21.12.2023

Kakkosten tasovastaavat koolla jo toista kertaa tänä syksynä

Lukion toisen vuoden opiskelijoiden ryhmien tasovastaavat kokoontuivat marraskuiseen iltapäivän ainetiimiin Kalevan lukiolle 8.11.2023. Ainetiimin tapaamisen tavoitteena oli päästä tutustumaan eri lukioiden kakkosten tasovastaaviin ja perehtyä kunkin lukion ryhmänohjaukseen ja kurkistaa kokemuksiin hieman pintaa syvemmältä.

Tapaamisen aluksi vaihdoimme lyhyesti kuulumisia ja teimme pienen tutustumiskierroksen, jonka jälkeen siirryimme päivän teemaan. Kukin opettaja pääsi vuorollaan kertomaan oman lukionsa ryhmänohjauksesta, sen käytännöistä ja eri teemoista sekä tietenkin vastaamaan uteliaiden kollegoidensa visaisiin kysymyksiin. Käytäntöjä ja sisältöjä oli hyvin laidasta laitaan, ja ahkerina kirjasimme itsellemme tärkeimpiä oivalluksia muistiinpanoihimme omaan kotikouluun mukaan vietäviksi ja sovellettaviksi.

Materiaalinen jako ja vertaisten kokemuksista kuuleminen koettiin hyvin antoisana ja keskustelu soljui vilkkaana. Iltapäivälle varattu kolmetuntinen käytettiin tehokkaasti viimeistä minuuttia myöten. Seuraavan tapaamisen aihe ja ajankohta jätettiin vielä leijumaan ilmaan ja sovimme, että palaamme niihin viimeistään ensi syksynä sähköpostiviestittelynä.

Kiitos kaikille osallistujille ja oikein mukavaa loppuvuotta ja ansaittua joululomaa!

Pauliina Mauno

Erityisopettajien ainetiimin kokoontuminen 21.11.2023

Pirkanmaan lukioiden erityisopettajat kokoontuivat koko tiistaipäiväksi Tammerkosken lukiolle koulutuksen ja yhteisen keskustelun merkeissä.

Aloitimme tapaamisen lyhyellä tutustumiskierroksella, jonka jälkeen siirryimme päivän teemaan. Tämän kertaisen koulutuksen aiheena oli Nuorten itsesäätelytaidot ja oppiminen, ja etäkoulutuksen meille piti neuropsykologian erikoispsykologi, psykologian tohtori Sira Määttä Jyväskylästä.

Määttä piti meille kaksi 45 minuutin koulutusrupeamaa, jonka jälkeen oli aikaa keskustelulle. Puheliaiden erityisopettajien parissa keskustelu kävi vilkkaana ja monipolvisena. Kuulimme erilaisia kokemuksia, saimme vastauksia kysymyksiimme ja nautimme vertaistuesta.

Koulutuksen ja siihen liittyvän keskustelun päätteeksi vaihdoimme puheenaiheen ensi kevään tapaamisen suunnitteluun. Yhdessä päätimme, että lähdemme suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteistä koulutus- ja tutustumismatkaa Turkuun. Varför Paris, vi har ju Åbo!

Kiitos kaikille osallistujille ja oikein mukavaa loppuvuotta ja ansaittua joululomaa!

Pauliina Mauno

Psykologian, uskonnon ja terveystiedon ainetiimi 11.12.2023

Psykologian, uskonnon ja terveystiedon ainetiimi pidettiin Tampereen yliopistolla 11.12.2023. Kuulimme ensin dosentti Jussi Okkosen luennon digitaalisesta lukutaidosta arjen apuna. Sen jälkeen toisen asteen yhteistyötä yliopistolla koordinoiva Tuulikki Harsia avasi erilaisia lukion opettajille tarjolla olevia yliopistoyhteistyömahdollisuuksia.

Jussi Okkonen kertoi monipuolisesti ja tutkimusperustaisesti digitaalisen lukutaidon merkityksestä ja digiympäristöjen vaikutuksen laajenemisesta. Digitaalinen lukutaito on käsite, joka sisältää esimerkiksi yleisen teknologisen ja datalukutaidon, turvallisuustietoisuuden, kyvyn tuottaa sisältöä ja ratkaista ongelmia, taidon osallistua ja kommunikoida digitaalisesti sekä kyvyn hakea tietoa. Okkosen mukaan digitaalista lukutaitoa voidaan jopa pitää kansalaishyveenä. Se mahdollistaa täysivaltaisen osallistumisen yhteiskunnan toimintaan. 

Okkonen toi esiin, että koronapandemian myötä on noussut esiin uudenlainen kuva koulusta, ikään kuin ”koulu palveluna”. Tässä konseptissa korostuu opiskelijoiden itsenäinen kyky toimia digitaalisissa ympäristöissä. Siihen on kuitenkin perheissä hyvin erilaiset valmiudet. Osassa perheitä ei välttämättä ole välineitä tai taitoa käyttää digitaalisia ympäristöjä. Etäkoulu vaati vanhemmilta suurta tukea opintojen suorittamiseen, mutta vanhempien kyky ja halukkuus siihen vaihtelivat paljon. 

Digitaalisten ympäristöjen merkitys eri elämänaloilla korostuu yhä enemmän, esimerkiksi monet palvelut ovat saatavilla nykyisin lähinnä digitaalisesti. Myös koulu on tavallaan muuttunut ”prosessiksi”, joka ei ole enää riippuvainen fyysisestä paikasta, ja johon voi liittyä eri tavoin. Toisaalta nämä muutokset helpottavat arkea ja luovat uusia mahdollisuuksia, toisaalta ne aiheuttavat paljon stressiä ja vaativat itsesäätelyn taitoa. Digitaaliseen lukutaitoon kuuluukin myös kyky säädellä ja rajoittaa digitaalisten ympäristöjen käyttöä, ymmärrys algoritmien ja muiden digitaalisia ympäristöjä säätelevien mekanismien toiminnasta, kyky suhtautua sisältöihin kriittisesti, kuplautumisen vaaran huomioiminen, sekä tietoturvallisuuden huomioon ottaminen.

Tuulikki Harsia puolestaan avasi Tampereen yliopiston toisen asteen yhteistyön malleja. Hän kertoi esimerkiksi Tiedekahvilasta, jonne opettaja voi viedä ryhmiään paikan päälle tai kahvilan tallenteita voi käyttää tunnilla. Harsia esitteli myös lomakkeen, jolla opettaja voi tilata tunneilleen sekä opiskelijalähettiläitä että asiantuntijavieraita. Yliopisto ylläpitää lisäksi Lainaamo -palvelua, josta voi lainata oppitunneille erilaista välineistöä.

Mari Rauhala

20.12.2023

Metafysiikkaa ja metakognitiota

Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat kokoontuivat ainetiimin merkeissä Tampereen klassillisella lukiolla tiistaina 14.11.2023. Aluksi tutustuimme yhdessä erilaisiin metakognitiivisiin malleihin, joiden tarkoituksena on auttaa sanoittamaan ja sitä kautta oppimaan ja opettamaan metakognitiivisia taitoja, eli ns. ajattelemisen ajattelua. 

Pohdimme metakognitiivisten mallien soveltamista YO-kirjoitustehtävien käskysanojen tulkitsemiseen, ajattelemisen ajattelun opettamiseen (sekä itsessään että osana filosofiaa) ja myös filosofian opetuksen sisältöihin. Totesimme, että ajattelemisen ajattelun tuominen osaksi filosofian opetusta korostaa filosofian kaksinaista luonnetta lukion oppiaineena: toisaalta filosofia voidaan nähdä dialogiseksi malliksi tai menetelmäksi, joka juontaa juurensa ns. sokraattisesta elenkhoksesta, ja toisaalta filosofiassa on myös sisältöjä, joita lukiolaisen olisi tarkoitus osata käytyään pakolliset filosofian opintojaksot. 

Tällä kertaa luennon meille piti yliopistonlehtori Jani Hakkarainen (TUNI) aiheesta ”Mitä metafysiikka on ja mitä se tutkii?" eli tässäkin oli vahvasti läsnä ns. meta-ajattelu, kun tarkastelimme metametafyysikan keskeisiä kysymyksiä yliopistonlehtori Hakkaraisen opastuksella. Luento koettiin mainioksi, ja se herätti paljon keskustelua, ja tästä syystä 45 minuutin luento venähti melkein 90 minuutin mittaiseksi.

Jarkko Vilkkilä

18.12.2023

Ainetiimitapaaminen: espanja, ranska, saksa, venäjä

Nainen mustassa takissa ja kasvot peittävässä maskissa.
Luennoitsija Laila Escartín-
Sorjonen kuoleman maskissa 

Ma 11.12.2023 espanjan, ranskan, saksan ja venäjän ainetiimit kokoontuivat Tampereen klassilliselle lukiolle yhteiseen tapaamiseen.

Ohjelmassa oli ensin Laila Escartín-Sorjosen luento aiheesta: “Motivaatio, tarinallisuus, erilaisuus”. Luento alkoi dramaattisesti Escartín-Sorjosen saavuttua lavalle kuoleman maski yllään ja kerrottuaan kuulijakunnalle, että hän itse pitää aina kuoleman ja narrin mielessään opettaessaan, koska kielenopetus ei ole kuolemanvakavaa ja on hyvä osata nauraa itselleen sekä omaksua rooleja.

 

Luennoitsija käsitteli raikkaalla otteella virheiden rakastamista, ponnistamisen riemua ja tarpeeksi haastavia tehtäviä sekä kertoi väliin omia kokemuksia opettajankoulutuksesta ja Espanjan ja Suomen koulujen eroista. 

Noin 20 opettajaa luokkahuoneessa.
Kuva: Saara Tähtelä (muut kuvat: Maarit Kostamo) 

Kaksi viherkasvia ikkunalla ja teksti "Festiva lente".
Lisäksi mukana oli temperamenttierojen läpikäymistä ja erilaisia tapoja käsitellä kirjallisuutta kieltenopiskelijoiden kanssa. Luennon loppupuolella puhuttiin myös luovasta Cadavre exquis -tehtävästä, jossa opiskelijat piirtävät yhden osan vartalosta paperille näkemättä muuta osaa ja esittelevät lopuksi toiselleen sanallisesti muodostuneen “upean ruumiin”.

Luennon jälkeen oli lukiokierroksen vuoro, jossa clasulaiset opiskelijat esittelivät klassillisen lukion vanhaa puolta ja Rongan siipeä vieraileville opettajille.

Sen jälkeen oli kielikohtaisten tapaamisten vuoro.


Tilava aula, joulukuusi ja muotokuvamaalauksia seinällä.

Moderni aulatila ja ihmisiä kävelemässä.

Opiskelijoiden värikkäitä säilytyslokeroita.

Yleiskuva aulasta, värikäs ja moderni.


ESPANJA


Espanjan työpajasta vastasi Saara Tähtelä. Espanjassa keskustelua oli monesta: yo-kokeiden tasosta ja arvioinnista, sähköisistä vs paperisista oppimateriaaleista, integroiduista opintojaksoista, läksyjen tekemisestä ja siitä paljonko niitä tulisi antaa, sekä korkeakouluyhteistyön mahdollisuuksista espanjan kielen osalta. Myös netistä löytyvistä oppimiseen sopivista materiaaleista jaettiin vinkkejä.

RANSKA


Ranskan työpajasta vastasi Maarit Kostamo. Ranskan ainetiimitapaamisessa esiteltiin ensin Ranskan instituutin kuulumiset sekä erityisesti kesällä 2024 Virossa tapahtuva BELC-koulutus, joka kiinnosti monia osallistujia. Sitten käsiteltiin kieliopin opettamista ryhmissä ja jaettiin omia vinkkejä mm. seuraavista sivustoista:

Lopuksi vaihdettiin vielä opettajien yhteystietoja lukion kielten esittelyä varten ylä- ja alakouluissa.

Kahdeksan opettajaa istuu luokkahuoneen pulpeteissa.
Ranskan ainetiimin työpajan osallistujat. Kuvan otti: Maarit Kostamo, ranskan ainetiimin vetäjä


SAKSA


Saksan työpajasta vastasi Tanja Tuuna-Kyllönen. Saksan pajassa keskusteltiin kaupungin suunnitelmista lyhyiden kielten suhteen. Lisäksi keskusteltiin natiivien hankkimisesta vierailijoiksi oppitunneille sekä mahdollisista vierailukohteista (joissa saisi saksankielistä palvelua) kaupungilla.

VENÄJÄ


Venäjän työpajasta vastasi Stefan Smirnov. Venäjän ainetiimissa puhuttiin uudesta "След русского языка в Тампере" eli "Venäläinen Tampere" pelistä, joka toimii Seppo.io-alustalla. Lisäksi meillä oli kattava esitys ja keskustelu korkeakouluyhteistyöstä yliopiston venäjän kielen oppiaineen kanssa. Lisäksi Aleksandr Zelenin, Olga Nenonen ja minä kerroimme uusien A-venäjän opetusmateriaalien projektin uusimmat kuulumiset. Muuten oli yleistä keskustelua venäjän kielen opetuksen tilanteesta Suomessa ja Pirkanmaalla ja suunniteltiin sekä kerättiin toiveita uuteen alkavaan Govori 2 -hankkeeseen, joka on tarkoitus toteuttaa ensi syksynä 2024 Cultura-säätiön rahoituksella.


Maarit Kostamo, TYK ja Saara Tähtelä, Clasu

28.11.2023

Englannin ainetiimin kokoontuminen 14.11.2023

Englannin opettajat kokoontuivat jälleen Nokian lukiolla. Tällä kertaa aiheina olivat tekoäly ja positiivinen pedagogiikka.

Matleena Laakso kertoi osallistujille tekoälyn mahdollisuuksista englannin opetuksessa. Saimme paljon hyödyllisiä ja kiinnostavia vinkkejä. Tässä kohtaa onkin hyvä rohkaistua itse kokeilemaan tekoälyä vaikka open apulaisena, koska tekoälyn tulevaisuutta ei voi vielä ennustaa. Opiskelijoiden kanssa on hyvä myös pohtia tekoälyn hyötyjä ja haittoja sekä auttaa opiskelijoita ottamaan tekoäly käyttöön apuopettajana. Matleenan mielenkiintoinen diaesitys löytyy alta. Linkkejä moniin ohjeisiin, sovelluksiin ja esiemerkkeihin löydät hänen luomasta Tekoälyn opetuskäytön linkkivinkkien Padlet-muistitaulusta.

Päivän toisena aiheena keskustelimme positiivisen pedagogiikan hyödyntämisestä englannintunneilla. Vinkkeinä käytiin läpi vahvuussanojen ja -taitojen opiskelua sekä persoonallisuuspiirteitä enneagrammin avulla. Opiskelija ovat yleensä kiinnostuneita pohtimaan millaisia persoonallisuuksia ovat sekä millaisia vahvuuksia heillä on ja lukiolaisten kanssa näitä pohdintoja voi hyvin jo tehdä englanniksi. Ne sopivat hyvin opintokokonaisuuksien alkuun motivoinniksi tai välipaloiksi kaiken muun keskelle. Tätä keskustelua alusti Nokian lukio opettaja Liisa Teiri.

Kiitos osallistujille ja mukavaa loppuvuotta!

Liisa Teiri


8.11.2023

Äidinkielen opettajien ainetiimitapaaminen tiistaina 7.11. 2023

Kaksi aamiaistarjotinta täynnä monenlaista herkullista syötävää.
Ainetiimitapaaminen
aamupalan merkeissä.
Pirkanmaan äidinkielen opettajien ainetiimi kokoontui tiistaina 7.11.2023 jo aamutuimaan. Aloitimme tapaamisen viime syksynä hyväksi havaitulla yhteisellä aamiaisella Pella´s Cafessa. Aamupalalla keskusteltiin opemaailman ajankohtaisista aiheista, kuten ylioppilaskoekorvauksista ja niiden muutoksista, työmääristä ja –tahdista sekä Tommi Kinnusen ja Minna Rytisalon teoksesta Huokauksia luokasta. Oli ilahduttavaa saada ainetiimipäivään useampi Tredun opettaja mukaan ja kuulla kuulumisia myös lukiomaailman ulkopuolelta.

Tapaaminen jatkui Tampereen klassillisella lukiolla, jonne lyllersimme yhdessä mahat täynnä. Clasulla vuorossa oli sensoripaneeli. Sensoripaneeliin saimme vieraiksi yliopistolehtori Hanna Samolan, Tampereen lyseon lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Terhi Daviesin sekä kirjailija Silvia Hosseinin. Kolme sensoria vastaili kattavasti ja asiantuntevasti tiukkoihinkin kysymyksiimme ja paneelille varattu kaksituntinen sujui sutjakkaasti; pidempäänkin olisi sensorien työstä riittänyt kyseltävää ja kuunneltavaa. Iso kiitos vieraillemme, sensoripaneeli oli onnistunut ja tiedon lisäksi saimme hyviä vinkkejä korjausurakkaan ja opiskelijoiden ohjeistamiseen.

Ensi keväänä näemme uudestaan! Siihen asti hyvää joulun odotusta ja loppuvuotta ja ennen kaikkea tsemppiä kevään ylioppilaskirjoituksiin ja korjausurakkaan niin opettajille kuin sensoreille.

Teksti ja kuva: Maija Lehtimäki

16.10.2023

Ykkösten tasovastaavien aloitustunnelmia

Kuusi tapaamisen osallistujaa istuu kahvilla ja katsoo hymyillen kameraan.
Uusien lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ryhmien tasovastaavat kokoontuivat ensimmäiseen syksyiseen ainetiimiin Lempäälän lukioon 5.9.2023. Ainetiimitapaamisen tavoitteena oli tutustua toisiimme, vaihtaa näkemyksiä ja kokemuksia sekä tietysti ideoida ainetiimin tulevaa toimintaa.

Tapaamisessa vaihdoimme aloitustunnelmia uusien ryhmien kanssa sekä tasovastaavina. Keskustelimme, millaista ryhmänohjaajana toimiminen on eri lukioissa. Keskusteluissa keskityimme erityisesti lukion aloituspäiviin ja ensimmäisen jakson toimintaan ja huomasimme, että lukioissa on hyvinkin erilaisia käytänteitä ja ryhmänohjaajan tehtäviä. Saimme toisiltamme hyviä ideoita esimerkiksi ryhmäyttämiseen ja ensimmäisen vuoden tapahtumiin. Lisäksi Katri Hanki Tammerkosken lukiosta piti hyödyllisen puheenvuoron erilaisista haastattelutavoista ja tukimateriaaleista haastatteluun. Päätimme jakaa jatkossakin materiaaleja, joista voi olla konkreettista hyötyä ryhmänohjaajan työssä.

Keskusteltavaa oli paljon, ja aika loppuikin vähän kesken, mutta seuraavissa tapaamisissa päätimme jakaa kokemuksiamme esimerkiksi tasovastaavina toimimisesta, työyhteisöjen tiimirakenteista sekä ryhmänohjaajien hyvinvoinnista. Jäimme myös pohtimaan, keitä haluaisimme kutsua asiantuntijavieraiksi ainetiimimme tapaamisiin keväällä ja tulevina vuosina. Toivottavasti seuraavaan tapaamiseen pääsevät mukaan myös ne tasovastaavat, joille tämä ajankohta ei sopinut. Kiitos kaikille osallistuneille mielenkiintoisista keskusteluista!

Annika Alapiha

8.9.2023

Kakkosten ryhmätasovastaavat käynnistelemässä toimintaa

Tapaamisemme tarkoitus Samkessa 29.8.2023 oli käynnistää kakkosten rotojen ainetiimin toimintaa. Olimme varanneet tapaamisen ajankohdan ja kellonajan jo hyvissä ajoin viime keväänä Tampere-talossa järjestetyssä koulutustilaisuudessa. Allekirjoittanut sai tilaisuudesta listauksen tulevien kakkosten rotoista ja oli tyytyväinen. Tämähän sujuu hyvin. Mutta kuinkas sitten kävikään. Noviisina en osannut kyseenalaistaa nimilistan lyhyyttä (8 nimeä) ja vasta paikan päällä Samkessa selvisi, että ryhmätasovastaavia on ainakin toinen mokoma! Osa Tampereen lukioista päättää ryhmätasovastaavansa vasta syksyn vesossa ja näin ollen kaikki he jäivät nyt täysin tapaamiskutsun ulkopuolelle.

Päätimme kuitenkin pitää tapaamisen pikkuporukalla. Aloitimme esittäytymisellä ja puuttuvien jäsenten haarukoinnilla. Tämän jälkeen Sofia Steiger avasi Kalevan lukion ro-tapaamisten sisältöjä. Kalevan lukiossa on jo kehitetty ryhmänohjaustuokioita isoin harppauksin, joten olimme hyvinkin kiinnostuneita kuulemaan, miten siellä asiat on hoidettu. Kaikkien läsnäolleiden rotojen yhteinen toive on, että ro-tuokioissa päästäisiin tiedottamisesta enemmän sisällölliseen ja teemoitettuun tekemiseen. Tämä saattaisi motivoida opiskelijoitakin tulemaan tapaamisiin aktiivisemmin.

Pullakahvien lomassa suunnittelimme, että seuraavalla tapaamiskerralle jokainen ryhmätasovastaava saa esitellä oman koulunsa 2-vuositason ro-sisältöä/vuosikelloa. Esittelyiden pohjalta keräämme Flingaan tai Padletiin hyvät käytänteet, joista jokainen valitsee omaan kouluun kokeiluun itselle sopivimmat ideat.

Tapaaminen oli hyvin antoisa ja päällimmäiseksi jäi tunne, että tästä on erittäin hyvä jatkaa seuraavalla tapaamisella.

Pauliina Mauno

28.8.2023

Ainetiimien vetäjien aloitustapaaminen

Piirroskuva opettajasta ihmettelemässä kädessä olevaa palloa.
Kuva on generoitu tekoälyn
avulla sivulla Craiyon.com.
Ainetiimien vetäjät aloittivat syyskauden yhteisellä verkkotapaamisella 28.8.2023. Mukana oli niin uusia vetäjiä kuin vanhoja konkareita. Toiminta jatkuu entiseen tyyliin, mutta  uutena on kolme tiimiä. Oppiaineiden mukaisten tiimien ohella kokoontuvat nyt myös ryhmänohjaajien tiimit, omansa lukion ykkösten, kakkosten ja kolmos-nelosten ohjaajille. Välitäthän niistä viestiä omassa lukiossasikin!

Kun laittaa viestin oman ainetiimin vetäjälle, pääsee mukaan ainetiimin sähköpostilistalle ja saa ensimmäisten joukossa tiedon mm. tulevista tapaamisista. Tästä blogista löytää myös mm. tapahtumakalenterin ja ohjeet ainetiimien vetäjille. Eeventin sivulta löydät kaikki muutkin Osakkeen koulutukset. Jos Osake ei vielä ole tuttu, tutustu siihen ja seuraa somessa.

Alla ovat tapaamisen diat ja muutama keskeinen linkki, joista voi olla iloa muillekin kuin vetäjille. Lähetän tallenteen lähipäivänä kaikille tiimien vetäjille.

Integroitudut opintojaksot ja korkeakouluyhteistyö

Lukio-opettajien täydennyskoulutus ja osaamisen kehittäminen 


Matleena Laakso
ainetiimitoiminnan koordinaattori

2.6.2023

Fysiikan ja kemian opettajat koolla

27 fysiikan ja kemian lukio-opettajaa kokoontui keskiviikkona 17.5. ainetiimin tapaamiseen. Näissä aineissa korkeakouluyhteistyö on varsin luontevaa ja siihen löytyy hyvin runsaasti mahdollisuuksia ja välineitä. Tuulikki Harsia ja Päivi Salo kävivät esittelemässä lukuisia valmiiksi hiottuja tapoja saada yhteistyötä luentojen, vierailujen ja opiskelijoille suunnattujen kurssien kautta.

SSAB tuottaa 7 % koko Suomen hiilidioksidipäästöistä ja siinä suhteessa yritys on samassa mittakaavassa Suomen tieliikenteen kanssa. Energiapäällikkö Mikko Lepistön keskeinen viesti oli se, että pienetkin seikat yrityksen hiilidioksidipäästöjen pienentämisessä ovat ympäristön kannalta suuria. Toisaalta esimerkiksi kivihiilen käytöstä luopuminen tarkoittaa, että tilalle tarvitaan sähköä, jonka riittävyyttä varten tarvitaan kokonaan uusi 400 kV:n suurjännitelinja. Tämä puolestaan vaatii lupia jo valtiopäiviltä asti, joten muutokset eivät ihan käden käänteessä tapahdu. Toisaalta pienempien muutosten tekeminen ei välttämättä ole kannattavaa, koska lupia tarvitaan joka tapauksessa ja pienemmät muutokset ovat vain isojen muutosten siirtämistä tulevaisuuteen. Joka tapauksessa teräksen tuotannon mittakaavat olivat varsin toisia, kuin mihin koulujen labroissa on totuttu.

Iltapäivän ohjelmassa oli keskustelua ylioppilastutkintolautakunnan edustajien kanssa. Paikalla olivat Jouni Välisaari YTL:n kemiajaoksesta ja Juha Merikoski fysiikkajaoksesta. Keskustelussa perattiin kuluneen kevään 2023 ylioppilaskokeen tehtäviä. Ajankohta oli mitä parhain, sillä lopulliset tulokset olivat saapuneet kouluihin juuri edellisenä päivänä.

Pasi Ahtola

16.5.2023

Venäjän kielen ainetiimitapaaminen 15.5.2023 Tampereen yliopistolla

Tapaamisessa oli paikalla yhteensä kuusi venäjän kielen opettajaa. Ensin keskustelimme käynnissä olevasta A-venäjän uudesta sähköisestä oppikirjaprojektista. Stefan Smirnov esitteli valittuja paloja valmiina olevasta opetusmateriaalista ja keräsi läsnä olevilta opettajilta aiheeseen liittyen rakentavaa palautetta. Kaikki opettajat pääsivät esittämään omia toiveitaan tulevaan A-venäjän opetusmateriaaliin liittyen.

Johanna Mäntylä ja Reetta Toivettula esittelivät Oulun kaupungin rahoituksella ja Suomi-Venäjä-seuran koordinaatiolla kesällä 2022 tuottamaansa virtuaalimatka halki Euroopan -nettipeliä ja erityisesti sen venäjän kieleen tutustuttavaa osuutta nimeltä Kadonneen munan arvoitus. Paikalle kokoontuneet venäjän kielen opettajat pääsivät itsekin pelaamaan nettipeliä ja keskustelemaan sen annista ja käyttömahdollisuuksista. Linkki nettipelin kotisivulle jaettiin myös poissaolleille venäjän kielen opettajille.

Lopuksi paikalle kokoontuneet venäjän kielen opettajat keskustelivat teen ja kahvin ääressä venäjän ja muiden valinnaisten kielen nykyisistä opiskelijamääristä sekä niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat kielivalintoihin. Keskustelussa sivuttiin myös syitä, jotka vaikuttavat yliopisto-opiskelijoiden laskevaan kiinnostukseen aineenopettajanopintoja kohtaan. Myös kansainväliset suhteet ja Ukrainan sekä Venäjän tilanne herätti keskustelua. Todettiin, että Suomessa on edelleen kansallisella tasolla laaja kysyntä venäjän kielelle palvelu-, sosiaali- ja terveysalalla sekä maanpuolustuksessa ja ulkopolitiikassa. Venäjänkielisten lukumäärä on Suomessa historiallisen korkealla tasolla (yli 100 000). Myös Suomessa asuville ukrainalaisille suunnatusta avusta suuri osa annetaan käytännöllisistä syistä venäjän kielellä.

Stefan Smirnov

Neljä opettajaa pöydän äärellä, edessä kaksi naista esitettelee jotain diojen tai verkkosivujen kautta. Näytölllä teksti: projektin kulku.

11.5.2023

Ruotsin ainetiimin tapaamiset 23.11.2022 sekä 10.5.2023 Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa

Lukuvuoden teemana oli jo aikaisempana vuotena toivottu suullisen kielitaidon arviointi.

Syksyn tapaamisessa osallistujia oli runsaasti, ja oli mukava nähdä kollegoita niin monesta eri lukiosta ympäri Pirkanmaata. Perinteisillä kahveilla oli ajankohtaisesti tarjolla joulutunnelmaan sopivia tähtitorttuja sekä leipäbuffet yliopiston Minerva-ravintolassa. Kahvien jälkeen seurasi harjoittelukoulun tilojen kierros, joka antoi osallistujille mahdollisuuden tutustua koulun tiloihin ja oppilaiden arkeen. Kierroksen jälkeen jatkettiin Atalpassa keskustelua opetusharjoittelun tilanteesta, joka herätti paljon kiinnostusta osallistujien keskuudessa.

Pääohjelmana oli Jyväskylän norssin Olli-Pekka Salon luento suullisen kielitaidon arvioinnista. Luento oli hyvin ajankohtainen ja herätti paljon keskustelua.

Tämän lisäksi Norssin opettaja Ilona Halttunen esitteli jo toista vuotta käynnissä olevaa ystävyyskoulutoimintaa Helsinge gymnasiumin kanssa. Ystävyyskoulutoimintaa järjestetään koulukohtaisella opintojaksolla RUB111.

Keväällä jatkettiin suullisen teeman parissa ja osallistujien toiveen mukaisesti arviointikäytänteisiin. Tapaamisen runko rakentui näiden käytänteiden ympärille. Lisäksi jaettiin kokemuksia ja käytänteitä suullisesta arvioinnista, kun Klassillisen lukion opettaja Anita Ahonen esitteli omia arviointimenetelmiään ja antoi vinkkejä kurssien suullisten arviointien toteuttamiseen ja arviointiin.

Ääntämisen arviointiin liittyen Norssin lukion Ilona Halttunen puolestaan kertoi omista kokemuksistaan Microsoft Teamsin uuden lukemisen edistyminen -tehtävätyypistä, jota hän on soveltanut myös vieraiden- ja toisen kotimaisen kielen ääntämisharjoittelun ja sujuvuuden tukena.

Tilaisuudessa keskusteltiin paljon pinnalla olevasta ajankohtaisesta OPH:n uudesta suullisten opintojaksojen arvioinnista herätti paljon keskustelua. Juuli Misukka kertoi, miten suullisen kurssin arviointi on Sammon lukiossa toteutettu uuden ohjeistuksen mukaisesti.

Tapaaminen sisälsi myös toivotun koosteen lukuvuoden tunnelmista ja tulevista muutoksista. Keskustelun lomassa nautittiin mm. Marin konditorian munkkeja.

Seuraavan vuoden ainetiimin järjestysvastuu jäi vielä avoimeksi, ainetiimin vapaaehtoisuuden mahdollisesti muuttuessa.

Ilona Halttunen ja Tanja Tuuna-Kyllönen    


 

4.5.2023

Englannin ainetiimin aiheena yo-kirjoitelman uusi arviointitaulukko

Englannin ainetiimi-iltapäivä tiistaina 25.4.2023 alkoi tutustumisella Nokian lukion ja Tredun Nokian toimipisteen uuteen Silta–kampukseen. Oppaana toimi kampuksen vahtimestari Jukka Huutonen. Ennen päivän pääaiheeseen siirtymistä tervetulosanat kävi lausumassa apulaisrehtorimme Jouni Aapajärvi.

Pitkän englannin kirjoitelman uudet arviointiohjeet olivat päivän pääaihe. Asiantuntijaksi saimme paikalle Katja Mäntylän, ylioppilastutkintolautakunnan englannin jaoksen puheenjohtajan. Katja Mäntylä johdatteli meidät aiheeseen vilkkaan keskustelun säestämänä. Jonkin ajan kuluttua pääsimme pohtimaan etukäteen materiaalina jaettujen kirjoitelmien pisteytystä ensi syksynä A-englannin ylioppilaskokeessa voimaan tulevan arviointitaulukon pohjalta. Myös kokemuksia taulukon ja uusien pisterajojen käyttöönotosta englannin kursseilla kuluneena keväänä vaihdettiin innokkaasti.

Keskustelua käytiin uuden arviointikriteeristön tarpeesta ja kriteeristön sanamuodoista sekä pisteytyksen muodostamisesta. Katja Mäntylä toi esiin muutoksen lähtökohtana olleen tarpeen opiskelijoiden kirjoitelmien oikeudenmukaisen arvioinnin helpottamisesta. Mäntylä totesi, että edelleen korostuu ajatus viestinnän tärkeydestä, mutta muuten kriteeristön käyttöä on pyritty selventämään jakamalla taulukko useampaan osa-alueeseen. Hän kertoi, että kriteeristöä testattiin ja muokattiin kahden vuoden ajan ennen sen julkaisemista. Puheenaiheeksi iltapäivällä nousi myös kirjoitelman uuden arviointikriteeristön mahdollinen vaikutus A–englannin yo-kokeen pisterajojen määräytymiseen syksystä 2023 alkaen.

Tekoäälyn luoma piirros neljästä opettajasta pöydän ympärillä.
Kuva on tehty tekoälyn avulla sivustolla
https://www.craiyon.com
Syksyn 2023 ainetiimitapaamisessa pääsemme toivottavasti kuulemaan opastusta positiivisen pedagogiikan maailmaan asiantuntijana kollegani, Nokian lukion englannin lehtori Liisa Teiri, joka on myös positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen kouluttaja.

Kesää odotellessa toivotan kaikille iloa toukokuun loppurutistukseen!

Ursula Attila

2.5.2023

Espanjan ainetiimin teemana flamenco

Espanjan ainetiimi kokoontui Kangasalan lukiolla perehtymään flamencon saloihin. Flamencolaulaja Anna Murtola sekä flamencokitaristi Joonas Widenius pitivät aluksi konsertin lukiolaisille, jota myös meidät ainetiimiläiset oli kutsuttu kuuntelemaan. 

Konsertin jälkeen keskustelimme vapaamuotoisesti vieraidemme taustoista ja flamencon maailmaan päätymisestä. Tämän jälkeen meille pidetiin oma flamenco-workshop, jossa Anna Murtola opetti meille yhden lyhyen laulun (letra) sekä siihen liittyvän intron (salida). Lisäksi harjoittelimme taputuksia ja jalkojen kopautuksia ja liikkeitä Joonaksen säestäessä. Joonas Widenius kertoi meille flamencon historiasta ja opimme myös kyseiseen musiikkityyliin liittyvää sanastoa.

Heidi Järvinen

Laulaja ja kitaristi, taustalla kuuntelijoita.

Viisin henkilöä istuu tyhjän auditorion lavalla.


Äidinkielen opettajien ainetiimitapaaminen 27.4.2023

Pirkanmaan maakunnallinen äidinkielen opettajien ainetiimitapaaminen järjestettiin torstaina 27.4. Tampereen klassillisella lukiolla. Kevättapaamisessa päästiin tutustumaan Clasun aulan pop up –kirjastoon, jonka Metson kirjaston työntekijät Hanna Nousiainen ja Hanna Huovinen olivat pystyttäneet lukion opiskelijoita varten. Opiskelijat saattoivat sekä lainata mielekästä luettavaa että hankkia kirjastokortin itselleen. Myöhemmin keskustelimme Hanna Nousiaisen kanssa lisää Metson ja lukioiden välisistä yhteistyömahdollisuuksista.

Vierailevana luennoitsijana saimme kuulla myös Matleena Laaksoa, joka kertoi meille Tekoälyn mahdollisuuksista äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Esitelmässä käytiin läpi erityisesti ChatGPT:tä, joka opettajien lukuisista pyynnöistä huolimatta ei suostunut paljastamaan parhaita tapoja luntata ylioppilaskokeessa. Matleenan hyödylliset ja mielenkiintoiset materiaalit ainetiimipäivältä löytyvät edellisestä bloggauksesta: Tekoäly äidinkielen ainetiimissä.

Päivän lopuksi pääsimme vielä keskustelemaan Mari Saavalaisen kanssa PÄO:n toiminnasta ja ylipäätään erilaisista liitoista, joihin opettajana voi ja kannattaa kuulua. Yhdessä tekeminen ja esimerkiksi erilaisten kulttuurimuotojen harrastaminen koettiin tärkeänä ja myös PÄO:n parhaana antina.

Seuraavan syksyn, 2023, ainetiimitapaamisessa on toivottavasti paljon opettajia mukana. Siihen asti hyvää loppukevättä ja kesälomaa kaikille!

Maija Lehtimäki

28.4.2023

Tekoäly äidinkielen ainetiimissä

Nainen läppärin äärellä. Taustalla näkyy vihreä liitutaulu.
Craiyonilla voi luoda kuvia tekoälyn
avulla ilman kirjautumista.

Yleensä huseeraan tässä blogissa ainetiimien koordinaattorin roolissa, mutta nyt sain vierailla äidinkielen opettajien ainetiimissä kertomassa ja keskustelemassa tekoälystä ja etenkin suurista kielimalleista kuten ChatGPT:stä. Alla on esitykseni diat ja sitä ennen listauksena muutama keskeinen linkki tekoälystä ja opetuksesta. Iltapäivää jatkettiin tutustumalla Klassillisessa lukiossa vierailevaan pääkirjasto Metson pop-up-kirjastoon.

Matleena Laakso
Matleenan blogi

18.4.2023

Erityisopettajien ja TAMKin sekä yliopiston edustajien tapaaminen 5.4.2023

Erityisopettajien ainetiimi kokoontui TAMKin Parvi-kokoustilassa keskiviikkona 5.4.2023. Tapaamisen aiheena oli korkeakouluyhteistyön syventäminen ja tuen palvelut yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Tapasimme TUNin koulutusasiantuntija Elisa Sinikallion Tampereen yliopiston opettajien ja ohjauksen palveluista sekä TAMKin erityisopettaja Maiju Ketkon.

Aloitimme tapaamisen jälleen lyhyellä esittäytymisellä. Esittäytymisen jälkeen Elisa ja Maiju kertoivat, minkälaista tukea opiskelijoille on korkeakouluissa tarjolla ja miten opiskelijoita voi ohjeistaa hakemaan yksilöllisiä tukitoimia jo pääsykokeista lähtien. Ainakin allekirjoittaneelle tuli hieman yllätyksenä, miten joustavia korkeakoulussa voidaan tarvittaessa olla yksilöllisissä järjestelyissä. Yleisimpiä käytössä olevia yksilöllisiä järjestelyitä ovat mm. lisäaika tenttiin ja tehtävien palautukseen, yksilölliset järjestelyt esitelmien pitoon, pidennetty laina-aika yliopiston kirjaston kirjoille sekä tentin korvaaminen esseellä. Yliopistolla yksilöllisin järjestelyihin vaaditaan aina asiantuntijalausunto, mutta ammattikorkeakoulussa lausuntoja ei vaadita, vaan erityisopettaja arvioi tilanteen aina opiskelijakohtaisesti.

Sekä yliopistolla että ammattikorkeakoulussa toivottiin, että lukion erityisopettajat antaisivat lukiossa tukea saaneille opiskelijoille mukaan ns. tuen lomakkeen, josta näkyisi tiivistetysti, minkälaista tukea nuori on saanut lukio-opinnoissaan ja mistä on ollut hänelle hyötyä. Lupasimme vastata tähän toiveeseen jo tämän kevään abien osalta.

Lukion erityisopettajien ja korkeakoulujen tukipalveluiden edustajien tapaamisista on päätetty tehdä joka keväisiä ja sovimmekin jo alustavasti, että ensi vuonna pyydämme mukaan henkilökuntaa myös hakijapalveluista, jotta saamme vastauksia myös hakuvaiheeseen liittyviin täsmä kysymyksiin.

Pauliina Mauno

14.3.2023

Musiikinopettajat säveltämisen pedagogiikan äärellä 9.3.2023

Nainen seisoo luokan edessä ja taustalla näkyy dia, missä lukee koulutuksen ohjelma.

10 innokasta musaopea kokoontui torstaiaamupäiväksi pohtimaan säveltämisen pedagogiikkaa Tammerkosken lukion musaluokkaan. 

Nykyisissä peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa oppilaan ja opiskelijan luovaa tuottamista ja säveltämistä korostetaan yhä enemmän, joten ainetiimimme kesken olemme siitä paljon yhdessä keskustelleet ja jakaneet ajatuksia, ja tällaista työpajaa olivat jo monet musaopet toivoneet järjestettäväksi. Kouluttajaksi olimme saaneet säveltäjän, sävellyksen ja sävellyspedagogiikan opettajan Minna Leinosen

Minnan opastuksella pohdimme aluksi mielikuvia nykymusiikista, nykysäveltäjistä, ja siitä mitä tänään sävelletty musiikki voi olla ja miten eri tavoilla sitä voidaan kirjata graafisesti muistiin. Teimme erilaisia säveltämiseen johdattelevia harjoituksia, jotka hyvin soveltuvat käytettäväksi lukion opiskelijoille ja lopuksi teimme pareittain kyselytekniikalla myös omia sävellyksiä. Näitä tuotoksiamme ihailimme sitten yhdessä ja lähdimme suunnittelemaan jo seuraavaa sävellyksen pedagogiikkaan liittyvää työpajaa mahdollisesti ensi kevään 2024 Tampere Biennalen yhteyteen. Minnan vinkeillä lukioluokissa saattaa nyt yhä enemmän raikua erilaiset opiskelijoiden omat, luovat tuotokset!

Musaopettajien kirjurina ainetiimivastaava Liina Aaltonen, Tamlu

Kahdeksan musiikinopettajaa.

Kuvassa on sääkartta ja kysymys, mistä kaikkialta löytyy musiikillisia hahmoja?


22.2.2023

Muovautuvuuden pedagogiikka ja tekoälylinjausten tarve

Uskonnon ja psykologian opettajien ainetiimit kouluttautuivat yhdessä Tampereen klassillisella lukiolla 16.2. Kouluttajana toimi Tampereen yliopiston monikulttuurisuuskasvatuksen yliopistonlehtori Inkeri Rissanen. Hänen aiheenaan oli muovautuvuuden pedagogiikka.

Rissanen kertoi sekä pysyvyyden että muovautuvuuden ajattelutavoista, ja niiden vaikutuksesta oppimiseen. Usein ihmisillä on taipumus joko pysyvyyden tai muovautuvuuden ajattelutapaan. Pysyvyyden ajattelumallissa on tyypillistä pyrkiä suoriutumaan annetuista haasteista tai tehtävistä mahdollisimman virheettömästi samoja opittuja strategioita toistaen ja haasteita vältellen. Tällöin muiden menestyminen tuntuu uhalta ja luovuuteen heittäytyminen vaikealta. Muovautuvuuden ajattelutavassa on puolestaan tyypillistä innostua uusista haasteista ja nauttia uuden oppimisesta. Muovautuvuuden ajattelutapaan liittyvät myös sinnikkyys ja ponnisteluhalu sekä inspiroituminen muiden menestyksestä. Jos opiskelija on kovin taipuvainen pysyvyyden ajattelutapaan, se voi johtaa ponnistelujen välttelemiseen ja näin alisuoriutumiseen ja huonoihin oppimistuloksiin.

Rissanen kertoi, että muovautuvuuden ajattelutapaa voidaan tukea. Tärkeää on, että opiskelijat ymmärtävät aivojen joustavuuden ja muovautuvuuden. Pysyvyyden ajattelutavasta voi siis kehittyä kohti muovautuvampaa ajattelutapaa. Opettajan näkökulmasta opiskelijoita voidaan auttaa esimerkiksi kiinnittämällä enemmän huomiota prosessiin kuin lopputulokseen. Prosessiin kohdistuva palaute vahvistaa muovautuvaa ajattelutapaa. Keskeistä on myös ymmärtää, että virheet ovat tärkeä osa oppimista. Muovautuvuuden ajattelutavassa aivot ryhtyvät työskentelemään ratkaistaakseen ongelman, eikä opiskelija ensisijaisesti ajattele lopputulosta, vaan ongelman kautta tapahtuvaa oppimista. Opettajan kannattaa siis kertoa opiskelijoille muovautuvuusajattelun ilmiöstä ja tuoda esiin virheiden ja epäonnistumisen roolia oppimisprosessissa.

Luennon lisäksi ainetiimissä käytiin vilkasta keskustelua tekoälyn tuomista haasteita opetukseen ja arviointiin. Läsnä olleet opettajat olivat yhtä mieltä siitä, että tarvitsisimme tukea ja koulutusta sekä avointa keskustelua tekoälystä, sen mahdollisuuksista, opetuskäytöstä sekä tekoälyn etiikasta. Ainetiimissä heräsi myös toive siitä, että koko kaupungin opetustoimen tasolla tehtäisiin yhteneväisiä linjauksia tekoälyyn liittyen.

Mari Rauhala

1.2.2023

Geopolitiikkapainotteinen GE/HI ainetiimi 25.1.2023

Vuoden 2023 ensimmäisessä ainetiimikokoontumisessa pohdiskeltiin maantieteen opetuksen limittymistä historiaan sekä yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Työpäivän päätteeksi kokoonnuimme Kalevan lukiolla kuulemaan maantieteen GE1 ja historian HI1 kurssien integraatiosta saatuja kokemuksia. Clasun ja Hatanpään maantieteen ja historian opettajat esittelivät kokemuksiaan toimivista ratkaisuista opintojaksojen nivomisessa yhteen. Opettajat olivat kokeilleet upean innovatiivisia ja monipuolisia ideoita opintojaksojen suunnittelussa. Keskustelua heräsi suunnitteluun käytetyistä resursseista ja hankaliksi koetuista ideoista. Opintojaksojen integroinnin sisältöjen puolesta todettiin olevan hyvinkin helppoa.

Esimerkkejä toteutustavoista


Herkullisen kahvihetken jälkeen suuntasimme tien toiselle puolella Tammerkosken lukion auditorioon kuulemaan Veli-Pekka Tynkkystä. Tynkkynen on geopolitiikan asiantuntija ja työskentelee Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin professorina. Luento käsitteli Venäjän energiapolitiikan historiallisia ja maantieteellisiä syitä sekä seurauksia lähialueille, erityisesti Euroopalle. Maantieteellisesti mielenkiintoisinta mielestäni oli historialliset ja maantieteelliset faktat, jotka selittävät sen, miten on mahdollista, että pieni hallitseva ryhmä pystyy aloittamaan täysimittaisen sodan. Venäjä on ja on aina ollut resurssi-imperialistinen valtio, jossa hyödynnetään periferiasta saatavia raaka-aineita ja niiden tuottoja pyritään hallitsemaan. Aiemmin raaka-aineet olivat esimerkiksi turkiksia, mutta nykyään Etelä-Suomen kokoiselta alueelta saatavat fossiiliset polttoaineet mahdollistavat valtavat tulovirrat. Tällöin yhteiskunnan kehittäminen esimerkiksi yritysten menestymisen näkökulmasta ei ole kovin tärkeää hallitsijoille, koska pääasiallinen rahanlähde ei ole verotus, vaan raaka-aineiden myynti.

Anu Nowak

30.1.2023

Erityisopettajien tapaaminen Samkessa 27.1.2023

Erityisopettajien ainetiimi kokoontui Samkessa 27.1.2023 ja pääosin käsittelimme teemaa Oppivelvollisuuden laajentuminen ja sen vaikutukset erityisopettajan työssä.

Aloitimme yhteisen tapaamisemme lyhyellä esittäytymisellä. Olemme saaneet useita uusia erityisopettajia tiimiimme ja sen myötä keskustelimmekin jonkin verran työnkuvasta, opiskelijamääristä ja erityisopettajaresurssista. Hajontaa on edelleen hyvin paljon ja yhteinen toiveemme on, että lukion erityisopetukseen saataisiin joskus virallinen ohjeistus koskien opiskelijamäärää per erityisopettaja.

Keskustelimme vilkkaasti, miten opiskelija-aines on muuttunut viime vuosina paljon, ja kuinka odotukset myös lukion erityisopetuksen suhteen ovat lisääntyneet. Toisinaan lukion erityisopetukselta odotetaan samalaista laajuutta kuin perusopetuksessa on ollut tarjolla. Totesimmekin, että tämän vuoksi on tärkeää, että teemme yhteistyötä perusopetuksen ja lukion nivelvaiheessa ja jaamme tietoa lukion erityisopetuksesta mm. jatko-opintovanhempainilloissa. Yhtä tärkeää on myös yhteistyö lukion ja korkeakouluopintojen nivelvaiheessa ja olemmekin erityisopettajina tiivistämässä yhteistyötä TAMKin ja TUNIn kanssa tämän asian tiimoilta vielä tänä keväänä.

Myös lukioiden tukirakenteet puhututtivat. Lukioissa ei ole yhtenäisiä malleja, kuinka tukea toteutetaan ja siksi variaatiota on paljon. On mm. tukikursseja, t-kutsuja, matikkapiiriä, läksykerhoa ja erilaisia oppiainepajoja unohtamatta tietenkään aineenopettajien antamaa tukiopetusta. Oli ilo huomata, että kaikissa lukioissa on tahtotila järjestää tukea ja erilaiset tuen muodot ovat lisääntyneet paljon viime vuosina.

Pauliina Mauno

24.1.2023

Feto-opettajien teemoina Lops-tukimateriaalit ja kasvatusfilosofia

Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien (feto) -opettajien ainetiimi kokoontui 13.12.2022 Tampereen klassillisella lukiolla. Aluksi tutustuimme Opetushallituksen laatimiin filosofian Lops-tukimateriaaleihin, jotka on suunnattu filosofian pakollisten moduulien opetuksen tueksi. Tukimateriaalit on laadittu siten, että ne tarjoavat paljon sekä sisältöesimerkkejä että opetusvinkkejä ja myös yleistä apua logiikan ja etiikan käsittelyyn lukion filosofiassa. Tukimateriaalin läpikäynti herätti paljon keskustelua siitä, mikä filosofian opetuksessa on olennaista, kun huomioidaan, että filosofia (ja etiikka osana filosofiaa) on kaikille pakollinen oppiaine lukiossa.

Kasvatusfilosofi, professori (emeritus) Veli-Matti Värri luennoi otsikolla ”Kasvatusfilosofia sosialisaatiokritiikkinä ja kasvatuksen erityisyyden puolustajana.” Yleisö osallistui luentoon aktiivisesti keskustellen ja koki luennon erinomaiseksi.

Jarkko Vilkkilä

4.1.2023

Lukioiden ainetiimit vuonna 2022

Vuonna 2022 ainetiimit kokoontuivat 32 kertaa. Näistä kuusi oli useamman ainetiimien yhteisiä tapaamisia. Sen lisäksi osa ainetiimeistä on yhteisiä parin oppiaineen opettajille, esimerkiksi biologia ja maantiede. Listauksen kaikista tapaamisista ja tietoa tapaamisten sisällöistä löydät aiempien tapaamisten blogisivulta.
 
Koronan jälkimainingeissa on palattu lähitapaamisiin. Pääosa tapaamisista pidettiin lukioissa, mutta tapaamisia pidettiin myös mm. kahvilassa, taidemuseossa, museoiden kokoelmakeskuksessa, Tuomiokirkon kryptassa ja Heinäkallion leirikodissa. Opinto-ohjaajat vierailivat Vaasan yliopistossa. 

Tämän blogin suosituin sivu on luonnollisesti tapahtumakalenteri. Blogivierailuita oli vuoden aikana 6180 ja tämän vuoden luetuimmat kirjoitukset olivat:
  1. Lukion opinto-ohjaajat ekskursiolla Vaasassa (2022)
  2. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien ainetiimipäivä 18.11.2021 
  3. Liikunnan ainetiimi aiheena Vanhat tanssit (2021)

Graafi blogivierailuista 2018 alkaen.
Blogia on luettu syksykstä 2018 alkaen varsin tasaiseen tahtiin, kaikkiaan 24 200 kertaa.


Ainetiimien vetäjät 

Ainetiimeistä vastasi Osakkeen palvelupäällikkö Katariina Ratia ja ainetiimien koordinaattorina toimi Matleena Laakso. Katariina vastasi talouspuolesta, Matleena tästä blogista, ilmoittautumistiedoista ja ainetiimien vetäjien ohjauksesta. 

Ainetiimien vetäjät lukuvuonna 2021-2022 näet Ainetiimitoiminta vuonna 2021 -bloggauksesta. 

Kuluvan lukuvuoden 2022-2023 vetäjät (listausta päivitetty myöhemmin kevään muutosten osalta):

BI + GE Saara Luukkonen, Kalevan lukio ja Anu Nowak, Tampere (kevään tapaaminen painottuu biologiaan ja syksyn maantieteeseen)
HI + YH Juha Heinonen, Kalevan lukio
PS Karoliina Suoniemi, Hatanpään lukio
UE Mari Rauhala, Tampereen klassillinen lukio
FI + ET Jarkko Vilkkilä, Tampereen klassillinen lukio
TE Anna Kiviaho ja Heidi Siutla, Tammerkosken lukio
LI Outi Huovinen, Tampereen yhteiskoulun lukio
KU Sirkka-Liisa Heinsuo, Tampereen lyseon lukio
MU Liina Aaltonen, Tammerkosken lukio
EOT Pauliina Mauno, Tampereen teknillinen lukio
OPOT Sami Pihlavirta, Ylöjärven lukio 
ÄI + S2 Johanna Riponiemi ja Maija Lehtimäki, Tampereen klassillinen lukio
EN Anna-Stiina Siitarinen ja Heli Manninen, Tampereen teknillinen lukio (syksy 2022) ja Liisa Teiri ja Ursula Attila, Nokian lukio (kevät 2023) 
RU Ilona Halttunen ja Tanja Tuuna-Kyllönen, Tampereen yliopiston normaalikoulu
SA Kati Luhtajärvi-Nikkanen, Tampereen teknillinen lukio
VE Nina Forsblom, Tammerkosken lukio (syksy 2022) ja Stefan Smirnov, Tampereen yliopiston normaalikoulu (kevät 2023)
RA Maarit Kostamo, Tampereen yhteiskoulun lukio
EAB (espanja) Heidi Järvinen, Tampereen lyseon lukio
MAA + MAB Sanna Kari, Tuomas Myllykoski ja Terhi Palovuori, Tammerkosken lukio
FY Pasi Ahtola, Tampereen klassillinen lukio
KE Tiina Ahde ja Antti Moilanen, Tampereen klassillinen lukio