sofia Steiger avasi Kalevan lukion ro-tapaamisten sisältöjä. Kalevan lukiossa on jo kehitetty ryhmänohjaustuokioita isoin harppauksin, joten olimme hyvinkin kiinnostuneita kuulemaan, miten siellä asiat on hoidettu. Kaikkien läsnäolleiden rotojen yhteinen toive on, että ro-tuokioissa päästäisiin tiedottamisesta enemmän sisällölliseen ja teemoitettuun tekemiseen. Tämä saattaisi motivoida opiskelijoitakin tulemaan tapaamisiin aktiivisemmin.

Pullakahvien lomassa suunnittelimme, että seuraavalla tapaamiskerralle jokainen ryhmätasovastaava saa esitellä oman koulunsa 2-vuositason ro-sisältöä/vuosikelloa. Esittelyiden pohjalta keräämme Flingaan tai Padletiin hyvät käytänteet, joista jokainen valitsee omaan kouluun kokeiluun itselle sopivimmat ideat.

Tapaaminen oli hyvin antoisa ja päällimmäiseksi jäi tunne, että tästä on erittäin hyvä jatkaa seuraavalla tapaamisella.

Pauliina Mauno

28.8.2023

Ainetiimien vetäjien aloitustapaaminen

Piirroskuva opettajasta ihmettelemässä kädessä olevaa palloa.
Kuva on generoitu tekoälyn
avulla sivulla Craiyon.com.
Ainetiimien vetäjät aloittivat syyskauden yhteisellä verkkotapaamisella 28.8.2023. Mukana oli niin uusia vetäjiä kuin vanhoja konkareita. Toiminta jatkuu entiseen tyyliin, mutta  uutena on kolme tiimiä. Oppiaineiden mukaisten tiimien ohella kokoontuvat nyt myös ryhmänohjaajien tiimit, omansa lukion ykkösten, kakkosten ja kolmos-nelosten ohjaajille. Välitäthän niistä viestiä omassa lukiossasikin!

Kun laittaa viestin oman ainetiimin vetäjälle, pääsee mukaan ainetiimin sähköpostilistalle ja saa ensimmäisten joukossa tiedon mm. tulevista tapaamisista. Tästä blogista löytää myös mm. tapahtumakalenterin ja ohjeet ainetiimien vetäjille. Eeventin sivulta löydät kaikki muutkin Osakkeen koulutukset. Jos Osake ei vielä ole tuttu, tutustu siihen ja seuraa somessa.

Alla ovat tapaamisen diat ja muutama keskeinen linkki, joista voi olla iloa muillekin kuin vetäjille. Lähetän tallenteen lähipäivänä kaikille tiimien vetäjille.

Integroitudut opintojaksot ja korkeakouluyhteistyö

Lukio-opettajien täydennyskoulutus ja osaamisen kehittäminen 


Matleena Laakso
ainetiimitoiminnan koordinaattori

2.6.2023

Fysiikan ja kemian opettajat koolla

27 fysiikan ja kemian lukio-opettajaa kokoontui keskiviikkona 17.5. ainetiimin tapaamiseen. Näissä aineissa korkeakouluyhteistyö on varsin luontevaa ja siihen löytyy hyvin runsaasti mahdollisuuksia ja välineitä. Tuulikki Harsia ja Päivi Salo kävivät esittelemässä lukuisia valmiiksi hiottuja tapoja saada yhteistyötä luentojen, vierailujen ja opiskelijoille suunnattujen kurssien kautta.

SSAB tuottaa 7 % koko Suomen hiilidioksidipäästöistä ja siinä suhteessa yritys on samassa mittakaavassa Suomen tieliikenteen kanssa. Energiapäällikkö Mikko Lepistön keskeinen viesti oli se, että pienetkin seikat yrityksen hiilidioksidipäästöjen pienentämisessä ovat ympäristön kannalta suuria. Toisaalta esimerkiksi kivihiilen käytöstä luopuminen tarkoittaa, että tilalle tarvitaan sähköä, jonka riittävyyttä varten tarvitaan kokonaan uusi 400 kV:n suurjännitelinja. Tämä puolestaan vaatii lupia jo valtiopäiviltä asti, joten muutokset eivät ihan käden käänteessä tapahdu. Toisaalta pienempien muutosten tekeminen ei välttämättä ole kannattavaa, koska lupia tarvitaan joka tapauksessa ja pienemmät muutokset ovat vain isojen muutosten siirtämistä tulevaisuuteen. Joka tapauksessa teräksen tuotannon mittakaavat olivat varsin toisia, kuin mihin koulujen labroissa on totuttu.

Iltapäivän ohjelmassa oli keskustelua ylioppilastutkintolautakunnan edustajien kanssa. Paikalla olivat Jouni Välisaari YTL:n kemiajaoksesta ja Juha Merikoski fysiikkajaoksesta. Keskustelussa perattiin kuluneen kevään 2023 ylioppilaskokeen tehtäviä. Ajankohta oli mitä parhain, sillä lopulliset tulokset olivat saapuneet kouluihin juuri edellisenä päivänä.

Pasi Ahtola

16.5.2023

Venäjän kielen ainetiimitapaaminen 15.5.2023 Tampereen yliopistolla

Tapaamisessa oli paikalla yhteensä kuusi venäjän kielen opettajaa. Ensin keskustelimme käynnissä olevasta A-venäjän uudesta sähköisestä oppikirjaprojektista. Stefan Smirnov esitteli valittuja paloja valmiina olevasta opetusmateriaalista ja keräsi läsnä olevilta opettajilta aiheeseen liittyen rakentavaa palautetta. Kaikki opettajat pääsivät esittämään omia toiveitaan tulevaan A-venäjän opetusmateriaaliin liittyen.

Johanna Mäntylä ja Reetta Toivettula esittelivät Oulun kaupungin rahoituksella ja Suomi-Venäjä-seuran koordinaatiolla kesällä 2022 tuottamaansa virtuaalimatka halki Euroopan -nettipeliä ja erityisesti sen venäjän kieleen tutustuttavaa osuutta nimeltä Kadonneen munan arvoitus. Paikalle kokoontuneet venäjän kielen opettajat pääsivät itsekin pelaamaan nettipeliä ja keskustelemaan sen annista ja käyttömahdollisuuksista. Linkki nettipelin kotisivulle jaettiin myös poissaolleille venäjän kielen opettajille.

Lopuksi paikalle kokoontuneet venäjän kielen opettajat keskustelivat teen ja kahvin ääressä venäjän ja muiden valinnaisten kielen nykyisistä opiskelijamääristä sekä niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat kielivalintoihin. Keskustelussa sivuttiin myös syitä, jotka vaikuttavat yliopisto-opiskelijoiden laskevaan kiinnostukseen aineenopettajanopintoja kohtaan. Myös kansainväliset suhteet ja Ukrainan sekä Venäjän tilanne herätti keskustelua. Todettiin, että Suomessa on edelleen kansallisella tasolla laaja kysyntä venäjän kielelle palvelu-, sosiaali- ja terveysalalla sekä maanpuolustuksessa ja ulkopolitiikassa. Venäjänkielisten lukumäärä on Suomessa historiallisen korkealla tasolla (yli 100 000). Myös Suomessa asuville ukrainalaisille suunnatusta avusta suuri osa annetaan käytännöllisistä syistä venäjän kielellä.

Stefan Smirnov

Neljä opettajaa pöydän äärellä, edessä kaksi naista esitettelee jotain diojen tai verkkosivujen kautta. Näytölllä teksti: projektin kulku.

11.5.2023

Ruotsin ainetiimin tapaamiset 23.11.2022 sekä 10.5.2023 Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa

Lukuvuoden teemana oli jo aikaisempana vuotena toivottu suullisen kielitaidon arviointi.

Syksyn tapaamisessa osallistujia oli runsaasti, ja oli mukava nähdä kollegoita niin monesta eri lukiosta ympäri Pirkanmaata. Perinteisillä kahveilla oli ajankohtaisesti tarjolla joulutunnelmaan sopivia tähtitorttuja sekä leipäbuffet yliopiston Minerva-ravintolassa. Kahvien jälkeen seurasi harjoittelukoulun tilojen kierros, joka antoi osallistujille mahdollisuuden tutustua koulun tiloihin ja oppilaiden arkeen. Kierroksen jälkeen jatkettiin Atalpassa keskustelua opetusharjoittelun tilanteesta, joka herätti paljon kiinnostusta osallistujien keskuudessa.

Pääohjelmana oli Jyväskylän norssin Olli-Pekka Salon luento suullisen kielitaidon arvioinnista. Luento oli hyvin ajankohtainen ja herätti paljon keskustelua.

Tämän lisäksi Norssin opettaja Ilona Halttunen esitteli jo toista vuotta käynnissä olevaa ystävyyskoulutoimintaa Helsinge gymnasiumin kanssa. Ystävyyskoulutoimintaa järjestetään koulukohtaisella opintojaksolla RUB111.

Keväällä jatkettiin suullisen teeman parissa ja osallistujien toiveen mukaisesti arviointikäytänteisiin. Tapaamisen runko rakentui näiden käytänteiden ympärille. Lisäksi jaettiin kokemuksia ja käytänteitä suullisesta arvioinnista, kun Klassillisen lukion opettaja Anita Ahonen esitteli omia arviointimenetelmiään ja antoi vinkkejä kurssien suullisten arviointien toteuttamiseen ja arviointiin.

Ääntämisen arviointiin liittyen Norssin lukion Ilona Halttunen puolestaan kertoi omista kokemuksistaan Microsoft Teamsin uuden lukemisen edistyminen -tehtävätyypistä, jota hän on soveltanut myös vieraiden- ja toisen kotimaisen kielen ääntämisharjoittelun ja sujuvuuden tukena.

Tilaisuudessa keskusteltiin paljon pinnalla olevasta ajankohtaisesta OPH:n uudesta suullisten opintojaksojen arvioinnista herätti paljon keskustelua. Juuli Misukka kertoi, miten suullisen kurssin arviointi on Sammon lukiossa toteutettu uuden ohjeistuksen mukaisesti.

Tapaaminen sisälsi myös toivotun koosteen lukuvuoden tunnelmista ja tulevista muutoksista. Keskustelun lomassa nautittiin mm. Marin konditorian munkkeja.

Seuraavan vuoden ainetiimin järjestysvastuu jäi vielä avoimeksi, ainetiimin vapaaehtoisuuden mahdollisesti muuttuessa.

Ilona Halttunen ja Tanja Tuuna-Kyllönen    


 

4.5.2023

Englannin ainetiimin aiheena yo-kirjoitelman uusi arviointitaulukko

Englannin ainetiimi-iltapäivä tiistaina 25.4.2023 alkoi tutustumisella Nokian lukion ja Tredun Nokian toimipisteen uuteen Silta–kampukseen. Oppaana toimi kampuksen vahtimestari Jukka Huutonen. Ennen päivän pääaiheeseen siirtymistä tervetulosanat kävi lausumassa apulaisrehtorimme Jouni Aapajärvi.

Pitkän englannin kirjoitelman uudet arviointiohjeet olivat päivän pääaihe. Asiantuntijaksi saimme paikalle Katja Mäntylän, ylioppilastutkintolautakunnan englannin jaoksen puheenjohtajan. Katja Mäntylä johdatteli meidät aiheeseen vilkkaan keskustelun säestämänä. Jonkin ajan kuluttua pääsimme pohtimaan etukäteen materiaalina jaettujen kirjoitelmien pisteytystä ensi syksynä A-englannin ylioppilaskokeessa voimaan tulevan arviointitaulukon pohjalta. Myös kokemuksia taulukon ja uusien pisterajojen käyttöönotosta englannin kursseilla kuluneena keväänä vaihdettiin innokkaasti.

Keskustelua käytiin uuden arviointikriteeristön tarpeesta ja kriteeristön sanamuodoista sekä pisteytyksen muodostamisesta. Katja Mäntylä toi esiin muutoksen lähtökohtana olleen tarpeen opiskelijoiden kirjoitelmien oikeudenmukaisen arvioinnin helpottamisesta. Mäntylä totesi, että edelleen korostuu ajatus viestinnän tärkeydestä, mutta muuten kriteeristön käyttöä on pyritty selventämään jakamalla taulukko useampaan osa-alueeseen. Hän kertoi, että kriteeristöä testattiin ja muokattiin kahden vuoden ajan ennen sen julkaisemista. Puheenaiheeksi iltapäivällä nousi myös kirjoitelman uuden arviointikriteeristön mahdollinen vaikutus A–englannin yo-kokeen pisterajojen määräytymiseen syksystä 2023 alkaen.

Tekoäälyn luoma piirros neljästä opettajasta pöydän ympärillä.
Kuva on tehty tekoälyn avulla sivustolla
https://www.craiyon.com
Syksyn 2023 ainetiimitapaamisessa pääsemme toivottavasti kuulemaan opastusta positiivisen pedagogiikan maailmaan asiantuntijana kollegani, Nokian lukion englannin lehtori Liisa Teiri, joka on myös positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen kouluttaja.

Kesää odotellessa toivotan kaikille iloa toukokuun loppurutistukseen!

Ursula Attila

2.5.2023

Espanjan ainetiimin teemana flamenco

Espanjan ainetiimi kokoontui Kangasalan lukiolla perehtymään flamencon saloihin. Flamencolaulaja Anna Murtola sekä flamencokitaristi Joonas Widenius pitivät aluksi konsertin lukiolaisille, jota myös meidät ainetiimiläiset oli kutsuttu kuuntelemaan. 

Konsertin jälkeen keskustelimme vapaamuotoisesti vieraidemme taustoista ja flamencon maailmaan päätymisestä. Tämän jälkeen meille pidetiin oma flamenco-workshop, jossa Anna Murtola opetti meille yhden lyhyen laulun (letra) sekä siihen liittyvän intron (salida). Lisäksi harjoittelimme taputuksia ja jalkojen kopautuksia ja liikkeitä Joonaksen säestäessä. Joonas Widenius kertoi meille flamencon historiasta ja opimme myös kyseiseen musiikkityyliin liittyvää sanastoa.

Heidi Järvinen

Laulaja ja kitaristi, taustalla kuuntelijoita.

Viisin henkilöä istuu tyhjän auditorion lavalla.


Äidinkielen opettajien ainetiimitapaaminen 27.4.2023

Pirkanmaan maakunnallinen äidinkielen opettajien ainetiimitapaaminen järjestettiin torstaina 27.4. Tampereen klassillisella lukiolla. Kevättapaamisessa päästiin tutustumaan Clasun aulan pop up –kirjastoon, jonka Metson kirjaston työntekijät Hanna Nousiainen ja Hanna Huovinen olivat pystyttäneet lukion opiskelijoita varten. Opiskelijat saattoivat sekä lainata mielekästä luettavaa että hankkia kirjastokortin itselleen. Myöhemmin keskustelimme Hanna Nousiaisen kanssa lisää Metson ja lukioiden välisistä yhteistyömahdollisuuksista.

Vierailevana luennoitsijana saimme kuulla myös Matleena Laaksoa, joka kertoi meille Tekoälyn mahdollisuuksista äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Esitelmässä käytiin läpi erityisesti ChatGPT:tä, joka opettajien lukuisista pyynnöistä huolimatta ei suostunut paljastamaan parhaita tapoja luntata ylioppilaskokeessa. Matleenan hyödylliset ja mielenkiintoiset materiaalit ainetiimipäivältä löytyvät edellisestä bloggauksesta: Tekoäly äidinkielen ainetiimissä.

Päivän lopuksi pääsimme vielä keskustelemaan Mari Saavalaisen kanssa PÄO:n toiminnasta ja ylipäätään erilaisista liitoista, joihin opettajana voi ja kannattaa kuulua. Yhdessä tekeminen ja esimerkiksi erilaisten kulttuurimuotojen harrastaminen koettiin tärkeänä ja myös PÄO:n parhaana antina.

Seuraavan syksyn, 2023, ainetiimitapaamisessa on toivottavasti paljon opettajia mukana. Siihen asti hyvää loppukevättä ja kesälomaa kaikille!

Maija Lehtimäki

28.4.2023

Tekoäly äidinkielen ainetiimissä

Nainen läppärin äärellä. Taustalla näkyy vihreä liitutaulu.
Craiyonilla voi luoda kuvia tekoälyn
avulla ilman kirjautumista.

Yleensä huseeraan tässä blogissa ainetiimien koordinaattorin roolissa, mutta nyt sain vierailla äidinkielen opettajien ainetiimissä kertomassa ja keskustelemassa tekoälystä ja etenkin suurista kielimalleista kuten ChatGPT:stä. Alla on esitykseni diat ja sitä ennen listauksena muutama keskeinen linkki tekoälystä ja opetuksesta. Iltapäivää jatkettiin tutustumalla Klassillisessa lukiossa vierailevaan pääkirjasto Metson pop-up-kirjastoon.

Matleena Laakso
Matleenan blogi

18.4.2023

Erityisopettajien ja TAMKin sekä yliopiston edustajien tapaaminen 5.4.2023

Erityisopettajien ainetiimi kokoontui TAMKin Parvi-kokoustilassa keskiviikkona 5.4.2023. Tapaamisen aiheena oli korkeakouluyhteistyön syventäminen ja tuen palvelut yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Tapasimme TUNin koulutusasiantuntija Elisa Sinikallion Tampereen yliopiston opettajien ja ohjauksen palveluista sekä TAMKin erityisopettaja Maiju Ketkon.

Aloitimme tapaamisen jälleen lyhyellä esittäytymisellä. Esittäytymisen jälkeen Elisa ja Maiju kertoivat, minkälaista tukea opiskelijoille on korkeakouluissa tarjolla ja miten opiskelijoita voi ohjeistaa hakemaan yksilöllisiä tukitoimia jo pääsykokeista lähtien. Ainakin allekirjoittaneelle tuli hieman yllätyksenä, miten joustavia korkeakoulussa voidaan tarvittaessa olla yksilöllisissä järjestelyissä. Yleisimpiä käytössä olevia yksilöllisiä järjestelyitä ovat mm. lisäaika tenttiin ja tehtävien palautukseen, yksilölliset järjestelyt esitelmien pitoon, pidennetty laina-aika yliopiston kirjaston kirjoille sekä tentin korvaaminen esseellä. Yliopistolla yksilöllisin järjestelyihin vaaditaan aina asiantuntijalausunto, mutta ammattikorkeakoulussa lausuntoja ei vaadita, vaan erityisopettaja arvioi tilanteen aina opiskelijakohtaisesti.

Sekä yliopistolla että ammattikorkeakoulussa toivottiin, että lukion erityisopettajat antaisivat lukiossa tukea saaneille opiskelijoille mukaan ns. tuen lomakkeen, josta näkyisi tiivistetysti, minkälaista tukea nuori on saanut lukio-opinnoissaan ja mistä on ollut hänelle hyötyä. Lupasimme vastata tähän toiveeseen jo tämän kevään abien osalta.

Lukion erityisopettajien ja korkeakoulujen tukipalveluiden edustajien tapaamisista on päätetty tehdä joka keväisiä ja sovimmekin jo alustavasti, että ensi vuonna pyydämme mukaan henkilökuntaa myös hakijapalveluista, jotta saamme vastauksia myös hakuvaiheeseen liittyviin täsmä kysymyksiin.

Pauliina Mauno