Ohjeita tiimien vetäjille

Ainetiimien vetäjien tapaamisetAinetiimin vetäjän tehtäväkuva

 • Ainetiimit valitsevat joukostaan vetäjän lukuvuosittain. Jos ainetiimi on kovin suuri (yli 30 henkilöä), vetäjiä voi tarpeen mukaan olla kaksi. Tiimi päättää asiasta itse.
 • Tieto uudesta vetäjästä ilmoitetaan omalle rehtorille hyvissä ajoin keväällä. Samalla sovitaan ainetiimin vetäjän palkkiosta, jonka maksaa oma koulu. 
  • Ainetiimin vetäjän korvauksesta päättää jokaisen ainetiimin vetäjän oma esimies eli rehtori. Tampereen kaupungin lukioiden ainetiimien vetäjille on sovittu tietty summa, josta on yleisesti puhuttu yhteisissä seuturehtorikokouksissa. Muiden lukioiden rehtorit ovat kannattaneet kokouksissa korvauksen maksamista myös omille työntekijöilleen (asia mainittu myös kyseisen seuturehtorikokouksen muistiossa, joka on lähetetty kaikille seuturehtoreille), mutta esimies tietysti päättää asian omien alaistensa kohdalla. 
  • Ilmoita tiimin vetäjän vaihtumisesta myös ainetiimien koordinaattori Matleenan Laaksolle.
 • Ainetiimin vetäjä kutsuu tiimin koolle kaksi kertaa vuodessa, kerran syksyllä ja kerran keväällä, neljän tunnin koulutukseen. Tiimi voi sopia myös muunlaisesta aikataulutuksesta. 
 • Ainetiimin vetäjä sopii tapaamispaikan rehtorinsa tai muun tahon kanssa. Koulu tarjoaa yleensä aamu- tai iltapäiväkahvin tykötarpeineen. 
 • Ainetiimi sopii tapaamisensa aiheesta etukäteen ja ainetiimin vetäjä voi kutsua tapaamiseen myös ulkopuolisia asiantuntijoita tai kouluttajia. Palkkioihin ja matkustuskuluihin on varattu max. 800 €/vuosi/tiimi. Summaan tulee sisällyttää palkkiot ja mahdolliset sivukulut tai alv sekä matkustuskulut. 
 • Ainetiimitoiminta palvelee kunkin aineen opettajien täydennyskoulutusta, joten teemat tulee valita sen mukaan. 
 • Ainetiimin vetäjä seuraa oman aineen pedagogista ja muuta kehitystä, YTL:n ajankohtaista tiedottamista ja tiedottaa siitä omalle aineryhmälleen lukuvuoden aikana. 
 • Ainetiimin vetäjä ilmoittaa tapaamisen tiedot Matleena Laaksolle, joka tekee ilmoittautumislomakkeen Eeventtiin ja vie sen linkin tämän blogin tapahtumakalenteriin. 
 • Ainetiimin vetäjä tiedottaa tapahtumasta mm. ainetiimin jäsenille. 
  • Täältä löydät listauksen Pirkanmaan lukiokoulutuksen järjestäjistä ja voit kysyä alasi opettajilta, haluavatko he liittyä ainetiimin postituslistalle. Listauksen yhteydessä on ohje sähköpostilistan käyttöön.
 • Ainetiimin vetäjä huolehtii, että hän itse, joku tiimin jäsenistä tai ulkopuolinen kouluttaja kirjoittaa tapaamisesta tähän ainetiimien yhteiseen blogiin.

Ainetiimin tapaamisesta ilmoittaminen


Lähetä viesti Matleena Laaksolle (etunimi.sukunimi@outlook.com), missä kerrot alla mainitut tiedot. Näin tieto tapaamisesta tulee tämän blogin tapahtumakalenteriin ja Eeventin sivulle, mistä voit seurata ilmoittautuneiden määrää. Huolehdi itse muusta tiedottamisesta, etenkin tiimisi sähköpostilistan kautta. Jos tapaaminen on suunnitellusti verkossa, saat Matleenalta osallistujien s-postit kutsulinkin lähettämiseksi ilmoittautumisajan päätyttyä. Muussa tapauksessa saat ilmoittautuneiden tiedot vain pyynnöstä. Lukumäärä näkyy julkisesti Eeventistä. Pyri ilmoittamaan tapaamista vähintään 1-2 kk etukäteen.
 1. Minkä ainetiimin (tiimien) tapaaminen?
 2. Lyhyt kuvaus tapaamisen teemasta tai ohjelmasta, ulkopuolisesta kouluttajasta yms.
 3. Tapaamisen aika ja kesto, paikka, osoite ja järjestämiskunta.
 4. Kerro, jos erityisruokavaliota ei tarvitse kysyä tai haluat siitä tiedon aiemmin kuin edellispäivän aamuna. Saat ruokavalioista automaattisen sähköpostiviestin. 

Ainetiimin ulkopuolisen kouluttajan palkkio

Kouluttajien kanssa tehdään aina toimeksiantosopimus, jonka pohjalta palkkio maksetaan joko verokortilla tai yritykselle. Toimeksiantosopimus on oltava tehtynä ennen laskutusta tai palkkion maksamista. Myös pelkistä matkakuluista tulee tehdä toimeksiantosopimus. Jos korvataan vain matkakulut, tällöin ei lisäksi tarvita verokorttia.

Täytetty toimeksiantosopimuslomake kouluttajan allekirjoituksella (allekirjoitus kohtaan ”toimeksisaaja”) sekä tarvittaessa verokortti lähetetään tai skannataan Osakkeen koordinaattorille, joka hoitaa sopimukseen toimeksiantajan allekirjoituksen ja lähettää sen palkkoihin maksua varten.
 • Katariina Ratia (etunimi.sukunimi@lempaala.fi) tai 
 • Katariina Ratia / Osake, PL 36, 37501 Lempäälä

Maksaminen laskutuksen kautta

 • Jos kouluttaja tekee työn oman firmansa tai laskutuspalvelun kautta.
 • Laskutettaessa toimeksiantosopimukseen ei tarvitse kirjata pankki- ja vakuutustietoja.
 • Annathan kouluttajalle Lempäälän kunnan sähköisen laskutusosoitteen (HUOM! Lasku tulee osoittaa Lempäälän kunnalle, sillä Osake on palvelu, jota Lempäälän kunta hallinnoi
 • Laskulle on aina merkittävä tilausviite, jonka avulla laskut ohjautuvat oikealle taholle. Käytä tilausviitteenä: 19340108 (Katariina Ratia, Osake)
 • Toimeksiantosopimus tulee olla Katariinalla ennen laskun toimittamista.

Maksaminen verokortilla

 • Kun maksetaan verokortilla, toimeksiantosopimus toimii samalla myös palkkiolaskuna.
 • Toimeksiantosopimuksen liitteenä toimitetaan verokortti. 
 • Osakkeen koordinaattori hoitaa sopimukseen toimeksiantajan allekirjoituksen ja lähettää sen palkkoihin maksua varten. 
 • Palkat maksetaan kuukauden viimeisenä arkipäivänä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti