Ohjeita tiimien vetäjille

Osakkeen organisaatio on siirtynyt 1.1.2024 Lempäälästä Tampereelle. Uudet sopimus- ja palkkiolomakkeet sekä ohjeet palkkioiden maksusta on päivitetty sivun alaosaan.

Pirkanmaan laajuista lukioiden ainetiimitoimintaa koordinoi Osake. Ainetiimeissä kouluttaudutaan ajankohtaisiin teemoihin, tehdään tutustumiskäyntejä ja keskustellaan ajankohtaisista asioista. Ainetiimitoiminta tarjoaa lukioiden opetus- ja ohjaushenkilöstölle mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen ja vertaistukeen, joka on tärkeää etenkin pienten lukioiden henkilöstölle ja oppiaineille, joissa on vain yksi opettaja/lukio. Lukuvuonna 2023-2024 ainetiimejä on yhteensä 24, ja varsinaisten oppiaineisiin pohjautuvien tiimien lisäksi mukana on ryhmäohjaajien tasovastaavien kolme tiimiä.

Ainetiimien vetäjien tehtävänä on seurata oman aineen pedagogista ja muuta kehitystä, YTL:n ajankohtaista tiedottamista, opetussuunnitelmaan tulevia muutoksia ja tiedottaa niistä omalle ainetiimilleen lukuvuoden aikana. Ainetiimin vetäjä toimii yhteyshenkilönä korkeakouluihin ja työelämään oman oppiaineensa osalta.


Ainetiimien vetäjien valinta, maksettava korvaus ja tapaamiset


Ainetiimit valitsevat joukostaan vetäjän lukuvuosittain. Jos ainetiimi on kovin suuri (yli 30 henkilöä), vetäjiä voi tarpeen mukaan olla kaksi. Tiimi päättää asiasta itse. Tieto uudesta vetäjästä ilmoitetaan omalle rehtorille ja ainetiimien koordinaattorille Matleena Laaksolle (etunimi.sukunimi@outlook.com) hyvissä ajoin keväällä. Samalla sovitaan rehtorin kanssa ainetiimin vetäjän palkkiosta, jonka maksaa oma koulu.

Tampereen kaupungin lukioiden ainetiimien vetäjille on sovittu tietty summa (TVA-korvaus), josta on yleisesti puhuttu yhteisissä seuturehtorikokouksissa. Muiden lukioiden ainetiimin vetäjien korvauksista päättää jokaisen ainetiimin vetäjän oma esihenkilö eli rehtori. Muiden lukioiden rehtorit ovat kannattaneet kokouksissa korvauksen maksamista myös omille työntekijöilleen (asia mainittu myös kyseisen seuturehtorikokouksen muistiossa, joka on lähetetty kaikille seuturehtoreille), mutta esihenkilö päättää asian omien työntekijöidensä kohdalla.

Ainetiimin vetäjä osallistuu lukuvuoden alussa järjestettävään infotilaisuuteen. Se järjestettiin viimeksi 28.8.2023. Kaikki vetäjät saivat s-postitse tallenteen, muut tiedot on jaettu tämän linkin bloggauksessa. Saat vastauksia kysymyksiisi myös ottamalla yhteyttä koordinaattoreihin tai viestittelemällä ainetiimien vetäjien Facebook-ryhmässä.

Ainetiimien tapaamiset 

 • Ainetiimin vetäjä kutsuu tiimin koolle kaksi kertaa vuodessa, kerran syksyllä ja kerran keväällä, neljän tunnin koulutukseen. Tiimi voi sopia myös muunlaisesta aikataulutuksesta.
 • Ainetiimin vetäjä sopii tapaamispaikan rehtorinsa tai muun tahon kanssa. Koulu tarjoaa yleensä aamu- tai iltapäiväkahvin tykötarpeineen.
 • Ainetiimi sopii tapaamisensa aiheesta etukäteen ja ainetiimin vetäjä voi kutsua tapaamiseen myös ulkopuolisia asiantuntijoita tai kouluttajia. Palkkioihin ja matkustuskuluihin on varattu max. 800 €/vuosi/tiimi. Summaan tulee sisällyttää palkkiot ja mahdolliset sivukulut tai alv sekä matkustuskulut. Palkkion maksaa Tampereen seudun Osake.
 • Ainetiimitoiminta palvelee kunkin aineen opettajien yhteistyötä, verkostoitumista ja täydennyskoulutusta, joten teemat tulee valita sen mukaan.
 • Ainetiimin vetäjä ilmoittaa tapaamisen alla olevien ohjeiden mukaan.
 • Ainetiimin vetäjä huolehtii, että hän itse, joku tiimin jäsenistä tai ulkopuolinen kouluttaja kirjoittaa tapaamisesta tähän ainetiimien yhteiseen blogiin. Ks. ohjeet blogissa julkaisemiseen.


Ainetiimin tapaamisesta ilmoittaminen

Lähetä viesti ainetiimin tapaamisesta vähintään 1-2 kk etukäteen ainetiimien koordinaattori Matleena Laaksolle ja kerro alla mainitut tiedot. Näin tieto tapaamisesta tulee tämän blogin tapahtumakalenteriin ja Eeventin etusivulle, mistä voit seurata ilmoittautuneiden määrää. Jotta se näkyy, on tapaamiseen määriteltävä max-osallistujamäärä, joka on 50, ellei muusta ole erikseen sovittu. 
 1. Minkä ainetiimin (tiimien) tapaaminen?
 2. Tapaamisen aika ja kesto, paikka, osoite ja järjestämiskunta.
 3. Lyhyt kuvaus tapaamisen teemasta tai ohjelmasta, ulkopuolisesta kouluttajasta yms.
 4. Kerro, jos erityisruokavaliota ei tarvitse kysyä tai haluat siitä tiedon aiemmin kuin edellispäivän aamuna. Saat ruokavalioista automaattisen sähköpostiviestin, missä on yhdellä rivillä yhden henkilön tietot. Kerro myös, jos tarvitset ilmoittautumiset aiemmin kuin muutama päivä ennen tapaamista.
Huolehdi itse muusta tiedottamisesta, etenkin tiimisi sähköpostilistan kautta. Jos tapaaminen on verkossa, saat Matleenalta osallistujien s-postit kutsulinkin lähettämiseksi ilmoittautumisajan päätyttyä. Muussa tapauksessa saat ilmoittautuneiden tiedot vain pyynnöstä. 

Pyydä ainetiimisi sähköpostilista edelliseltä vetäjältä ja tarkista sen päivitystarve eli kysy oppiaineesi opettajilta, haluavatko he liittyä ainetiimin postituslistalle. Ks. listaus Pirkanmaan lukiokoulutuksen järjestäjistä.


Ainetiimin ulkopuolisen kouluttajan sopimus


Kouluttajien kanssa tehdään maksutavasta huolimatta aina sopimus, jonka pohjalta palkkio maksetaan. Sopimus on oltava tehtynä ennen laskutusta tai palkkion maksamista. Myös pelkistä matkustuskuluista tulee tehdä sopimus.

Vuoden 2024 sopimuspohja löytyy tästä. Lataa itsellesi kopio muokattavaksi.
 • Täytetty sopimuslomake lähetetään Osakkeen palvelupäällikölle Katariina Ratialle (etunimi.sukunimi@tampere.fi). 
 • HUOM: Sopimusta ei tarvitse täyttövaiheessa allekirjoittaa, vaan allekirjoituspyyntö tulee palkkion saajalle sähköpostitse, ja sopimus allekirjoitetaan sähköisesti. Tästä linkistä avautuu ohje sähköisestä allekirjoittamisesta (PDF).
 • HUOM2: Ainoa poikkeus toimeksiantosopimuksen käyttämiseen ovat Tampereen kaupungin työntekijät. Heidän kohdallaan toimeksiantosopimusta ei käytetä. Tällaisessa tapauksessa ota yhteys Osakkeen Katariinaan, niin varmistetaan maksun käytännöt.


Maksaminen yritykselle


Tätä maksutapaa käytetään, mikäli kouluttaja tekee työn yrityksen kautta. Toimeksiantosopimus tulee olla Katariinalla ennen laskun toimittamista, jotta laskun oikeellisuus voidaan vahvistaa. Laskutettaessa toimeksiantosopimukseen ei tarvitse kirjata pankkitietoja, Y-tunnus on pakollinen. Kouluttajalta pyydetään voimassa oleva mahdollinen YEL-todistus, joka toimitetaan Katariinalle toimeksiantosopimuksen liitteenä.

Sopimuksen tekemisen jälkeen kouluttaja voi laskuttaa Tampereen kaupunkia verkkolaskutuksen kautta. Ainetiimin vetäjä toimittaa kouluttajalle tämän linkin Tampereen sähköiseen laskutusosoitteeseen. Laskun saaja tulee olla Tampereen kaupunki. Laskulle on aina merkittävä tilausviite/viitenumero 131008, jonka avulla laskut ohjautuvat oikealle taholle.


Maksaminen yksityishenkilölle


Tätä tapaa käytetään, mikäli kouluttajalle maksetaan koulutuksen palkkio palkkana. Kun maksetaan yksityishenkilölle, toimeksiantosopimus toimii samalla myös palkkiolaskuna.

Tässä maksutavassa toimeksiantosopimus/palkkiolasku sekä mahdollinen YEL-todistus toimitetaan Katariinalle (joko ainetiimin vetäjä tai kouluttaja täyttää ja lähettää Katariinalle). Tärkeää on täyttää toimeksiantosopimuksen tiedot selkeästi ja huolellisesti. Ilman henkilötunnusta maksaminen palkkajärjestelmässä ei ole mahdollista, eli henkilötunnus on pakollinen. Verokorttia ei tarvita, sillä se saadaan automaattisesti Verohallinnolta.

Tässä maksutavassa ainetiimin vetäjän ei siis tarvitse lähettää kouluttajalle Tampereen kaupungin laskutusosoitetta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti