26.4.2021

Äidinkielen ainetiimin tapaaminen Teamsissa 22.4.2021

Tällä kertaa ainetiimissä keskityttiin uuden LOPS:in keskeisiin asioihin yhteisen keskustelun kautta. Oli tärkeää jakaa myös kuulumisia, koska kuluneen lukuvuoden aikana kohtaamisia on ollut hyvin vähän. Keskustelua käytiin oppikirjavalinnoista, kirjallisuuden luetuttamisesta - sekä määrästä että genreistä - vuorovaikutustehtävistä, esiintymisarkuuden lisääntymisestä ja vuorovaikutuksen arvioinnin haasteellisuudesta. Myös kirjoitustaidon koe herätti keskustelua, kuten koko äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskoekin.

Päällimmäisenä iltapäivästä jäi tunne, että yhdessä ollaan samoja asioita ratkomassa ja että uusi LOPS myös innostaa löytämään uusia ratkaisuja ja antaa uusia mahdollisuuksia.

Iltapäivässä saimme nauttia Niini Järvisen (Tampereen klassillinen lukio) runoista - tässä yksi niistä:

Tähkiksi
Elon tähdiksi vilja lakoava
Kun rauha
Aika parantava
Aika uuden ajan

On kaikki kaunis ja hyvä
Ikuisesti pysyvä
Tuuli vain kiertävä sykleissä

Alla yhden taivaan
Yhden maan
Vainioiden sarat
Pian kultaakin kirkkaampaa

Luottaminen siihen
Ei kauaakaan kun laulaa luonto
Meille
Taas aivan niin kuin ennen

22.4.2021

Egosta ekoon - Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat luonto- ja eläinetiikan kysymysten äärellä

Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat kokoontuivat Teamsiin 22.4.21 klo 14.30 alkaen ympäristö- ja eläinfilosofisten kysymysten äärelle. Ainetiimissä luennoi Turun yliopiston ympäristö- ja eläinetiikan dosentti Elisa Aaltola.

Saimme tietoa muun muassa eläinteollisuuden historiallisista juurista, ihmisten vallankäytöstä luontoa kohtaan, ympäristöfilosofian synnystä, eläinten mielellisyydestä, luonnon ja eläinten moraalisesta statuksesta, syväekologiasta ja Tom Reganin eläinfilosofiasta.

Luento sai erinomaisen palautteen ja lopuksi keskustelimme yhdessä muun muassa empatiasta sekä eläinten oikeuksien ja ympäristöetiikan suhteesta.
 
Blogipostauksen kirjoitti Heidi Meltovuo, filosofian ja elämänkatsomustiedon ainetiimin vetäjä

9.4.2021

Lukion erityisopettajien ainetiimi tapasi 13 osallistujan voimin

Teamsissa 8.4. erityisopettajien  teemoina olivat mm.
  1. Toiveena oli ollut saada lukiokoulutusta ja erityisopetusta siellä tunteva nepsy-kouluttaja syksylle. Sovittiin, että Airi Tikkanen ottaa yhteyttä Meri Lähteenoksaan, joka onkin suostunut kouluttamaan meitä kokonaisen toiminnallisen päivän 22.9.2021 Tamlussa.
  2. Syksyn opiskelumateriaaleista (ilmaisena paperiset vai sähköiset) ja kotikouluopiskelijoista käytiin keskustelut.
  3. Kuultiin OAJ:n lukion erityisopettajuuteen liittyvät uutiset Veli Rajamäeltä.
  4. Ollaan mukana perustamassa Lukion erityisopettajat ry:tä.
  5. Tehtiin alustavia päätöksiä seuraavasta ainetiimin vetäjästä, mutta tilanne muuttui tapaamisen jälkeen ja kysymys on vielä toukokuun alussa avoin (lausetta muokattu 10.5.21). Valitun tulee olla kiinnostunut varsinkin lähestyvästä LEO-päivien järjestelystä (ehkä 2022). Eo:t Salme Lehtola ja Piia Sillanpää lähestyvät AVIa noiden päivien takia.
  6. Päätettiin syksyn ensimmäisen palaverin ajankohdaksi pe 27.8. klo 13 - 15 ja paikaksi Ylöjärvi.
  7. Muitakin asioita mahtui toki mukaan (:
Kevätterveisin viimeisen eo-ainetiiminsä vetänyt Marita Kontio