12.4.2022

Opiskelijan rooli aktiivisena oppijana

Espanjan ainetiimin vieraana 11.4.2022 kävi tohtoritutkija Katja Kemppainen Tampereen yliopistosta kertomassa autenttisuudesta kieltenopetuksessa. Lisäksi saimme vieraiksi kaksi Cantabrian yliopiston opettajaopiskelijaa, jotka suorittavat opintojensa harjoittelujaksoa Suomessa Sammon keskuslukiossa ja Ahvenisjärven koulussa. 

Katja Kemppaisen osuuden yhteydessä nousi esiin tutkimustieto, jonka mukana opiskelijoille tärkeitä 2000-luvun taitoja ovat mm. yhteistyö ja tietotekniset taidot. Me osallistujat koimme nämä taidot tärkeiksi opiskelijoille ja myös sellaisiksi, joita omassa opetuksessamme jo käytämme ja harjoittelemme. Sen sijaan arvioinnin osalta osallistujat kokivat tarpeelliseksi sekä perinteisten arviointitapojen (kokeet) että ns. vaihtoehtoisten arviointitapojen (mm. portfolio, ryhmätyö, roolit) käytön. 

Tekemässämme harjoituksessa nousi esiin opiskelijan rooli kysyjänä, tiedon hankkijana, auttajana, aktiivisena osallistujana ns. vaihtoehtoisen arvioinnin aikana kun taas perinteisessä arvioinnissa opiskelijan rooli on olla hiljaa, istua paikallaan ja koittaa pusertaa itsestään ulos haluttu tieto. Tällainen taito ei kuitenkaan vastaa niitä 2000-luvun taitoja, joita opiskelijoiden pitäisi oppia eikä niitä tilanteita, joihin he elämässään kielenkäyttäjinä törmäävät. Kävimme myös läpi tapoja, joilla vaihtoehtoista arviointia voi keventää opettajan osalta mm. tehtävien määrän rajaamisella, paritöillä sekä arviointirubriikkeja käyttämällä.

Terveisin,

Heidi Järvinen

1.4.2022

Erityisopettajien ainetiimin tapaaminen yliopistolla

Lukion erityisopettajista 12 kohtasi Tampereen yliopiston päärakennuksessa ke 30.3. iltapäivällä korkeakouluyhteistyön merkeissä. Yliopistolta paikalla oli Teamsin välityksellä Tuulikki Harsia opiskelija- ja hakijapalveluista. Kasvokkain meille korkeakouluyhteistyötä ja mitä se tarkoittaa nimenomaan lukion erityisopettajien näkökulmasta esitteli TAMKista erityisopettaja Maiju Ketko, joka oli ainetiimimme suurimmalle osalle vanhastaan tuttu.

Joukkomme oli todella aktiivista, esitti kysymyksiä ja suorastaan imi saamaansa tietoa. Opimme mm., mitä lukiolaisten kanssa laatimillemme hakemuksille tapahtuu, kun lukiolainen hakee ko. jatkopaikkoihin opiskelemaan. Meille selvisi myös, millaisia tukitoimia opiskelijoiden on mahdollista saada. Opiskelijoiden omaa aktiivisuutta tuen saamiseksi tarvitaan kuitenkin lukiota enemmän. Opimme uusia termejä uusissa konteksteissa, kuten yksilölliset järjestelyt. Saavutettavuuskin käsitettiin hyvin laajasti. Meidät vastaanottaneet kuuntelivat puolestaan herkällä korvalla, miten huomioida heille siirtyvät tukea tarvitsevat lukiolaisemme.

Ainetiimimme jäi vierailun loputtua sovitusti vielä yliopistolle kokoustamaan. Käytiin lyhyesti läpi läsnäolijat ja kuultiin ajankohtaisia asioita OAJ:stä (Veli Rajamäki kertoi mm. lakkovalmisteluista ja Minna Laitila valtuustovaaleista) ja SLEO:sta (Suvi Aalto oli tullut valituksi vuosikokouksessa uudeksi hallituksen jäseneksi). Ritva Haakana oli päässyt Suunta-hankkeeseen, ja LUPA-lukiopajan erityisopettaja esittäytyi. ”Nyrkki” esitteli ja päivitti LEO22-ohjelmaluonnosta tapaamisen lopussa läsnäoleville.

Seuraava ja kevään 2022 viimeinen ainetiimimme kohtaaminen tapahtuu LUPA-hankkeen tiloissa Arttelissa (Mustalahdenk. 22) ma 23.5. klo 13. tuolloin meitä emännöi eo Ilona Luoto. Kun Lupa on esitelty ja kahviteltu, jatketaan muilla ainetiimimme ajankohtaisilla asioilla mm. SLEOsta, Suunnasta ja LEO22:sta, jota toteuttamaan tarvitaan koko porukkaa. Tuolloin myös sovitaan, kuka aloittaa tiimin vetäjänä elokuussa 2022.

Terveisin Marita Kontio, tiimin vetäjä