24.11.2021

Musiikinopettajien sambapäivä!

Musiikinopettajat kokoontuivat Haiharan kartanossa pe 15.10. ja laskeutuivat syyslomalle samban tahtiin. Sambarytmien saloihin meitä johdattivat lyömäsoittaja-pedagogi, sambakoulu Mangueirassa Rio de Janeirossa vuosia vaikuttanut Sami Kontola sekä lyömäsoittaja Claudio Altamirano maineikkaasta Estácio de Sá-sambakoulun rumpuryhmästä. Cavaquinhon soitosta ja laulusta pääsimme nauttimaan brasilialaisen Diego Piazzan johdolla.

Nautimme samban yhteisöllisestä voimasta, keinuvista ja ihanan haastavista rytmeistä ja saimme runsaasti yksityiskohtaista tietoa samban historiasta ja nykypäivän karnevaalisamban kiemuroista.

Näillä eväillä toivottavasti jaksamme sambata itsemme ja opiskelijamme läpi seuraavankin koronatalven.

Sähköpostissa musaopettajapoppoolle rytmien nuotinnokset ja videomateriaalia.

Musiikin ainetiimin puolesta
Liina Aaltonen, Tammerkosken lukio

Yhdeksän opettajan ryhmäkuva.

Lukioiden opinto-ohjaajat ekskursiolla Jyväskylän yliopistossa

Perjantaina 12.11. klo 8 Keskustorilta starttasi bussi kohti Jyväskylää mukanaan 13 lukion opinto-ohjaajaa Pirkanmaalta. Jyväskylän yliopistossa oli Hakijan päivä, jolloin oli mahdollisuus tutustua yliopiston koulutustarjontaan ja niiden hakumahdollisuuksiin. Aamupäivän aikana opot pääsivät kiertelemään Jyväsjärven rannalla sijaitsevalla Mattilanniemen kampuksella, jossa Agora-rakennukseen oli järjestetty eri alojen messupisteitä sekä paneelikeskusteluja.

Iltapäivän osuus alkoi opoille suunnatulla infolla Jyväskylän uudesta diplomi-insinöörikoulutuksesta. Työelämäprofessori Janne Roslöfin pitämän infon jälkeen erityisasiantuntija Tuula Maijanen hakijapalveluista lähti vetämään kampuskierrosta perinteikkäällä Seminaarinmäellä. Opot pääsivät tutustumaan uuteen, juuri remontoituun kirjastoon, Lähteeseen ja siellä sijaitseviin opiskelijan hyvinvointipalvelujen tiloihin ja toimintaan. Kierros jatkui Alvar Aallon suunnitteleman päärakennuksen läpi, ohi liikuntatieteellisen tiedekunnan, Ruusupuistoon, joka on yliopiston uusimpia rakennuksia ja toimii tällä hetkellä mm. opettajaopiskelijoiden opetustiloina. Ruusupuistossa opot saivat tietoiskun avoimen yliopiston väyläopinnoista. Niitä tuntuikin olevan Jyväskylässä ilahduttavan runsaasti sekä myös joustavasti aloitettavissa!

Päivän annista tyytyväiset opinto-ohjaajat palasivat illansuussa takaisin Tampereelle ja totesivat, että vierailut eri yliopistoilla ja muissa jatko-opintopaikoissa ovat kyllä erinomaisen antoisia. Näitähän voisi olla enemmänkin! Vierailujen jälkeen on aina helpompi kertoa opintopaikoista myös eteenpäin opiskelijoille.

Siispä…. seuraavaa ekskursiota odotellessa!

Jaana Bamberg

18.11.2021

Venäjän ainetiimi koolla

Venäjän opettajia kokoontui marraskuussa Tampereen aikuislukiolle. Vierailijana meillä oli videobloggaaja, laulaja, audiovisuaalisen alan yrittäjä Kirill Sultanshin, joka kertoi omasta taustastaan ja kokemuksistaan suomen kielen oppijana. Mielenkiintoista oli kuulla monista käytännön vinkeistä, jotka olivat hänelle merkityksellisiä uuden kielen haltuun ottamisessa. Päällimmäiseksi jäi mieleen tietynlainen rentous ja huumori, utelias asenne kielenoppimiseen. Hänen viestinsä oli, että uusi kieli pitää ottaa heti käyttöön eikä yrittää tähdätä alussa liian korkealle. Sanaston oppimisessa vain mielikuvitus liikkeelle - kaikki hassut muistisäännöt ovat tehokkaita. Jos esimerkiksi pitäisi opetella kysymys "Mitä kuuluu?" venäjäksi, niin voisi miettiä, miltä se kuulostaa suomen kielellä. Как дела? [kak dilá] → kat-tila.

Kirill esitteli venäjän opettaja Stefan Smirnovin kanssa venäjän opetukseen kehittämäänsä verkko-opetusmateriaalia, joka soveltuu uuden opetussuunnitelman mukaisesti alkavan kielen opetukseen . Pääsimme tutustumaan myös uunituoreeseen lyhyen venäjän preliminääriin, jota testailimme Abitissa. Kahvipöydässä versosi ideoita, miten erilaisia teemoja voisi harjoitella ja elävöittää esimerkiksi pienten sanastoa ja arkitilanteita kertaavien videoiden avulla.

Liisa Brusila
venäjän ja saksan opettaja
Tampereen aikuislukio/Tampereen lyseon lukio

10.11.2021

Prosessidraamaa terveystiedon opettajille 4.11.

Terveystiedon opettajat kokoontuivat Tammerkosken lukiolle 4.11.2021. Saimme vieraaksi draamaohjaaja Milja Ventolan, jonka ihanassa ja luottamuksellisessa ohjauksessa pääsimme tutustumaan prosessidraamaan opetuksen välineenä   ̶  tai tapana opettaa. Milja oli suunnitellut meille koko iltapäivän kokonaisuuden, jossa yhdessä loimme tarinan alkoholin vaikutuksista kuvitteellisen henkilön elämässä. Prosessi sisälsi useita käyttökelpoisia harjoituksia, joita voi myös yksittäin hyödyntää opetuksessa. Lisäksi saimme mukaamme koko prosessidraaman käsikirjoituksen, jota voi jatkossa käyttää opetuksessa sellaisenaan, ottaa siitä osia opetukseen, tai muokata tarinasta oman mielen mukaisen.

Prosessidraama kuuluu osallistavan draaman genreen, ja työskentely prosessin aikana perustuu alkutarinaan eli pretekstiin. Pretekstin perusteella käsiteltävää aihetta tutkitaan yhdessä eri näkökulmista ja samalla rakennetaan yhteinen tarina tai jatko alkutarinalle. Prosessidraamaryhmän jäsenet toimivat samalla sekä tarinan kertojina, että sen henkilöinä. Prosessidraama ei ole näyttelemistä, eikä mitään ennakkotaitoja tarvita.

Voimme lämpimästi kannustaa muitakin ainetiimejä tutustumaan prosessidraamaan menetelmänä, jota opetuksessa voi hyödyntää. Milja Ventola varmasti tulee mielellään vierailemaan ja ohjaamaan tämän menetelmän pariin myös muissa ainetiimeissä. Miljaan voi olla yhteydessä sähköpostilla (etunimi.sukunimi@gmail.com). Samaan osoitteeseen voi Miljalle lähettää myös kysymyksiä aiheeseen liittyen.

Suuret kiitokset Miljalle! Ja aivan yhtä suuret kaikille osallistujille! 

Anna Kiviaho ja Heidi Siutla


HUOM: Alla olevan videon musiikki on vaihdettu tekijänoikeussyistä.

9.11.2021

Kiertotalousoppia

Biologian, maantieteen ja yhteiskuntaopin opettajat saivat uusia näkökulmia kiertotalouteen Päivi Kosusen johdolla näiden kolmen aineen yhteisessä ainetiimitapaamisessa.

Kiertotalous tarkoittaa materiaalien tehokasta ja kestävää hyödyntämistä, joka samaan aikaan tuottaa hyvinvointia ja mahdollistaa kestävän elämäntavan.

Koulutuksessa opimme, että kiertotalous on aivan oleellinen keino saada maailman megatrendit kääntymään maapalloa säästävään suuntaan. Kiertotalous on välttämätön talouden toimintatapa, jotta ilmastokriisi ratkaistaan, luonnonvarat riittävät tulevat vuosisadat ja luontokato pysäytetään.

Monet tavarat, asiat ja tilat ovat vajaakäytöllä, esimerkkeinä koulurakennukset, porakoneet ja autot. On olemassa kuitenkin jo toimivia keinoja, joilla resurssien käyttöä pystytään tehostamaan. Tästä yksi esimerkki on paikkatietoa hyödyntävät sovellukset, joiden avulla löytää lainattavaksi vapaan auton lähikulmilta.

Pirkanmaallakin on paljon innovatiivisia yrityksiä, jotka auttavat eri elinkeinonharjoittajia ja tavallisia ihmisiä parantamaan toimintaansa monilla luonnonvaroja säästävillä tavoilla. Nämä yritykset voivat olla esim. vaatevuokraamoita, hävikkiruokafirmoja tai bioenergiaa tuottavia laitoksia.

Koulutuksen jälkeen osaamme paremmin konkretisoida opiskelijoille ensinnäkin syyt, miksi lineaaritaloudesta on syytä siirtyä mitä pikimmiten kiertotalouteen ja toisekseen keinoja, joilla siirtyminen tapahtuu. Tässäkin työtä on valtiolla, kunnilla, yrityksillä ja yksityisillä ihmisillä.

Blogikirjurina Saara Luukkonen

15.10.2021

Erityisopettajat koolla

Yhdeksäntoista seutukunnallisen lukion erityisopettajien ainetiimin jäsentä vietti opettavaisen päivän Tamlussa 22.9.2021 kuunnellen ja osallistuen erityispedagogi Meri Lähteenoksan koulutukseen nepsy-nuorten tukemisesta.

Terveisin Marita, Hatanpään lukion erityisopettaja


Toim. huom: Satuin eilen kulkemaan lukion ohi ja otin oheisen 360-kuvan. Upotin sinne Tamlun kohdalle koulun esittelyvideon ja muutaman muunkin tägin kertomaan koulun lähiympäristöstä. 

29.9.2021

Yliluonnolliset ilmiöt psykologin ja sosiaalipsykologin silmin

Uskonnon, psykologian sekä filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien ainetiimit yhdistivät voimansa ja järjestivät yhteisen ainetiimin elokuussa. Aiheena olivat yliluonnolliset ilmiöt, joita tarkasteltiin psykologian ja sosiaalipsykologian näkökulmista. Luennoitsijoina vierailivat psykologian tohtori Jukka Häkkinen sekä sosiaalipsykologian tohtori Jeena Rancken.

Tohtori Häkkinen käsitteli luennollaan erityisesti sitä, miten erilaisia yliluonnolliseksi koettuja ja nimettyjä ilmiöitä voidaan selittää psykologian keinoin. Näin siis yliluonnollinen tavallaan palautetaan osaksi luonnollista, kunhan vain tiedämme, mikä on se luonnollinen (ja psykologinen) selitys, jonka kautta ymmärrämme, miksi joku ihminen kokee jonkun asian juuri yliluonnollisena.

Tohtori Rancken puolestaan selvitti yliluonnollisia ilmiöitä suhteessa ihmisten kertomuksiin erilaisista asioista, jotka ihmiset ovat kokeneet yliluonnollisena. Rancken keräsi aikanaan laajan materiaalin haastattelemalla ihmisiä heidän yliluonnollisista kokemuksistaan, joita jokainen kokija on sitten tulkinnut omalla tavallaan ja antanut niille erilaisia merkityksiä.

Nämä molemmat luennoitsijat olivat erittäin asiantuntevia, eikä jäänyt epäselväksi, että he ovat todella kiinnostuneita omista tutkimuskohteistaan. Luennot täydensivät mainiosti toisiaan, kun ne tarkastelivat samaa ilmiötä kuitenkin selkeästi eri näkökulmista. Yliluonnolliset ilmiöt ovat kiehtovia ja jännittäviä, ja näiden luentojen jälkeen myös tieteellisesti ymmärrettävämpiä.

Kiitokset vielä kerran kaikille osallistujille!

Jarkko Vilkkilä


Koristekuva.


15.9.2021

Lukion erityisopettajien seutukunnallinen ainetiimi kasvaa kasvamistaan

Lukion erityisopettajien ainetiimi tapasi 10.9.2021 Teamsissa. Meitä oli koolla 19, ja kaiken kaikkiaan meitä on jo 21. Uudet joukkoomme liittyneet esittäytyivät, ja toiveesta me vanhatkin kerroimme, mitä teemme ja missä. 

  • Keskustelimme tänä syksynä perustetusta Lukion erityisopettajien valtakunnallisesta yhdistyksestä, jonka hallituksessa aloittaa Sanna Leinonen Ylöjärveltä. 
  • Veli Rajamäki aikuislukiosta kertoi mm. lukion erityisopettajien ponnen etenemisestä OAJ:ssä. 
  • Airi Tikkanen Tamlusta pohjusti 22.9. tulevaa nepsy-koulutuspäiväämme
  • Tredun Salme Lehtola tiesi kertoa LEO-päivien syksyn 2022 suunnitelmien alusta Tampereella.
  • Perustettiin nyrkki, joka mm. tulee tapaamaan AVIn edustajaa.
  • Kuopion näillä näkymin alkutalvesta lähestyvät LEO-päivät saivat myös huomiota.
  • Rellun ja Clasun eo Ritva Haakana on jo ollut aloittamassa ja jatkaa tamperelaisten erityisopettajien kanssa nepsy-asiakkaiden yleisohjeen laatimista.
  • Tamlun jälkeen tulemme tapaamaan marraskuussa - ihan kasvokkain - Ylöjärvellä.

Iloisin mielin päätimme tilaisuuden.
Syysterveisin ko. tiimiä vetävä Halun eo Marita Kontio

6.9.2021

Ainetiiminen vetäjät koolla

Pirkanmaalla on tällä hetkellä 28 ainetiimin vetäjää. Osake kutsuu heidät koolle vuosittain ja nyt korona-aikaan tapaamiset ovat olleet etänä. Aloitimme Osakkeen esittelyllä - sen koulutustarjontaan kannattaa tutustua ainetiimin tapaamisessakin. Sen jälkeen kävimme läpi ainetiimin vetäjän tehtäviä ja käytännön asioita. Ne löytyvät myös tämän blogin sivulta Ohjeita tiimien vetäjille.

Osake ei ota kantaa siihen, miten tapaamiset nyt korona-aikaan järjestetään, vaan tässä noudatetaan kansallisia ja alueellisia sekä työnantajien ohjeita. Etenkin kielten ainetiimit ovat hyödyntäneet etäaikaa. Espanjan ainetiimi kutsui mukaan vieraita Perusta asti. Ruotsin ainetiimi osallistui liveopastukseen Fotografiska-näyttelyyn Tukholmassa. Biologian tiimi puolestaan on kokoontunut ulkona sekä sieniretken että linturetken merkeissä. 


11.6.2021

Sieniretki Kaupissa ja linturetki Iidesjärvellä

 Sieniretki Kaupissa 24.9.2020

Biologian ja maantieteen ainetiimi retkeili ihanassa syyssäässä Kaupissa. Tavoitteena oli löytää pientä purtavaa iltapalaksi sekä oppia tai verestää vanhoja oppeja maamme sienilajistosta. Oppaaksemme saapui luontoekspertti Lasse Kosonen. Lasse on maamme johtava sieniasiantuntija ja kehui tunnistavansa noin tuhat sienilajia. 

Lasse Kosonen ja kuusi opettajaa sienikorit kädessä.

Lassen johdolla kiersimme Niihamajärven ja nuuskimme monia itiöemiä, sillä vaikka jotkut lajit vaativat mikroskooppitason tunnistamisen, maastossa hajuaisti on tärkeässä osassa lajinmäärityksessä. Retkellä kaikki osallistujat oppivat takuulla tunnistamaan leppälammukan, jauhosienen, viherkaulussienen, monivyöseitikin sekä ruskotatin. Suurin osa näistäkin oli hyviä ruokasieniä, joten muutaman osallistujan sienipainotteinen iltapalatoive toteutuikin.

Matkalla löysimme vieraslajiesiintymän, nimittäin rikkapalsami oli levittäytynyt tien varrelle. Pienenä kuriositeettinä Lasse myöskin näytti meille impikääpiökoin (Ectoedemia argyropeza) toukan haavan lehdellä. Kuva tästä jäi ottamatta, mutta jos löydätte pudonneen haavanlehden, josta pieni kaistale on jäänyt vihreäksi, niin siellä se koin toukkakin on. 


Linturetkeilijä katselee syksyistä järven rantaa kiikarit kaulassaan.
Linturetki Iidesjärvelle 10.5.2021 

Biologian ja maantieteen ainetiimikokoontuminen toteutettiin Iidesjärven linturetkeilyllä. Ilma oli sateisen oloinen, mutta kumppareilla selvisi etelärannan rymyämisestä ilman kastumista.

Lasse Kosonen toimi erittäin asiantuntevana oppaana jälleen. Hänen ensikosketuksensa Iidesjärven lintuihin oli jo 60 vuoden takaa. Tämän kevätaamun saldona ei erikoisuuksia löytynyt, tosin kevään ensimmäiset haarapääskyt pyydystelivät järven pinnan tienoilta hyönteisiä. Muita lintulajeja nähtiin keltavästäräkki, haapana, nokikana, silkkiuikku, kalatiira ja ruokokerttunen. Ilahduttavaa oli, että järvelle rakennetut keinopesälautat ovat helpottaneet uhanalaisen naurulokin tilannetta ja nytkin lautta oli täynnä pesijöitä. 


Lintuja järvellä.