2.6.2023

Fysiikan ja kemian opettajat koolla

27 fysiikan ja kemian lukio-opettajaa kokoontui keskiviikkona 17.5. ainetiimin tapaamiseen. Näissä aineissa korkeakouluyhteistyö on varsin luontevaa ja siihen löytyy hyvin runsaasti mahdollisuuksia ja välineitä. Tuulikki Harsia ja Päivi Salo kävivät esittelemässä lukuisia valmiiksi hiottuja tapoja saada yhteistyötä luentojen, vierailujen ja opiskelijoille suunnattujen kurssien kautta.

SSAB tuottaa 7 % koko Suomen hiilidioksidipäästöistä ja siinä suhteessa yritys on samassa mittakaavassa Suomen tieliikenteen kanssa. Energiapäällikkö Mikko Lepistön keskeinen viesti oli se, että pienetkin seikat yrityksen hiilidioksidipäästöjen pienentämisessä ovat ympäristön kannalta suuria. Toisaalta esimerkiksi kivihiilen käytöstä luopuminen tarkoittaa, että tilalle tarvitaan sähköä, jonka riittävyyttä varten tarvitaan kokonaan uusi 400 kV:n suurjännitelinja. Tämä puolestaan vaatii lupia jo valtiopäiviltä asti, joten muutokset eivät ihan käden käänteessä tapahdu. Toisaalta pienempien muutosten tekeminen ei välttämättä ole kannattavaa, koska lupia tarvitaan joka tapauksessa ja pienemmät muutokset ovat vain isojen muutosten siirtämistä tulevaisuuteen. Joka tapauksessa teräksen tuotannon mittakaavat olivat varsin toisia, kuin mihin koulujen labroissa on totuttu.

Iltapäivän ohjelmassa oli keskustelua ylioppilastutkintolautakunnan edustajien kanssa. Paikalla olivat Jouni Välisaari YTL:n kemiajaoksesta ja Juha Merikoski fysiikkajaoksesta. Keskustelussa perattiin kuluneen kevään 2023 ylioppilaskokeen tehtäviä. Ajankohta oli mitä parhain, sillä lopulliset tulokset olivat saapuneet kouluihin juuri edellisenä päivänä.

Pasi Ahtola