9.11.2021

Kiertotalousoppia

Biologian, maantieteen ja yhteiskuntaopin opettajat saivat uusia näkökulmia kiertotalouteen Päivi Kosusen johdolla näiden kolmen aineen yhteisessä ainetiimitapaamisessa.

Kiertotalous tarkoittaa materiaalien tehokasta ja kestävää hyödyntämistä, joka samaan aikaan tuottaa hyvinvointia ja mahdollistaa kestävän elämäntavan.

Koulutuksessa opimme, että kiertotalous on aivan oleellinen keino saada maailman megatrendit kääntymään maapalloa säästävään suuntaan. Kiertotalous on välttämätön talouden toimintatapa, jotta ilmastokriisi ratkaistaan, luonnonvarat riittävät tulevat vuosisadat ja luontokato pysäytetään.

Monet tavarat, asiat ja tilat ovat vajaakäytöllä, esimerkkeinä koulurakennukset, porakoneet ja autot. On olemassa kuitenkin jo toimivia keinoja, joilla resurssien käyttöä pystytään tehostamaan. Tästä yksi esimerkki on paikkatietoa hyödyntävät sovellukset, joiden avulla löytää lainattavaksi vapaan auton lähikulmilta.

Pirkanmaallakin on paljon innovatiivisia yrityksiä, jotka auttavat eri elinkeinonharjoittajia ja tavallisia ihmisiä parantamaan toimintaansa monilla luonnonvaroja säästävillä tavoilla. Nämä yritykset voivat olla esim. vaatevuokraamoita, hävikkiruokafirmoja tai bioenergiaa tuottavia laitoksia.

Koulutuksen jälkeen osaamme paremmin konkretisoida opiskelijoille ensinnäkin syyt, miksi lineaaritaloudesta on syytä siirtyä mitä pikimmiten kiertotalouteen ja toisekseen keinoja, joilla siirtyminen tapahtuu. Tässäkin työtä on valtiolla, kunnilla, yrityksillä ja yksityisillä ihmisillä.

Blogikirjurina Saara Luukkonen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti