12.5.2021

Terveystiedon ainetiimi, 11.5.2021


Seksuaalisuus voimavarana, kuvituskuva.


Seksuaalisuus on uudessa OPSissa nostettu terveystiedon kaikille lukiolaisille pakollisen kurssin aiheeksi ja sen käsittely terveyden voimavarana voi olla opettajalle uudenlainen haaste. Kliininen seksologi Jonna Karimo (Väestöliiton Terapiapalvelut) antoi terveystiedon ainetiimipäivässä 11.5.2021 lähestymisnäkökulmia sensitiiviseen aiheeseen: nuoren seksuaalisuuden kohtaaminen. Kouluttaja jakoi opetustilanteisiin liittyviä vinkkejä joita opettajat voivat suoraan hyödyntää tulevana syksynä opetuksessaan.

Tampereen seudun terveystiedon opettajien ainetiimissä on herännyt huoli oppiaineeseemme liittyen. Toivomme, että jatkossa tehtävät laadittaisiin keskeisistä oppiainesisällöistä, tehtäviin valittaisiin lukiolaiselle kohtuullisia aineistoja, joiden mallivastaukset olisi käyty huolellisesti läpi ennen julkaisua ja koetehtävistä yksi olisi monen muun reaaliaineen tavoin monivalintatehtävä. Kokosimme opetusneuvos Sari Heiskaselle kirjelmän, joka on tänään toimitettu hänelle sähköpostina.

Terveystiedon ainetiimin vetäjä lv. 2020-2021
Anne Honkanen

3.5.2021

Ainetiimi teemana Lähi-itä

Uskonnon ja historian & yhteiskuntaopin opettajien yhteinen ainetiimitapaaminen pidettiin 27.4. etänä Teamsin välityksellä. Ainetiimin aiheena oli Lähi-itä ja erityisesti Israelin ja Palestiinan tilanne. Luennoitsijoina toimivat Hannu Reime ja Timo R. Stewart. Ensin puhui eläkkeellä oleva toimittaja Hannu Reime, jolla on pitkä kokemus alueen tilanteen seuraamisesta ja raportoinnista. Toisena luennoitsijana oli tutkija Timo R. Stewart. Hän on erikoistunut Lähi-idän konflikteihin.

Hannu Reime selvitti perusteellisesti Israelin ja Palestiinan konfliktin historiallisia taustoja. Reime toi esiin, että alue oli vuosisatojen ajan hyvin rauhallinen. Israelin ja Palestiinan alueen konfliktin taustalla on Turkin valtakunnan rappeutuminen 1800-luvulla sekä eurooppalaisten suurvaltojen kiinnostus alueeseen. Reime puhui myös modernin antisemitismin synnystä ja taustatekijöistä. Keskiajan antisemitismi oli erilaista ja modernin antisemitismin synnyn hän ajoitti 1800-luvulle. 

Reime avasi lisäksi sionismin taustatekijöitä ja syitä sille, miksi britit suosivat juutalaisten muuttoa Palestiinaan. Keskeiseksi syyksi hän mainitsi ”hajota ja hallitse” -politiikan, pientä vähemmistöä arabien keskuudessa pidettiin hyödyllisenä brittien omien tavoitteiden näkökulmasta. Reime puhui myös Israelin valtion synnystä ja kylmän sodan vaikutuksesta alueelle. Katsaus oli hyvin monipuolinen.

Timo R. Stewart keskittyi erityisesti uskonnon vaikutukseen Lähi-idän poliittisissa konflikteissa. Hänen esityksensä jakautui kolmeen osaan: aluksi hän taustoitti uskonnon roolia konflikteissa, sitten hän puhui uskonnon merkityksestä Syyrian sodassa ja kolmanneksi uskonnon roolista Israelin ja Palestiinan konfliktissa. 

Stewart nosti ensimmäisessä osiossaan esille sen, että kansainvälinen laki syntyi ja luotiin toisen maailmansodan jälkeen. Tätä ennen toimittiin hyvin erilaiselta pohjalta. Stewart korosti, että on hyvin vaikea kysymys, mikä ylipäätään on uskonnon rooli konfliktien taustalla, miten se on eriteltävissä muista syistä. Tai mitä tarkoitetaan ylipäätään uskonnolla: instituutioita, yksilöitä, ryhmäidentiteettiä vai abstraktia konseptia tai aatetta. Ylipäätään ennen 1700-lukua on hyvin vaikea erottaa uskontoa muusta elämästä ja yhteiskunnasta erilliseksi asiaksi, koska se on ollut niin sulautunut esimerkiksi politiikkaan, kulttuuriin ja maailmankuvaan. Uskonnon roolia tutkittaessa olisikin keskeistä tarkastella yksilöllisesti kutakin konfliktia erikseen ja pyrkiä löytämään sen juuret. Stewart totesi, että yleensä konfliktit eivät ole uskonnollisia, mutta uskontojen rooli kärjistyy konfliktien edetessä.

Toisessa osiossa Stewart kertoi uskonnon roolista Syyrian sodassa. Arabikevään alkaessa Syyriassa oli vallalla diktatuuri. Menestyneimmät kapinallisryhmät olivat jihadistisia, jotka tavoittelivat islamilaista yhteiskuntaa. Yksi näistä ryhmistä oli Isis. Ulkovallat, kuten Yhdysvallat, Venäjä, Libanon ja Turkki, sotkeutuivat mukaan aluksi asevarustelulla ja sittemmin myös sotajoukoilla. Syyrian konfliktissa uskonto on Stewartin mukaan mukana useilla eri tasoilla, Syyriassa on useita erilaisia etnis-uskonnollisia ryhmiä. Uskonnon rooli on keskeinen erityisesti ryhmäidentiteettinä. Ryhmät, jotka saivat taisteluissa voittoja, saivat helpoiten lisää jäseniä, rahoitusta ja aseita. Islamistiset ryhmät olivat sellaisia Syyrian konfliktissa.

Luennon kolmannessa osiossa Stewart keskittyi uskontoon Israelin ja Palestiinan konfliktissa. Tutkija totesi, että juuri tämä konflikti saa paljon globaalia näkyvyyttä, koska sen tapahtumapaikat ovat kaikille juutalais-kristillisessä tai islamilaisessa kulttuureissa kasvaneille tuttuja. Stewart antoi esimerkin Myanmarista, jossa on ollut sisällissota käynnissä vuodesta 1948 lähtien, mutta emme samaistu siihen yhtä lailla kulttuurisesti. Stewart puhui myös sionismin taustoista ja vaikutuksesta. Sionismi perustuu ajatukselle siitä, että on olemassa juutalainen kansakunta. Uskonnollinen sionismi oli Stewartin mukaan kuitenkin hyvin vähäistä aina 1970-luvulle asti. Itse Israelin valtion sisällä uskonnon rooli on ajan mittaan vaihdellut. Palestiinalaisista puolestaan osalle islamismi on tärkeää ja osalle ei. Osa kuitenkin haluaa äänestää Hamasia, koska pitää sitä uskottavimpana ja vahvimpana vaihtoehtona, joka pystyy vastustamaan Israelin toimia.

Kiinnostavat luennot herättivät myös keskustelua ja kysymyksiä. Kiitos kaikille osallistujille!

Mari Rauhala

26.4.2021

Äidinkielen ainetiimin tapaaminen Teamsissa 22.4.2021

Tällä kertaa ainetiimissä keskityttiin uuden LOPS:in keskeisiin asioihin yhteisen keskustelun kautta. Oli tärkeää jakaa myös kuulumisia, koska kuluneen lukuvuoden aikana kohtaamisia on ollut hyvin vähän. Keskustelua käytiin oppikirjavalinnoista, kirjallisuuden luetuttamisesta - sekä määrästä että genreistä - vuorovaikutustehtävistä, esiintymisarkuuden lisääntymisestä ja vuorovaikutuksen arvioinnin haasteellisuudesta. Myös kirjoitustaidon koe herätti keskustelua, kuten koko äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskoekin.

Päällimmäisenä iltapäivästä jäi tunne, että yhdessä ollaan samoja asioita ratkomassa ja että uusi LOPS myös innostaa löytämään uusia ratkaisuja ja antaa uusia mahdollisuuksia.

Iltapäivässä saimme nauttia Niini Järvisen (Tampereen klassillinen lukio) runoista - tässä yksi niistä:

Tähkiksi
Elon tähdiksi vilja lakoava
Kun rauha
Aika parantava
Aika uuden ajan

On kaikki kaunis ja hyvä
Ikuisesti pysyvä
Tuuli vain kiertävä sykleissä

Alla yhden taivaan
Yhden maan
Vainioiden sarat
Pian kultaakin kirkkaampaa

Luottaminen siihen
Ei kauaakaan kun laulaa luonto
Meille
Taas aivan niin kuin ennen

22.4.2021

Egosta ekoon - Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat luonto- ja eläinetiikan kysymysten äärellä

Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat kokoontuivat Teamsiin 22.4.21 klo 14.30 alkaen ympäristö- ja eläinfilosofisten kysymysten äärelle. Ainetiimissä luennoi Turun yliopiston ympäristö- ja eläinetiikan dosentti Elisa Aaltola.

Saimme tietoa muun muassa eläinteollisuuden historiallisista juurista, ihmisten vallankäytöstä luontoa kohtaan, ympäristöfilosofian synnystä, eläinten mielellisyydestä, luonnon ja eläinten moraalisesta statuksesta, syväekologiasta ja Tom Reganin eläinfilosofiasta.

Luento sai erinomaisen palautteen ja lopuksi keskustelimme yhdessä muun muassa empatiasta sekä eläinten oikeuksien ja ympäristöetiikan suhteesta.
 
Blogipostauksen kirjoitti Heidi Meltovuo, filosofian ja elämänkatsomustiedon ainetiimin vetäjä

9.4.2021

Lukion erityisopettajien ainetiimi tapasi 13 osallistujan voimin

Teamsissa 8.4. erityisopettajien  teemoina olivat mm.
 1. Toiveena oli ollut saada lukiokoulutusta ja erityisopetusta siellä tunteva nepsy-kouluttaja syksylle. Sovittiin, että Airi Tikkanen ottaa yhteyttä Meri Lähteenoksaan, joka onkin suostunut kouluttamaan meitä kokonaisen toiminnallisen päivän 22.9.2021 Tamlussa.
 2. Syksyn opiskelumateriaaleista (ilmaisena paperiset vai sähköiset) ja kotikouluopiskelijoista käytiin keskustelut.
 3. Kuultiin OAJ:n lukion erityisopettajuuteen liittyvät uutiset Veli Rajamäeltä.
 4. Ollaan mukana perustamassa Lukion erityisopettajat ry:tä.
 5. Tehtiin alustavia päätöksiä seuraavasta ainetiimin vetäjästä, mutta tilanne muuttui tapaamisen jälkeen ja kysymys on vielä toukokuun alussa avoin (lausetta muokattu 10.5.21). Valitun tulee olla kiinnostunut varsinkin lähestyvästä LEO-päivien järjestelystä (ehkä 2022). Eo:t Salme Lehtola ja Piia Sillanpää lähestyvät AVIa noiden päivien takia.
 6. Päätettiin syksyn ensimmäisen palaverin ajankohdaksi pe 27.8. klo 13 - 15 ja paikaksi Ylöjärvi.
 7. Muitakin asioita mahtui toki mukaan (:
Kevätterveisin viimeisen eo-ainetiiminsä vetänyt Marita Kontio

9.3.2021

Visuaalisia vinkkejä ja pelejä espanjan opetukseen

Espanjan ainetiimin tapaamisessa Ainoa Polo esitteli helpohkoja harjoituksia ja työvälineitä, joita voi hyödyntää kulttuuriteemoja käsiteltäessä. Punaisena lankana koulutuksessa oli opiskelijoiden mielenkiinnon ja uteliaisuuden herättäminen sisältöjä pelillistämällä ja paljon visuaalisia vihjeitä tarjoten, jolloin myös kielellisten sisältöjen ymmärtäminen helpottuu. Moniin harjoituksiin oli tarjolla jatkoideoita teeman laajentamiseen. Ainoan materiaaleista voi näyttää opiskelijoille malleja, joiden pohjalta he voivat kehitellä visailuja ja arvoituksia myös toisilleen.

Koulutuksen jälkeen voimme kukin tahoillamme tutkia materiaalia vielä omassa tahdissa ja etsiä Ainoan esittelemiltä sivustoilta valmiita pelejä tai luoda helposti käytettävillä sivustoilla itse pelejä pienellä vaivalla. Koulutuksessa esiteltiin mm. learningapps.org, read.bookcreator.com ja flippity.net. Ainoan osallistujille jakamasta materiaalista löytyy lisää ideoita kohtuullisen vaivattomaan uusien aktiviteettien luomiseen – toki Ainoan materiaalia voi myös käyttää sellaisenaan tai pienillä muutoksilla tehdä omalle ryhmälle sopivaksi.

16.2.2021

Virtuaaliretket ja kieltenopetus

Ranskan, saksan, venäjän ja espanjan helmikuun ainetiimin verkkotapaaminen alkoi LOPS-teemoilla ja lyhyillä ainetiimikohtaisilla keskusteluilla. Sieltä talteen kieliprofiilin linkki ja Sukolin kieliprofiiliwebinaari sekä vinkki, miten Teamsissa näkee chatin myös materiaalia jakaessaan.

Tapaamisen toisena ja kaikille yhteisenä teemana oli kysymys siitä, miten kieltä ja kulttuuria voi opettaa etäyhteyksien välityksellä innovatiivisesti? Miten perinteisesti toteutetun matkan ulkomaalaiseen ystävyyskouluun voisi toteuttaa virtuaalisesti? 

Tutustuimme etenkin sovelluksiin, joiden avulla kuvista ja videoista (myös 360) saa tageja lisäämällä luotua virtuaalimatkoja. Sitten onkin vain mielikuvituksesta kiinni, millaisia sisältöjä niihin tageilla luo. Voit tuoda esim. tekstiä, kuvia, videoita, äänittää selostuksen, upottaa verkon sisältöjä tai lisätä linkin tehtäväalustalle, kyselyyn tai testiin. Matleenan blogista löydät vinkkejä kymmeniin verkon maksuttomiin sovelluksiin, joiden avulla voi luoda tällaisia tehtäviä tai kyselyitä.

Kun opiskelijat ovat lukioissa oppijan roolissa, sopii sisältöjen luominen erinomaisesti myös heille - ei vain opettajille. Ja toki monenlaista valmistakin materiaalia verkosta löytyy, esimerkiksi virtuaalivierailut ulkomaisissa museossa.  

Harjoittelimme etenkin suomalais-amerikkalaista ThingLinkiä, mutta esillä oli muitakin sovelluksia. 
Voit lukea lisää teemasta myös Matleenan blogijulkaisusta Virtuaaliretkeilyä kotisohvalta ja sen linkeistä. 

Matleena Laakso

 

9.2.2021

Sirkeät erityisopettajat

Lukion erityisopettajien ainetiimi kokoontui sirkeästi Teamsissa ja Santalahdentiellä Tredun toimipisteessä parituntiseen tapaamiseen neljäntoista osallistujan voimin. Keskustelua herättivät mm. LOPS21, YTL, tiimin ensi syksylle toivoma nepsy-koulutus ja viime syksynä laadittu OAJ-ponsi.

Seuraava tapaaminen järjestetään Teamsissa 8.4. klo 10-12.
 
Terveisin tiimiä vetävä Marita Kontio

Kolme hymyilevää naista katsoo kameraan maskit naamalla.
Kuvassa Marita, Piia ja Salme Santalahdentiellä


20.12.2020

Englannin ainetiimitapaaminen 7.12.: LOPS21 ja arvioinnin monipuolistaminen

Englannin opettajien ainetiimitapaaminen pidettiin 7. joulukuuta, vuoden 2020 tyyliin etätapaamisena Zoomissa. Keskustelujen aiheena olivat kokemukset etäopetuksesta sekä uuden LOPS:n salat, oppiainerajat ylittävistä opintojaksoista arvioinnin monipuolistamiseen.

Aloitimme työpajan etäopetusajan kokemusten jakamisella. Pohdimme ja jaoimme akuutin koronatilanteen motivoimina eteenkin kevään 2020 aikana oppimiamme hyödyllisiä etäopetustaitoja kuten eri etäopetusalustojen vahvuuksia, suullisten tehtävien ja suullisten kokeiden toteutustapoja sekä erilaisia keinoja pitää opetussisällöt mahdollisimman monipuolisina myös etäopetuksen aikana.

Tomi Anttila ja Saara Taajoranta kertoivat meille Tampereen kaupungin opetussuunnitelmatyöstä, ja samalla kävimme keskusteluja yksittäisten lukioiden suunnitelmista ainekohtaiseen opetussuunnitelmaan. Joillakin lukioilla työ on jo hyvin valmiina, ja useimmat muutkin pyrkivät saamaan valmista jo tammikuun aikana, viimeistään maaliskuussa.

Järjestäjän eli Norssin edustajat Antti Hiitti ja Stefan Smirnov kertoivat ajatuksiaan arvioinnin monipuolistamisesta ja arviointiviikon roolista uudessa opetussuunnitelmassa. Asian tiimoilta tehtiin myös työpajatyöskentelyä, jossa jaettiin paljon hyviä käytänteitä ja kokemuksia arviointiin liittyen. Pohdimme muun muassa sitä, miten arvioitavia suorituksia voidaan jakaa kurssin ajalle, miten arvioida isoja ryhmiä monipuolisesti mutta opettajan kuormitus huomioiden, ja miten jatkuvaa arviointia kannattaa toteuttaa.

Lopussa siirsimme järjestämisvastuun Tammerkosken lukiolle vuodeksi 2021. Norssi kiittää englannin opettajia aktiivisuudesta ja toivottaa hyvää joulua sekä onnellista uutta vuotta!

28.11.2020

Erityisopettajien ainetiimin Teams-tapaaminen

Lukioiden seutukunnalliset erityisopettajat tapasivat 12 hengen voimin Teamsissa 26. marraskuuta lähinnä korona-olosuhteiden pakosta. Tapaamisessa käsiteltiin tiimin esille tuomia asioita. Esillä olivat mm.
 • LOPS21 ja sen erityisopettajan toimenkuvaan kuuluvat kirjaukset, LUE-kurssien tm. mitat ja sisällöt ja eri toteutustavat, näitä Ritva pohjusti ja näistä kuulimme kaikkien osallistujien kommentit.
 • Koulutusideat lukuvuodelle 2021; nepsy-aiheinen koulutus koettiin kiinnostavimpana. Osaamista löytyy tulevaa Leo-tapahtumaa varten jo esim. Päiviltä.
 • Tiimiläisille olin sähköpostitse toimittanut NMI:lle lähteneen digilukiseula-palautteen vastauksineen.
 • Kuultiin Piian terveiset tiedonsiirtolomakkeiden kohtalosta.
 • Kuultiin Velin avullamme laatiman ponsiesityksen sisältö opiskelijamääristä ja eteneminen OAJ:ssä.
 • Seuraavan kohtaamisen aika ja paikka on alustavasti Tredun tiloissa 4.2.2021 klo 10 (Salmen ja Piian luona).
Kokoustaminen sujui oikein napakasti ja päättyi iloisiin hyvän joulun toivotuksiin.

Terveisin Marita, joka toimi kokoonkutsujana ja puheenvuorojen jakajana