25.10.2020

Liikunnan ainetiimi ajankohtaisten kysymysten äärellä

Ainetiimitapaaminen pidettiin Kaupin keilahallilla. Tapaaminen aloitettiin keskustelemalla vanhojen tanssien järjestämisestä tänä lukuvuonna haastavassa koronatilanteessa. Tämän hetken tilanteen mukaan vanhat tanssit ollaan pitämässä suunnitellusti sekä Tampereella että Pirkkalassa ja Lempäälässä, joista oli opettajia tapaamisesta paikalla. Haastetta aiheuttaa koronarajoitukset niin tanssien harjoitteluun kuin itse juhlapäivään. 

Keskustelimme siitä, että tansseja pitää valikoida niin, että ohjelmistoon ei sisälly parinvaihtotansseja ja valikoiden tansseja, joissa ei koko aikaa olla tanssiparin kanssa kasvotusten tanssiotteessa. Lisäksi suosittelemme esim. juhla-asuun hanskojen käyttöä. 

Seuraamme tilannetta ja olemme herkällä korvalla rajoitusten suhteen, jotta pystymme nopeastikin suunnittelemaan itse iltajuhlan turvallisen järjestämisen esim. porrastetaanko iltajuhlaa useampaan näytökseen, rajoitetaanko vieraiden määrää mahdollisesti reilustikin turvavälien turvaamiseksi tai onko juhla mahdollista jopa livestreemata. Joka tapauksessa juhla on niin tärkeä osa opiskelijoille, että se pitää tavalla tai toisella järjestää. (Iso osa tytöistä, on puvunkin jo hankkinut, joten juhlan peruminen olisi heille iso rahallinen menetys).

Keskustelimme maksuttoman toisen asteen uudistuksen vaikutuksista liikuntaan. Nykyisin toteutettavat maksulliset retkikurssit pitää sijoitta jatkossa koulukohtaisiin kursseihin, jolloin tämän hetkisen tiedon valossa, maksu kurssista voidaan normaaliin tapaan opiskelijoilta periä. Nyt retkikurssit ovat joissakin koulussa toteutettu valtakunnallisena syventävänä LI4 -kurssina, mikä tarkoittaisi, että kurssin kustannuksista vastaisi koulu. Lisäksi maksuttomuuden tullessa, on meidän liikuntaa opettavien opettajien pidettävä puolemme, jotta liikuntaan varataan vuosittain tietty summa maksullisiin lajikokeiluihin sekä koulu hoitaa maksulliset tilavaraukset ylioppilaskirjoitusten aikaan. Nyt pääsääntöisesti koulut ovat koulun ulkopuolisissa liikuntapaikoissa liikkumassa, jolloin kustannukset tulevat opiskelijoiden maksettavaksi.

Pohdimme LOPS 2019 arviointia liikunnan kursseilla, LI1-5. OPH:n tukimateriaalissa on arviointi tuotu hyvin esille, miten tämä tulisi tehdä ja mitä arviointitapoja kursseilla hyödyntää. Tähän materiaaliin kannattaa jokaisen tutustua.

Päivä päätettiin rennosti keilaamalla muutama kierros hyvässä hengessä.

Li-ainetiimin vetäjä Mirva Ikola19.10.2020

Terveystiedon ainetiimi, 5.10.2020

Ainetiimitapaaminen aloitettiin siirtymällä pienryhmiin Teamsin kanaville. Teamsin mahdollistamaa kanavatoimintoa annattaa hyödyntää myös opetuksessa. Kanavilla keskusteltiin te-syksy2020-ylioppilaskokeesta.

Viimeisin ylioppilaskoe sai kiitosta selkeistä tehtäväannoista. Päätimme, että ainetiimin vetäjä kirjoittaa terveystiedon koerakenteen ongelmakohtiin liittyvän (monivalintatehtävien puute, tehtävien laajuus, pisteytyssuositus; vrt. muut reaaliaineet) kirjelmän ja esittelee kirjelmän pohjan kevään ainetiimitapaamisessa toisille vielä ennen lähettämistä opetusneuvokselle. 

Koronakevään opetus oli toteutettu (useimmiten) Teamsin tai Meetin välityksellä. Kuulimme toisiltamme päällimmäiset mielialat etäopetuksesta ja jaoimme opetusvinkkejä (mm. koeajan kannattaa olla rajattu, LIITOn sivuilta löytyy hyvä koulutusdiasarja terveyskäyttäytymismalleihin ja teorioihin).

Kokosimme VESO-päivänä ainetiimille tehtäväksi annetun tekstin liittyen arviointiin. Teksti löytyy LOPS TERVEYSTIETO JA LIIKUNTA -Teamsryhmän tiedostoista.

Opsissa lukee, että uuden te1-opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat mm. keinot kuormituksen hallintaan ja opiskeluhyvinvointi. Kutsumme kevään tapaamisen kouluttajan, joka antaa meille konkreettisia ideoita rentoutumiseen ja stressinhallintaan välitettäväksi opiskelijoille tulevilla kursseilla. Keväällä ideoimme muutenkin uuden te1-opintojakson sisältöä konkreettisiksi esimerkeiksi.

te-ainetiimin vetäjä, Anne Honkanen

9.10.2020

Äidinkielen ainetiimin etätapaaminen keskiviikkona 7.10.2020

Äidinkielen ainetiimi tapasi Teams-sovelluksen välityksellä keskiviikkona 7.10. iltapäivällä. Osallistujina oli 20 opettajaa tamperelaisista lukioista.

Ensimmäisenä työn alla olivat tulevan lukion opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot, joiden rakentumisesta käytiin keskustelua. Keskustelussa nousi esiin mielenkiintoisia ja monenlaisia näkökulmia, jotka pitää tulevissa opintojaksoissa huomioida. Esimerkiksi laajemmat opintojaksot mahdollistaisivat pitkäjänteisemmän työskentelyn kuin nykyiset kurssit, ja opiskelijoihin voisi olla enemmän aikaa tutustua. Toisaalta tällaisessa mallissa pitää varmistaa, että esimerkiksi lukion vaihtaminen kesken opintojen on mahdollista eivätkä eri lukioiden opintojaksot ole liian eriparisia keskenään.

Toisena päivän aiheena oli arviointi, jota tutkailtiin nimenomaan uuden opetussuunnitelman näkökulmasta. Ryhmissä käytiin hyviä keskusteluja esimerkiksi siitä, mitä vertaisarviointi tai formatiivinen arviointi voisi lukion äidinkielessä tulevaisuudessa tarkoittaa.

1.10.2020

Erityisopettajat Teams-tapaamisessa

Lukion erityisopettajien seutukunnallinen ainetiimi kokousti 10 hengen voimin Teamsissa 30.9. klo 10 - 11.45. Keskustelua käytiin muun muassa 
  1. Erityisopettajien ohjattavien määrästä
  2. Tiedonsiirtolomakkeista
  3. Digilukiseulan yhteisestä palautteesta ja
  4. Seutukunnallisesta LOPSista.
Seuraava Teams-tapaaminen pidetään 26.11. klo 10.

Joukossamme oli pari uuttakin erityisopettajaa, kuten kuvan Piia TYKistä. Aktiivinen koukoustajajoukko olisi ollut mukavaa tavata kasvokkainkin, mutta kun ajat ovat tällaiset, niin etänä kohtaamme.

Tiimin puolesta kirjoitti Marita Kontio


Piia osallistuu verkkotapamiseen kuulokkeet korvilla.
Tiimin uusi jäsen Piia TYKistä.