12.4.2022

Opiskelijan rooli aktiivisena oppijana

Espanjan ainetiimin vieraana 11.4.2022 kävi tohtoritutkija Katja Kemppainen Tampereen yliopistosta kertomassa autenttisuudesta kieltenopetuksessa. Lisäksi saimme vieraiksi kaksi Cantabrian yliopiston opettajaopiskelijaa, jotka suorittavat opintojensa harjoittelujaksoa Suomessa Sammon keskuslukiossa ja Ahvenisjärven koulussa. 

Katja Kemppaisen osuuden yhteydessä nousi esiin tutkimustieto, jonka mukana opiskelijoille tärkeitä 2000-luvun taitoja ovat mm. yhteistyö ja tietotekniset taidot. Me osallistujat koimme nämä taidot tärkeiksi opiskelijoille ja myös sellaisiksi, joita omassa opetuksessamme jo käytämme ja harjoittelemme. Sen sijaan arvioinnin osalta osallistujat kokivat tarpeelliseksi sekä perinteisten arviointitapojen (kokeet) että ns. vaihtoehtoisten arviointitapojen (mm. portfolio, ryhmätyö, roolit) käytön. 

Tekemässämme harjoituksessa nousi esiin opiskelijan rooli kysyjänä, tiedon hankkijana, auttajana, aktiivisena osallistujana ns. vaihtoehtoisen arvioinnin aikana kun taas perinteisessä arvioinnissa opiskelijan rooli on olla hiljaa, istua paikallaan ja koittaa pusertaa itsestään ulos haluttu tieto. Tällainen taito ei kuitenkaan vastaa niitä 2000-luvun taitoja, joita opiskelijoiden pitäisi oppia eikä niitä tilanteita, joihin he elämässään kielenkäyttäjinä törmäävät. Kävimme myös läpi tapoja, joilla vaihtoehtoista arviointia voi keventää opettajan osalta mm. tehtävien määrän rajaamisella, paritöillä sekä arviointirubriikkeja käyttämällä.

Terveisin,

Heidi Järvinen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti