Ohjeita tiimien vetäjille

Pirkanmaan laajuista lukioiden ainetiimitoimintaa koordinoi Osake. Ainetiimeissä kouluttaudutaan ajankohtaisiin teemoihin, tehdään tutustumiskäyntejä ja keskustellaan ajankohtaisista asioista. Ainetiimitoiminta tarjoaa lukioiden opetus- ja ohjaushenkilöstölle mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen ja vertaistukeen, joka on tärkeää etenkin pienten lukioiden henkilöstölle ja oppiaineille, joissa on vain yksi opettaja/lukio. Lukuvuonna 2023-2024 ainetiimejä on yhteensä 24, ja varsinaisten oppiaineisiin pohjautuvien tiimien lisäksi mukana on ryhmäohjaajien tasovastaavien kolme tiimiä.

Ainetiimien vetäjien tehtävänä on seurata oman aineen pedagogista ja muuta kehitystä, YTL:n ajankohtaista tiedottamista, opetussuunnitelmaan tulevia muutoksia ja tiedottaa niistä omalle ainetiimilleen lukuvuoden aikana. Ainetiimin vetäjä toimii yhteyshenkilönä korkeakouluihin ja työelämään oman oppiaineensa osalta.


Ainetiimien vetäjien tapaamiset

Ainetiimin vetäjä osallistuu lukuvuoden alussa järjestettävään infotilaisuuteen. Se järjestettiin viimeksi 28.8.2023. Kaikki vetäjät saivat s-postitse tallenteen, muut tiedot on jaettu tämän linkin bloggauksessa. Saat vastauksia kysymyksiisi myös ottamalla yhteyttä koordinaattoreihin tai viesittelemällä ainetiimien vetäjien Facebook-ryhmässä.


Ainetiimien vetäjien valinta ja maksettava korvaus

Ainetiimit valitsevat joukostaan vetäjän lukuvuosittain. Jos ainetiimi on kovin suuri (yli 30 henkilöä), vetäjiä voi tarpeen mukaan olla kaksi. Tiimi päättää asiasta itse. Tieto uudesta vetäjästä ilmoitetaan omalle rehtorille ja ainetiimien koordinaattorille hyvissä ajoin keväällä. Samalla sovitaan rehtorin kanssa ainetiimin vetäjän palkkiosta, jonka maksaa oma koulu.

Tampereen kaupungin lukioiden ainetiimien vetäjille on sovittu tietty summa (TVA-korvaus), josta on yleisesti puhuttu yhteisissä seuturehtorikokouksissa. Muiden lukioiden ainetiimin vetäjien korvauksista päättää jokaisen ainetiimin vetäjän oma esihenkilö eli rehtori. Muiden lukioiden rehtorit ovat kannattaneet kokouksissa korvauksen maksamista myös omille työntekijöilleen (asia mainittu myös kyseisen seuturehtorikokouksen muistiossa, joka on lähetetty kaikille seuturehtoreille), mutta esihenkilö päättää asian omien työntekijöidensä kohdalla.

Ainetiimien tapaamiset 

 • Ainetiimin vetäjä kutsuu tiimin koolle kaksi kertaa vuodessa, kerran syksyllä ja kerran keväällä, neljän tunnin koulutukseen. Tiimi voi sopia myös muunlaisesta aikataulutuksesta.
 • Ainetiimin vetäjä sopii tapaamispaikan rehtorinsa tai muun tahon kanssa. Koulu tarjoaa yleensä aamu- tai iltapäiväkahvin tykötarpeineen.
 • Ainetiimi sopii tapaamisensa aiheesta etukäteen ja ainetiimin vetäjä voi kutsua tapaamiseen myös ulkopuolisia asiantuntijoita tai kouluttajia. Palkkioihin ja matkustuskuluihin on varattu max. 800 €/vuosi/tiimi. Summaan tulee sisällyttää palkkiot ja mahdolliset sivukulut tai alv sekä matkustuskulut. Palkkion maksaa Tampereen seudun Osake.
 • Ainetiimitoiminta palvelee kunkin aineen opettajien yhteistyötä, verkostoitumista ja täydennyskoulutusta, joten teemat tulee valita sen mukaan.
 • Ainetiimin vetäjä ilmoittaa tapaamisen alla olevien ohjeiden mukaan.
 • Ainetiimin vetäjä huolehtii, että hän itse, joku tiimin jäsenistä tai ulkopuolinen kouluttaja kirjoittaa tapaamisesta tähän ainetiimien yhteiseen blogiin. Ks. ohjeet blogissa julkaisemiseen.


Ainetiimin tapaamisesta ilmoittaminen

Lähetä viesti ainetiimin tapaamisesta vähintään 1-2 kk etukäteen ainetiimien koordinaattori Matleena Laaksolle (etunimi.sukunimi@outlook.com) ja kerro alla mainitut tiedot. Näin tieto tapaamisesta tulee tämän blogin tapahtumakalenteriin ja Eeventin etusivulle, mistä voit seurata ilmoittautuneiden määrää. Jotta se näkyy, on tapaamiseen määriteltävä max-osallistujamäärä, joka on 50, ellei muusta ole erikseen sovittu. 
 1. Minkä ainetiimin (tiimien) tapaaminen?
 2. Tapaamisen aika ja kesto, paikka, osoite ja järjestämiskunta.
 3. Lyhyt kuvaus tapaamisen teemasta tai ohjelmasta, ulkopuolisesta kouluttajasta yms.
 4. Kerro, jos erityisruokavaliota ei tarvitse kysyä tai haluat siitä tiedon aiemmin kuin edellispäivän aamuna. Saat ruokavalioista automaattisen sähköpostiviestin, missä on yhdellä rivillä yhden henkilön tietot. Kerro myös, jos tarvitset ilmoittautumiset aiemmin kuin muutama päivä ennen tapaamista.
Huolehdi itse muusta tiedottamisesta, etenkin tiimisi sähköpostilistan kautta. Jos tapaaminen on verkossa, saat Matleenalta osallistujien s-postit kutsulinkin lähettämiseksi ilmoittautumisajan päätyttyä. Muussa tapauksessa saat ilmoittautuneiden tiedot vain pyynnöstä. 

Pyydä ainetiimisi sähköpostilista edelliseltä vetäjältä ja tarkista sen päivitystarve eli kysy oppiaineesi opettajilta, haluavatko he liittyä ainetiimin postituslistalle. Ks. listaus Pirkanmaan lukiokoulutuksen järjestäjistä.


Ainetiimin ulkopuolisen kouluttajan sopimus

Kouluttajien kanssa tehdään maksutavasta huolimatta aina toimeksiantosopimus, jonka pohjalta palkkio maksetaan. Toimeksiantosopimus on oltava tehtynä ennen laskutusta tai palkkion maksamista. Myös pelkistä matkakuluista tulee tehdä toimeksiantosopimus (mikäli korvataan vain matkakulut, verokorttia ei tarvita). 

 • Lataa tästä esitäytetty toimeksiantosopimuslomake (päivitetty 15.2.2023).
 • Täytetty toimeksiantosopimuslomake kouluttajan allekirjoituksella (allekirjoitus kohtaan ”toimeksisaaja”) sekä tarvittaessa verokortti skannataan Osakkeen palvelupäällikölle Katariina Ratialle (etunimi.sukunimi@lempaala.fi). Myös vapaamuotoinen sähköinen allekirjoitus hyväksytään.


Maksaminen laskutuksen kautta

 • Tätä tapaa käytetään, mikäli kouluttajalle maksetaan palveluna, eli kouluttaja tekee työn oman firmansa kautta. Toimeksiantosopimus tulee olla Katariinalla ennen laskun toimittamista, jotta laskun oikeellisuus voidaan vahvistaa. Laskutettaessa toimeksiantosopimukseen ei tarvitse kirjata pankki- ja vakuutustietoja, Y-tunnus on pakollinen.
 • Kouluttaja laskuttaa Lempäälän kuntaa verkkolaskutuksen kautta. Ainetiimin vetäjä toimittaa kouluttajalle linkin Lempäälän kunnan sähköiseen laskutusosoitteeseen (osake.eeventti.fi/yhteystiedot/laskutusosoite).
 • HUOM! Lasku tulee osoittaa Lempäälän kunnalle, sillä Osake on palvelu, jota Lempäälän kunta hallinnoi. Laskulle on aina merkittävä tilausviite, jonka avulla laskut ohjautuvat oikealle taholle. Käytä tilausviitteenä: 19340108 (Katariina Ratia, Osake).

Maksaminen verokortilla

 • Tätä tapaa käytetään, mikäli kouluttajalle maksetaan koulutuksen palkkio palkkana. Kun maksetaan verokortilla, toimeksiantosopimus toimii samalla myös palkkiolaskuna, ja liitteeksi tarvitaan aina verokortti. Tällöin on tärkeää täyttää toimeksiantosopimuksen tiedot selkeästi ja huolella. Ilman henkilötunnusta maksaminen palkkajärjestelmässä ei ole mahdollista, eli henkilötunnus on pakollinen. Tässä maksutavassa ei siis tarvitse lähettää laskutusosoitetta, vaan lähettää itse tai pyytää kouluttajaa skannaamaan Katariinalle huolella täytetty toimeksiantosopimus/palkkiolasku sekä verokortti.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti