9.12.2021

Espanjan opettajien ainetiimipäivä 8.12.2021

Espanjan opettajien ainetiimissä oli vieraana Mi mundo -sarjan sekä Ventana 4 ja Yo-kertaus espanja -kirjojen natiivitekijä Javier Lázaro Ramos. Tapaaminen oli sovittu pidettäväksi Teamsin välityksellä jo ennen päivittynyttä ohjeistusta, koska Javier asuu Helsingissä.

Javier kertoi, millä tavalla hän lähtee kirjoittamaan oppikirjojen tekstejä ja audiokäsikirjoituksia. Omasta suomen kielen opiskelustaan hän on oppinut, että tekstien tulee olla kiinnostavia ja motivoivia, ja varsinainen opetettava kieliaines opitaan siinä ikään kuin sivussa. Javier tekee paljon taustatyötä tekstejä varten lukemalla uutisia ja katsomalla erilaisia videoita ja yhdistelemällä niistä eri elementtejä. Mikään teksti ei tule kerralla valmiiksi, vaan hän pitää parin päivän tauon ensimmäisen version jälkeen ja katsoo tekstiä tämän jälkeen uusin silmin. Joskus tekstiä täytyy muokata paljonkin tai jopa kirjoittaa uudestaan, kun taas toisilla kerroilla pienempi muokkaus riittää.

Luettavaksi ja kuunneltavaksi tarkoitettujen tekstien kirjoittaminen on erilaista, koska kuunteluissa täytyy ottaa huomioon, että opiskelija ei voi välttämättä kuunnella audiota omaa tahtiaan samoin kuin voi lukea omaa tahtia. Audiotekstissä pitää myös huomioida se, että kuuntelijalle jää riittävästi aikaa tiedon prosessointiin. Myös eri aksentit täytyy ottaa huomioon.

Eri espanjan kielen varianteista Javier kertoi, että koska hän on kotoisin Madridista, hän on epämukavuusalueellaan muita maita ja Espanjan eri sisäisiäkin alueita koskevissa tilanteissa. Siksi hän joutuu tekemään erityisen paljon taustatyötä näiden kohdalla ja pyytämään apua muun muassa tuttaviltaan. Javier kokee haastavaksi myös Suomen ja Espanjan kulttuurierot tekstejä kirjoittaessaan. Muun muassa huumori ja eri tilanteisiin reagoiminen vaihtelevat kulttuurista toiseen ja tämä vaikeuttaa vieraaseen kulttuuriin kirjoittamista.

Javierin esityksen jälkeen osallistujat keskustelivat muun muassa ei lukioiden B2- ja B3-oppimäärien kurssitarjonnasta. Kävi ilmi, että osassa Tampereen kaupungin lukioissa tarjotaan vain B3-oppimäärään 8 kurssia, kun taas toisissa koulussa tarjotaan tämän lisäksi B2-oppimäärää 8 kurssia, vaikkakin opiskelijat saattavat opiskella samassa ryhmässä B3-kielen lukijoiden kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että B2-kielen kursseja 7-8 tarjotaan B3-oppimäärän lukioille koulukohtaisina kursseina 9-10, ja B3-oppimäärään saadaan tällöin erilliset kertauskurssit.

Heidi Järvinen
Englannin ja espanjan lehtori
Tampereen lyseon lukio

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti