30.1.2023

Erityisopettajien tapaaminen Samkessa 27.1.2023

Erityisopettajien ainetiimi kokoontui Samkessa 27.1.2023 ja pääosin käsittelimme teemaa Oppivelvollisuuden laajentuminen ja sen vaikutukset erityisopettajan työssä.

Aloitimme yhteisen tapaamisemme lyhyellä esittäytymisellä. Olemme saaneet useita uusia erityisopettajia tiimiimme ja sen myötä keskustelimmekin jonkin verran työnkuvasta, opiskelijamääristä ja erityisopettajaresurssista. Hajontaa on edelleen hyvin paljon ja yhteinen toiveemme on, että lukion erityisopetukseen saataisiin joskus virallinen ohjeistus koskien opiskelijamäärää per erityisopettaja.

Keskustelimme vilkkaasti, miten opiskelija-aines on muuttunut viime vuosina paljon, ja kuinka odotukset myös lukion erityisopetuksen suhteen ovat lisääntyneet. Toisinaan lukion erityisopetukselta odotetaan samalaista laajuutta kuin perusopetuksessa on ollut tarjolla. Totesimmekin, että tämän vuoksi on tärkeää, että teemme yhteistyötä perusopetuksen ja lukion nivelvaiheessa ja jaamme tietoa lukion erityisopetuksesta mm. jatko-opintovanhempainilloissa. Yhtä tärkeää on myös yhteistyö lukion ja korkeakouluopintojen nivelvaiheessa ja olemmekin erityisopettajina tiivistämässä yhteistyötä TAMKin ja TUNIn kanssa tämän asian tiimoilta vielä tänä keväänä.

Myös lukioiden tukirakenteet puhututtivat. Lukioissa ei ole yhtenäisiä malleja, kuinka tukea toteutetaan ja siksi variaatiota on paljon. On mm. tukikursseja, t-kutsuja, matikkapiiriä, läksykerhoa ja erilaisia oppiainepajoja unohtamatta tietenkään aineenopettajien antamaa tukiopetusta. Oli ilo huomata, että kaikissa lukioissa on tahtotila järjestää tukea ja erilaiset tuen muodot ovat lisääntyneet paljon viime vuosina.

Pauliina Mauno

24.1.2023

Feto-opettajien teemoina Lops-tukimateriaalit ja kasvatusfilosofia

Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien (feto) -opettajien ainetiimi kokoontui 13.12.2022 Tampereen klassillisella lukiolla. Aluksi tutustuimme Opetushallituksen laatimiin filosofian Lops-tukimateriaaleihin, jotka on suunnattu filosofian pakollisten moduulien opetuksen tueksi. Tukimateriaalit on laadittu siten, että ne tarjoavat paljon sekä sisältöesimerkkejä että opetusvinkkejä ja myös yleistä apua logiikan ja etiikan käsittelyyn lukion filosofiassa. Tukimateriaalin läpikäynti herätti paljon keskustelua siitä, mikä filosofian opetuksessa on olennaista, kun huomioidaan, että filosofia (ja etiikka osana filosofiaa) on kaikille pakollinen oppiaine lukiossa.

Kasvatusfilosofi, professori (emeritus) Veli-Matti Värri luennoi otsikolla ”Kasvatusfilosofia sosialisaatiokritiikkinä ja kasvatuksen erityisyyden puolustajana.” Yleisö osallistui luentoon aktiivisesti keskustellen ja koki luennon erinomaiseksi.

Jarkko Vilkkilä

4.1.2023

Lukioiden ainetiimit vuonna 2022

Vuonna 2022 ainetiimit kokoontuivat 32 kertaa. Näistä kuusi oli useamman ainetiimien yhteisiä tapaamisia. Sen lisäksi osa ainetiimeistä on yhteisiä parin oppiaineen opettajille, esimerkiksi biologia ja maantiede. Listauksen kaikista tapaamisista ja tietoa tapaamisten sisällöistä löydät aiempien tapaamisten blogisivulta.
 
Koronan jälkimainingeissa on palattu lähitapaamisiin. Pääosa tapaamisista pidettiin lukioissa, mutta tapaamisia pidettiin myös mm. kahvilassa, taidemuseossa, museoiden kokoelmakeskuksessa, Tuomiokirkon kryptassa ja Heinäkallion leirikodissa. Opinto-ohjaajat vierailivat Vaasan yliopistossa. 

Tämän blogin suosituin sivu on luonnollisesti tapahtumakalenteri. Blogivierailuita oli vuoden aikana 6180 ja tämän vuoden luetuimmat kirjoitukset olivat:
 1. Lukion opinto-ohjaajat ekskursiolla Vaasassa (2022)
 2. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien ainetiimipäivä 18.11.2021 
 3. Liikunnan ainetiimi aiheena Vanhat tanssit (2021)

Graafi blogivierailuista 2018 alkaen.
Blogia on luettu syksykstä 2018 alkaen varsin tasaiseen tahtiin, kaikkiaan 24 200 kertaa.


Ainetiimien vetäjät 

Ainetiimeistä vastasi Osakkeen palvelupäällikkö Katariina Ratia ja ainetiimien koordinaattorina toimi Matleena Laakso. Katariina vastasi talouspuolesta, Matleena tästä blogista, ilmoittautumistiedoista ja ainetiimien vetäjien ohjauksesta. 

Ainetiimien vetäjät lukuvuonna 2021-2022 näet Ainetiimitoiminta vuonna 2021 -bloggauksesta. Kuluvan lukuvuoden 2022-2023 vetäjät:

BI + GE Saara Luukkonen, Kalevan lukio ja Anu Nowak, Tampere (kevään tapaaminen painottuu biologiaan ja syksyn maantieteeseen)
HI + YH Juha Heinonen, Kalevan lukio
PS Karoliina Suoniemi, Hatanpään lukio
UE Mari Rauhala, Tampereen klassillinen lukio
FI + ET Jarkko Vilkkilä, Tampereen klassillinen lukio
TE Anna Kiviaho ja Heidi Siutla, Tammerkosken lukio
LI Outi Huovinen, Tampereen yhteiskoulun lukio
KU Sirkka-Liisa Heinsuo, Tampereen lyseon lukio
MU Liina Aaltonen, Tammerkosken lukio
EOT Pauliina Mauno, Tampereen teknillinen lukio
OPOT Jaana Bamberg, Sammon keskuslukio
ÄI + S2 Johanna Riponiemi ja Maija Lehtimäki, Tampereen klassillinen lukio
EN Anna-Stiina Siitarinen ja Heli Manninen, Tampereen teknillinen lukio
RU Ilona Halttunen, Tampereen yliopiston normaalikoulu
SA Kati Luhtajärvi-Nikkanen, Tampereen teknillinen lukio
VE Nina Forsblom, Tammerkosken lukio (syksy 2022) ja Stefan Smirnov, Tampereen yliopiston normaalikoulu (kevät 2023)
RA Maarit Kostamo, Tampereen yhteiskoulun lukio
EAB (espanja) Heidi Järvinen, Tampereen lyseon lukio
MAA + MAB Sanna Kari, Tuomas Myllykoski ja Terhi Palovuori, Tammerkosken lukio
FY Pasi Ahtola, Tampereen klassillinen lukio
KE Tiina Ahde ja Antti Moilanen, Tampereen klassillinen lukio

22.12.2022

Terveystiedon opettajien tapaaminen joulukuussa -22

Terveystiedon opettajien ainetiimi kokoontui hyvinvointiteemalla tiistaina, 13.12. Tammerkosken lukiolla. Hannamari Laitinen Hämeen Liikunta ja Urheilu (HLU) ry:stä oli kertomassa HLU:n tarjoamasta välituntiliikuntakampanjasta, ja ensimmäiset välituntiliikunnat onkin jo sovittuna tammikuulle.

Seuraavaksi saimme kuulla hankekoordinaattori Teea Mäkisen mielenkiintoista ja osallistavaa esitystä Smart Moves -hankkeesta. Smart Moves on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama UKK-instituutin kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä liikkumista kouluissa. Pääsimme tutustumaan Smart Moves -hankkeen oppitunteihin ja materiaaleihin, sekä testaamaan erilaisia liikkumaan kannustavia sovelluksia, kuten Break Pro ja Action Track.

Kahvitauon aikana Anna Kiviaho esitteli TE1-opintojaksolle kehittämänsä hahmotehtävän, joka on herättänyt ihastusta niin opiskelijoissa, kuin opettajissakin. Tehtävässä on sovellettu prosessidraaman keinoja, joita esiteltiin vuosi sitten ainetiimitapaamisessa.

Kahvitauon jälkeen saimme kuunnella positiivisen psykologian asiantuntijaa, Anna D'Incauta (FM, opettaja, lyhytterapeutti (koulutuksessa), sekä PPP), joka kertoi meille omien voimavarojen ja vahvuuksien löytymisestä sekä hyödyntämisestä työssä ja myös vapaa-ajalla. Antoisan luennon aikana pääsimme sekä teoriassa että käytännössä tutustumaan sekä omiin, että toistemme vahvuuksiin, ja saimme ihanan "random act of kindness" -haasteen.

Ihanaa joululomaa kaikille!

Terkuin, Anna ja Heidi

19.12.2022

Englannin ainetiimi 12.12. Tampereen teknillisellä lukiolla

Englannin ainetiimin ensimmäinen osuus järjestettiin yhteistyössä saksan ja venäjän ainetiimien kanssa. Yhteisessä osuudessa kuulimme Jenni Decandian esityksen globaalikasvatuksesta ja sen toteuttamisesta lukion arjessa. Esityksestä lisää saksan ainetiimitapaamisesta kertovassa julkaisussa.

Ainetiimitapaamisen toisessa osuudessa keskusteltiin esityksen inspiroimana globaalikasvatuksen toteuttamisesta, koulujen omista projekteista sekä mahdollisista yhteistyöverkostoista. Jenni Decandian esityksessä esiin nostamiin yhteistyöverkostoihin lukeutuivat muun muassa Unesco-koulujen verkostot, kuten Unesco Baltic Sea Project ja Unesco BSP Youth sekä eTwinning-kontaktit.

Lisäksi tapaamisen jälkimmäisessä osuudessa keskusteltiin kieliprofiilin toteutustavoista englannin opintojaksoilla ja jaettiin muita opetusideoita. Esimerkiksi Libby-kirjastosovellusta suositeltiin kirjojen lainaamiseen ja lukemiseen myös englannin opintojaksoille. Sovelluksen kautta on kätevää esimerkiksi etsiä määritelmiä uusille sanoille sekä tehdä muistiinpanoja lukemastaan. Kirjojen lainaaminen sovelluksessa tapahtuu kirjastokortilla.

Heli Manninen

17.12.2022

Ranskan ainetiimitapaaminen 14.12.2022 TYKissä

Ranskan ainetiimi tapasi innokkaalla, mutta tiiviillä joukolla TYKIssä 14.12. Klo 13-17. Tällä kerralla ainetiimitapaamisen järjestelyistä vastasi TYKin ranskan opettaja Maarit Kostamo. Iltapäivän aloitti Helsingin yliopiston professori Fred Dervin luennolla "Regarder l'interculturel autrement avec la COVID-19". Luennossaan Dervin esitteli kunnioitettavan laajaa julkaisuhistoriaansa sekä interkulturaalisuutta Covidin aikana. Tämän jälkeen nautimme kahvit ja voileivät koulun tarjoamana ja keskustelimme kollegojen kanssa luennosta.

Ryhmäkuva tapaamisen yhdeksästä osallistujasta tai esiintyjästä.enkilöstä.Seuraavaksi vuorossa olivat Tampereen yliopiston ranskan oppiaineen yliopistonlehtorit Carita Klippi ja Soili Hakulinen, jotka esittelivät ranskan oppiainetta Tampereen yliopistossa. Saimme kuulla, että ranskaa pystyy edelleen opiskelemaan sivuaineena Tampereella ja sivusimme opiskelijamääriä, oppiaineen sisältöä sekä paneuduimme Kiilin yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettuun tutkimusprojektiin "Préparer son propre musée de langue dans le cadre du projet viducation". Tutkimusprojektin tuotoksena tuotettu opiskelijavideo ranskan kielen neutrisesta IEL – persoonapronominista herätti suurta kiinnostusta lukion opettajissa, sillä aihe on erittäin ajankohtainen opiskelijoidemme keskuudessa.

Pienen keskustelutauon jälkeen vuorossa oli tapaamisen viimeinen asiantuntija, Stéphane Alati Ranskan Instituutista. Hän esitteli opettajille tarjolla olevia täydennyskoulutuksia sekä Ranskassa että Suomessa Tampere_14.12.22.pptx. Lisäksi puhuimme vaihto-ohjelmista sekä instituutin uusista avauksista ranskan kielen opetuksen saralla Suomessa.

Lukion ranskan ainetiimitapaamistoimintaan tutustumassa oli myös Tampereen kaupungin kielten kehittäjäopettaja Maria Pälviranta. Keväällä tavoitteena olisi järjestää tapaaminen perusasteen ja toisen asteen ranskan opettajien kesken ainetiimitapaamisen normaalin ohjelman lisäksi. Tästä lisää keväämmällä!

Maarit Kostamo
ranskan aineenopettaja
Tampereen yhteiskoulun lukio

13.12.2022

Saksan ainetiimi 12.12. Tampereen teknillisellä lukiolla

Saksan ainetiimin aluksi kuulimme Jenni Decandian esityksen globaalikasvatuksesta. Jenni on kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija Oriveden kaupungilla ja alueellisen kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen kehittäjätyöryhmän puheenjohtaja. Esityksessä Jenni kertoi kehittäjäryhmän toiminnasta ja antoi käytännön esimerkkejä globaalikasvatuksen toteuttamisesta lukion arjessa. Johtavina ajatuksina esityksessä nousivat esille verkostoyhteistyön tärkeys ja vastuullisen kansainvälisyystoiminnan toteuttaminen. Tietoa ja ideoita globaalikasvatuksesta löytyy esimerkiksi osoitteesta https://globaalikasvatus.fi/.

Ainetiimin toisessa osiossa keskustelimme ajankohtaisista asioista kuten kielivalinnoista ja oppikirjoista. Pohdimme myös sitä, miten puolikkaina toteutettavilla kursseilla voidaan taata opiskelijoille riittävä oppisisältö huomioiden opettajan rajallinen aika kurssin opettamiseen.

Lopuksi jaoimme vielä opetusideoita. Keskityimme erityisesti ideoihin, joilla voi elävöittää opetusta. Muutamia hyödyllisiä linkkejä ovat esimerkiksi https://www.zdf.de/kinder/logo, https://deutschmusikblog.de/ ja https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/sendungen/index.html.

18.11.2022

Äidinkielen opettajien ainetiimi 9.11.2022

Pirkanmaan toisen asteen äidinkielen opettajat kokoontuivat 9.11.2022 Pella’s Cafe -kahvilaan maittavan aamiaisen äärelle vaihtamaan kuulumisia ja pohtimaan päivän teemoja: vuorovaikutusta ja arviointia.

Kello 10 kahvilaan saapui vieraaksi Anu Niemi Studio Vintiltä. Kokenut näyttelijä, draamapedagogi ja teatteri- ja joogaohjaaja piti tunnin mittaisen luennon vuorovaikutustaidoista luokka- ja työyhteisöissä sekä osallisti opettajia erilaisiin harjoituksiin. Myös itsestään selvältä kuulostaviin asioihin saatiin uusia näkökulmia taitavalta Anu Niemeltä: Opettajana on välillä vaikea luopua operoolista työpäivän jälkeen, mutta se taito kannattaa opetella. Myös positiivinen suhtautuminen ja lempeys itseä ja muita kohtaan ovat tärkeitä työssä jaksamisen kannalta.

Lopuksi jaettiin vielä kulttuurivinkkejä kollegoille eli kerrottiin, mitä teatteriesitystä tai elokuvaa kannattaisi mennä katsomaan tai mihin kirjaan tarttua seuraavaksi. Esille nousi muun muassa seuraavia:

 • Antti Rönkää kannattaa luetuttaa oppilaille, esimerkiksi teosta Jalat ilmassa.
 • Metsossa on uusi lähdekritiikkipeli Iltavuoro kirjastossa.
 • Sara Hildenin taidemuseoon saa ilmaisia opastuksia opiskelijaryhmille.
 • Tampereen taidemuseon näyttelyt toimivat esimerkiksi kirjoittamisen inspiraationa.
 • Keskusgalleriassakin voi käydä kirjoittamassa pienen ryhmän kanssa.
 • Lukubileet oppitunnilla: teosten esittelyjä, 40 min lukuaikaa, kerro lukemastasi muille.
 • Sally Salminen: Katriina.
 • Stalin kuolee, Tampereen teatteri.
 • Werstaan ysäri-näyttely.

Teksti Maija Lehtimäki ja Johanna Riponiemi

Kuusi henkilöä juttelee kahvilassa sekä kuva runsaasta aamiaislautasesta.jasta kahvilassa


15.11.2022

Kuulumisia tutkimusmaailmasta

Marraskuun biologian ja maantieteen ainetiimin kokoontumisessa opettajilla oli ilo seurata kahden vallan erilaisen väitöskirjan esittelyä.

Jatko-opiskelija Hanna Rosti Helsingin yliopistosta kuvaili tutkimuksiaan Kenian Taita-vuorilla. Hannan tutkimuskohteena ovat viimeisen viisi vuotta olleet pienet yöaktiiviset nisäkkäät, erityisesti puutamaanit (Dendrohyrax sp) ja pikkugalagot (Paragalago sp). Koska yöaktiivisia, pienen kissan kokoisia eläimiä on hankala havaita visuaalisesti, on Rosti käyttänyt tutkimuksissaan bioakustiikkaa eli nauhoittanut eläinten ääniä. Hyvin eksoottiset sademetsä-äänet värittivätkin biologian luokkaa Sammon keskuslukiossa synkän marraskuun keskellä. Ihmeellistä oli, että esimerkiksi norsun lähisukulaiset, puutamaanit, ovat yksi hyvin harvoista laulavista nisäkkäistä (keksitkö ihmisen lisäksi muita?).

Afrikan metsät ja villit ekosysteemit kärsivät luontokadon kourissa. Rosti maalasi ajankohtaista kuvaa ilmastonmuutoksen ja metsien hävityksen seurauksista köyhimmässä Afrikassa. Tutkijat käyvät myös paikallisilla kouluilla esittelemässä työtään. Ympäristökasvatus on erittäin tärkeää, koska köyhät maanviljelijät voisivat tulevaisuudessa saada enemmän tuloja ekoturismista kuin metsien raivaamisesta. Hurjalta kuulostava arkipäivän esimerkki oli, että jokainen paikalliskoulun opiskelija oli syönyt puutamaania ja se kuulemma maistui oikein hyvälle. Puutamaaneja esiintyy viidellä eristäytyneellä, pienellä metsäalueella yhteensä viiden neliökilometrin alueella. Rostin tavoitteena on saada kuvattua Taitan puutamaani tieteelle uudeksi lajiksi, jotta sen suojelu olisi mahdollista. Suojelun myötä Tsavon kansallispuistoon suuntaavat turistit saataisiin mahdollisesti houkuteltua myös metsiin.

Myös suomalaiset koulut voivat auttaa, esimerkiksi Kannaksen lukio Lahdesta on lahjoittanut rahaa paikalliselle suojelujärjestölle. Rahalla on rakennettu ja ylläpidetään eläinten juomapaikkoja kuivuuden riivaamilla alankomailla. Lisää Hanna Rostin tutkimuksesta ja Etelä-Kenian luonnonsuojelusta voi lukea sivustolta Taitan eläimet.

Norssin biologian ja maantieteen opettaja Merja Kuisma on vastikään kirjoittanut kasvatustieteen alan väitöskirjan. Alustuksessaan Merja kertoi pääkohtia väitöskirjansa aiheista eli tutkivasta ja monialaisesta oppimisesta.

Merjan tutkimuksen tulos on, että tutkivan oppimisen metodilla kaikki opiskelijat parantavat oppimistuloksiaan merkittävästi, myös peräpenkin vähemmän motivoituneet opiskelijat. Tähän vaikuttaa tutkimuksen mukaan mm. se, että opiskelijoilla on autonomian tunnetta, ryhmään kuulumisen tunnetta ja tunne omista taidoista ja pätevyydestä.

Merja tutki oppimista myös monialaisessa opintojaksossa, jossa käsiteltiin ihmistä kuuden oppiaineen näkökulmista: biologian, psykologian, filosofian, liikunnan ja fysiikan sekä kuvataiteen näkökulmista. Opintojaksossa arvioinnin välineenä käytettiin yhteistaideteosta, jossa oppijat näyttivät osaamistaan mm. eri oppiaineiden näkökulmia yhdistämällä. Myös tällaisessa oppimistavassa opiskelijat saavat tutkimuksen mukaan sellaista hyötyä, jota he perinteisemmässä, esim. opettajajohtoisessa, oppimisessa eivät saa. Oppiminen ilmenee mm. käsitteiden uudenlaisena ymmärtämisenä.


Anu Nowak ja Saara Luukkonen

8.9.2022

Ainetiimin vetäjien tapaaminen

Tänään uudet ja vanhat ainetiimin vetäjät tapasivat verkossa. Vetäjille lähetetään lähipäivinä tallenne. Muut tapaamisen materiaalit jaan tänne. Alla myös linkkejä nostoina keskustelusta ja dioista. Hyvää syksyä ja antoisia ainetiimitapaamisia!

Ohjeita aineetiimien vetäjille

Korkeakouluyhteistyö 

Opettajien täydennyskoulutuksia verkossa