Ohjeita tiimien vetäjille

Ainetiimien vetäjien tapaamisetAinetiimin vetäjän tehtäväkuva

 • Ainetiimit valitsevat joukostaan vetäjän lukuvuosittain. Jos ainetiimi on kovin suuri (yli 30 henkilöä), vetäjiä voi tarpeen mukaan olla kaksi. Tiimi päättää asiasta itse. Tieto uudesta vetäjästä ilmoitetaan omalle rehtorille hyvissä ajoin keväällä. Samalla sovitaan ainetiimin vetäjän palkkiosta, jonka maksaa oma koulu. 
  • Ainetiimin vetäjän korvauksesta päättää jokaisen ainetiimin vetäjän oma esimies eli rehtori. Tampereen kaupungin lukioiden ainetiimien vetäjille on sovittu tietty summa, josta on yleisesti puhuttu yhteisissä seuturehtorikokouksissa. Muiden lukioiden rehtorit ovat kannattaneet kokouksissa korvauksen maksamista myös omille työntekijöilleen (asia mainittu myös kyseisen seuturehtorikokouksen muistiossa, joka on lähetetty kaikille seuturehtoreille), mutta esimies tietysti päättää asian omien alaistensa kohdalla. 
  • Ilmoita tiimin vetäjän vaihtumisesta myös ainetiimien koordinaattori Matleenan Laaksolle.
 • Ainetiimin vetäjä kutsuu tiimin koolle kaksi kertaa vuodessa, kerran syksyllä ja kerran keväällä, neljän tunnin koulutukseen. Tiimi voi sopia myös muunlaisesta aikataulutuksesta. 
 • Ainetiimin vetäjä sopii tapaamispaikan rehtorinsa tai muun tahon kanssa. Koulu tarjoaa yleensä aamu- tai iltapäiväkahvin tykötarpeineen. 
 • Ainetiimi sopii tapaamisensa aiheesta etukäteen ja ainetiimin vetäjä voi kutsua tapaamiseen myös ulkopuolisia asiantuntijoita tai kouluttajia. Palkkioihin ja matkustuskuluihin on varattu max. 800 €/vuosi/tiimi. Summaan tulee sisällyttää palkkiot ja mahdolliset sivukulut tai alv sekä matkustuskulut. 
 • Ainetiimitoiminta palvelee kunkin aineen opettajien täydennyskoulutusta, joten teemat tulee valita sen mukaan. 
 • Ainetiimin vetäjä seuraa oman aineen pedagogista ja muuta kehitystä, YTL:n ajankohtaista tiedottamista ja tiedottaa siitä omalle aineryhmälleen lukuvuoden aikana. 
 • Ainetiimin vetäjä ilmoittaa tapaamisen alla olevien ohjeiden mukaan. 
  • Täältä löydät listauksen Pirkanmaan lukiokoulutuksen järjestäjistä ja voit kysyä oppiaineesi opettajilta, haluavatko he liittyä ainetiimin postituslistalle. Listauksen yhteydessä on ohje sähköpostilistan käyttöön.
 • Ainetiimin vetäjä huolehtii, että hän itse, joku tiimin jäsenistä tai ulkopuolinen kouluttaja kirjoittaa tapaamisesta tähän ainetiimien yhteiseen blogiin.

Ainetiimin tapaamisesta ilmoittaminen


Lähetä viesti Matleena Laaksolle (etunimi.sukunimi@outlook.com), missä kerrot alla mainitut tiedot. Näin tieto tapaamisesta tulee tämän blogin tapahtumakalenteriin ja Eeventin etusivulle, mistä voit seurata ilmoittautuneiden määrää. Jotta se näkyy, on tapaamiseen määriteltävä max-osallistujamäärä, joka on 50, ellei muusta ole erikseen sovittu. Huolehdi itse muusta tiedottamisesta, etenkin tiimisi sähköpostilistan kautta. Jos tapaaminen on suunnitellusti verkossa, saat Matleenalta osallistujien s-postit kutsulinkin lähettämiseksi ilmoittautumisajan päätyttyä. Muussa tapauksessa saat ilmoittautuneiden tiedot vain pyynnöstä. Pyri ilmoittamaan tapaamista vähintään 1-2 kk etukäteen.
 1. Minkä ainetiimin (tiimien) tapaaminen?
 2. Lyhyt kuvaus tapaamisen teemasta tai ohjelmasta, ulkopuolisesta kouluttajasta yms.
 3. Tapaamisen aika ja kesto, paikka, osoite ja järjestämiskunta.
 4. Kerro, jos erityisruokavaliota ei tarvitse kysyä tai haluat siitä tiedon aiemmin kuin edellispäivän aamuna. Saat ruokavalioista automaattisen sähköpostiviestin. 

Ainetiimin ulkopuolisen kouluttajan sopimus

Kouluttajien kanssa tehdään maksutavasta huolimatta aina toimeksiantosopimus, jonka pohjalta palkkio maksetaan. Toimeksiantosopimus on oltava tehtynä ennen laskutusta tai palkkion maksamista. Myös pelkistä matkakuluista tulee tehdä toimeksiantosopimus (mikäli korvataan vain matkakulut, verokorttia ei tarvita). 

 • Lataa tästä esitäytetty toimeksiantosopimuslomake (päivitetty 15.2.2023).
 • Täytetty toimeksiantosopimuslomake kouluttajan allekirjoituksella (allekirjoitus kohtaan ”toimeksisaaja”) sekä tarvittaessa verokortti skannataan Osakkeen palvelupäällikölle Katariina Ratialle (etunimi.sukunimi@lempaala.fi). Myös vapaamuotoinen sähköinen allekirjoitus hyväksytään.


Maksaminen laskutuksen kautta

 • Tätä tapaa käytetään, mikäli kouluttajalle maksetaan palveluna, eli kouluttaja tekee työn oman firmansa kautta. Toimeksiantosopimus tulee olla Katariinalla ennen laskun toimittamista, jotta laskun oikeellisuus voidaan vahvistaa. Laskutettaessa toimeksiantosopimukseen ei tarvitse kirjata pankki- ja vakuutustietoja, Y-tunnus on pakollinen.
 • Kouluttaja laskuttaa Lempäälän kuntaa verkkolaskutuksen kautta. Ainetiimin vetäjä toimittaa kouluttajalle linkin Lempäälän kunnan sähköiseen laskutusosoitteeseen (osake.eeventti.fi/yhteystiedot/laskutusosoite).
 • HUOM! Lasku tulee osoittaa Lempäälän kunnalle, sillä Osake on palvelu, jota Lempäälän kunta hallinnoi. Laskulle on aina merkittävä tilausviite, jonka avulla laskut ohjautuvat oikealle taholle. Käytä tilausviitteenä: 19340108 (Katariina Ratia, Osake).

Maksaminen verokortilla

 • Tätä tapaa käytetään, mikäli kouluttajalle maksetaan koulutuksen palkkio palkkana. Kun maksetaan verokortilla, toimeksiantosopimus toimii samalla myös palkkiolaskuna, ja liitteeksi tarvitaan aina verokortti. Tällöin on tärkeää täyttää toimeksiantosopimuksen tiedot selkeästi ja huolella. Ilman henkilötunnusta maksaminen palkkajärjestelmässä ei ole mahdollista, eli henkilötunnus on pakollinen. Tässä maksutavassa ei siis tarvitse lähettää laskutusosoitetta, vaan lähettää itse tai pyytää kouluttajaa skannaamaan Katariinalle huolella täytetty toimeksiantosopimus/palkkiolasku sekä verokortti.

ELI LYHYESTI:
1. Täytä tai pyydä kouluttajaa täyttämään toimeksiantosopimus huolella. 
2. Kysy kummalla tavalla palkkio maksetaan, verokortilla vai laskutuksen kautta. 
3. Ohjeista kouluttaja kyseisen tavan mukaisesti.
4. Huolehdi että Osakkeen Katariina saa kaiken tarpeellisen tiedon ja materiaalin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti