25.10.2018

Filosofian ja elämänkatsomustiedon ainetiimitapaaminen

Filosofian ja elämänkatsomustiedon ainetiimitapaamisessa 9.10.18 Tampereen teknillisellä lukiolla kuunneltiin Tampereen yliopiston tutkijan Petri Räsäsen alustus aiheesta Taloudellinen ajattelu ja sen suhde poliittiseen päätöksentekoon - Kuinka taloudellinen ajattelu vaikuttaa tulkintoihimme poliittisista vapauden, oikeudenmukaisuuden ja demokratian ihanteista. Aihe oli valittu siten, että se tukee sekä uuden OPSin yhteiskuntafilosofian että elämänkatsomustiedon kurssien teemaa "ajankohtaiset yhteiskuntafilosofiset kysymykset". Alustuksesta syntyi mielenkiintoinen keskustelu ja päädyimme toteamaan, että poliittisissa päätöksissä on aina kyse sekä taloudellisista että elämismaailmaan liittyvistä tekijöistä ja arvoista.

Vierailijaluennon jälkeen siirryimme iltapäiväkahveille. Kahvien lomassa keskustelimme jatkuvasta arvioinnista, uudistuvasta opetussuunnitelmasta, teemaopintokursseista ja uudesta lukiolaista. Monipuolinen arviointi koettiin tärkeäksi, mutta työlääksi. Reaaliopettajan opetusvelvollisuus koettiin olevan suuri, eikä se resurssina vastaa uuden opetussuunnitelman asettamia tavoitteita. Monipuolisen, jatkuvan arvioinnin kriteerit tulevat opetussuunnitelman yleisestä osasta. Keskustelussa tuli esille toive, että tämä huomioitaisiin tasapuolisemmassa opetusvelvollisuudessa eri oppiaineiden välillä. Ainetiimin vetäjä oli tehnyt keskustelun pohjaksi opetussuunnitelmasta arviointiportaat-esityksen, jossa näkyvät OPSin yleisen osan tasot ja niissä mainitut arvioinnin ja palautteen määritelmät ja normitukset. Lisäksi esityksestä löytyy ideoita monipuoliseen arviointiin reaaliaineissa.

Heidi Meltovuo, filosofian ja elämänkatsomustiedon ainetiimin vetäjä

PS. Klikkaa diojen alakulmasta, niin näet ne koko näytön kokoisina.